การดาวน์โหลดแฟ้มด้วยตนเองในเครื่องมือแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณสมบัติดาวน์โหลดโฟลเดอร์จะตั้งค่าการดาวน์โหลดด้วยตนเอง สำหรับโฟลเดอร์ในเครื่องมือไฟล์ ตัวบ่งชี้ลูกศรสีเขียวปรากฏถัดจากไฟล์ที่จะดาวน์โหลด หรือโฟลเดอร์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยไฟล์ดังกล่าว

เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้มที่เลือกหรือแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกแฟ้มที่จะดาวน์โหลดหรือโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่จะดาวน์โหลด

  2. ในแท็บ หน้าแรก คลิก ดาวน์โหลด แล้วคลิก ดาวน์โหลดแฟ้ม

  3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการดาวน์โหลดและเริ่มกระบวนการ

    หน้าต่างดาวน์โหลดที่มีแถบความคืบหน้าจะแสดงให้คุณทราบถึงสถานะปัจจุบันของการดาวน์โหลด เมื่อเริ่มการดาวน์โหลด การดาวน์โหลดด้วยตนเองจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติถ้ามีสมาชิกพื้นที่ทำงานอย่างน้อยหนึ่งรายที่มีเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่ปรับปรุงกำลังออนไลน์อยู่ ถ้าไม่มีสมาชิกรายใดพร้อมให้การดาวน์โหลด การดาวน์โหลดจะเริ่มต้นทันทีที่สมาชิกที่มีเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่ปรับปรุงกลับมาออนไลน์อีกครั้ง

  4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดหรือนำทางไปยังแฟ้มในหน้าต่าง ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×