การดาวน์โหลดข้อมูลของพื้นที่ทำงานในพื้นที่ทำงาน Groove

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดาวน์โหลดข้อมูลเวิร์กสเปซจากสมาชิกรายอื่นของคอมพิวเตอร์หรือพื้นที่ทำงานหลังจากคุณคืนค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจากสำรองข้อมูล หรือเรียกใช้เวิร์กสเปซของ SharePoint บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

อ้างอิงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณปรากฏในแถบเปิดใช้ และการจัดประเภทภายใต้ "ไม่ได้บนคอมพิวเตอร์นี้" ถ้าคุณเป็นการเรียงลำดับรายการตามสถานะ โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกการเรียงลำดับของคุณ ไอคอนสำหรับพื้นที่ทำงานเหล่านี้ปรากฏเป็นสีจาง

พื้นที่ทำงานที่ไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี้

1. ไอคอนสำหรับพื้นที่ทำงาน Groove ในคอมพิวเตอร์นี้

2. ไอคอนสำหรับพื้นที่ทำงาน Groove ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เมื่อต้องการดาวน์โหลดข้อมูลของพื้นที่ทำงาน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่พื้นที่ทำงานที่คุณต้องการในรายการ แล้วคลิก รับพื้นที่ทำงาน

  พื้นที่ทำงานจะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • SharePoint Workspace ออนไลน์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณมีบัญชีผู้ใช้ของคุณและพื้นที่ทำงานนี้อยู่ในปัจจุบัน

  • สมาชิกพื้นที่ทำงานรายอื่นออนไลน์และกำลังเรียกใช้ SharePoint Workspace

   SharePoint Workspace จะดาวน์โหลดพื้นที่ทำงานจากหนึ่งในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณเสมอ (ถ้ามี) ก่อนที่จะดาวน์โหลดจากสมาชิกพื้นที่ทำงานอื่น ถ้าในปัจจุบันไม่มีคอมพิวเตอร์หรือสมาชิกพื้นที่ทำงานอื่นที่จะสามารถดาวน์โหลดพื้นที่ทำงานได้ การร้องขอจะอยู่ในคิวจนกว่าคอมพิวเตอร์หรือสมาชิกอื่นๆ นั้นจะพร้อมใช้งาน

   หมายเหตุ: ถ้าพื้นที่ทำงานที่เลือกถูกสร้างในผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า Office Groove 2007 คุณจะเห็นเมนูแบบหล่นลง รับพื้นที่ทำงานจาก... ที่มีตัวเลือกให้รับพื้นที่ทำงานจากคอมพิวเตอร์หรือสมาชิกพื้นที่ทำงานอื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×