การซ่อน หรือแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

การซ่อน หรือแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถซ่อนเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กเพื่อเอาเวิร์กชีตดังกล่าวออกจากมุมมองได้ นอกจากนี้ยังสามารถซ่อนหน้าต่างของเวิร์กบุ๊กเพื่อเอาออกจากเวิร์กสเปซของคุณได้ด้วย ข้อมูลในเวิร์กชีตและหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนไว้จะไม่ปรากฏให้เห็น แต่ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงสามารถอ้างอิงได้จากเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กอื่นๆ อยู่ คุณสามารถแสดงเวิร์กชีตหรือหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนไว้ได้ตามต้องการ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าต่างเวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่คุณเปิดจะแสดงอยู่บนแถบงาน แต่คุณสามารถซ่อนหรือแสดงหน้าต่างเหล่านั้นบนแถบงานได้ตามต้องการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ซ่อนแผ่นงาน

แสดงเวิร์กชีตซ่อนอยู่

ซ่อนหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

แสดงหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่

ซ่อน หรือแสดงต่างเวิร์กบุ๊กบนแถบงาน Windows

ซ่อนแผ่นงาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการซ่อนเวิร์กชีตจำนวนมาก โปรดทราบว่าขณะที่คุณสามารถซ่อนเวิร์กชีตทั้งหมดนั้นได้ในครั้งเดียว แต่คุณสามารถยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีตได้ครั้งละหนึ่งเวิร์กชีตเท่านั้น

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการซ่อน

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาแท็บแผ่นงาน แล้ว คลิ กเลือกแผ่นงานทั้งหมด บน ofShortcutMenu

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายๆ แผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. คลิกหน้าแรก >รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ การมองเห็น ให้คลิก ซ่อน และ ยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ซ่อนแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

แสดงเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่

 1. คลิกหน้าแรก >รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ภายใต้ การมองเห็น ให้คลิก ซ่อน และ ยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน

 3. ในกล่อง ยกเลิกการซ่อน ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อของแผ่นงานที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการแสดง

  หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกซ่อนแผ่นงานเดียวเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตถูกซ่อนอยู่ด้วยการใช้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) จากการกำหนดคุณสมบัติ xlSheetVeryHidden คุณจะไม่สามารถใช้คำสั่ง ยกเลิกการซ่อน เพื่อแสดงแผ่นงานที่ซ่อนอยู่นั้นได้ ถ้าคุณใช้เวิร์กบุ๊กที่มีแมโคร VBA และคุณพบปัญหาขณะทำงานกับเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่ ให้ติดต่อเจ้าของเวิร์กบุ๊กสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ซ่อนหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

 • คลิกมุมมอง >ซ่อน

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณออกจาก Excel คุณจะถูกถามว่าต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่ ถ้าคุณต้องการให้ซ่อนหน้าต่างเวิร์กบุ๊กในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

แสดงหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่

 1. คลิก มุมมอง > ยกเลิกการซ่อน

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ถ้า ยกเลิกการซ่อน ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าเวิร์กบุ๊กนั้นไม่มีหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่

 2. ในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกการซ่อน ให้ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแสดง

ด้านบนของหน้า

ซ่อน หรือแสดงต่างเวิร์กบุ๊กบนแถบงาน Windows

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. ภายใต้แสดง ล้าง หรือเครื่องหมายในกล่องแสดงหน้าต่างทั้งหมดในแถบงาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×