การซ่อนไอคอน Outlook ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของแถบงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ในขณะที่ Microsoft Outlook ทำงาน ไอคอน Outlook จะปรากฏขึ้นในพื้นที่การแจ้งให้ทราบทางด้านขวาสุดของแถบงาน Microsoft Windows XP เมื่อคุณออกจาก Outlook ไอคอนดังกล่าวจะหายไป

ไอคอน Outlook ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ: คุณลักษณะ 'การแจ้งให้ทราบ' ได้นำมาใช้เป็นครั้งแรกใน Microsoft Windows XP และไม่มีอยู่ใน Microsoft Windows 2000

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ไอคอนดังกล่าวปรากฏขึ้นในขณะที่ Outlook ทำงาน ให้ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่พื้นที่การแจ้งให้ทราบ แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

  2. บนแท็บ แถบงาน ให้คลิก กำหนดเอง

    หมายเหตุ: หาก กำหนดเอง ไม่พร้อมใช้งาน อันดับแรกคุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนไอคอนที่ไม่ได้เรียกใช้ ภายใต้ พื้นที่การแจ้งให้ทราบ

  3. ในคอลัมน์ ชื่อ ให้คลิก Microsoft Office Outlook

  4. ในคอลัมน์ ลักษณะการทำงาน ในรายการ ให้คลิก ซ่อนเสมอ

  5. คลิก ตกลง สองครั้ง

กล่องโต้ตอบกำหนดการแจ้งให้ทราบเอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×