การซ่อนโค้ด VBA จากผู้ใช้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าฐานข้อมูลของคุณประกอบด้วย Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด คุณสามารถซ่อนรหัส ด้วยการบันทึกของ Microsoft Office Access ฐานข้อมูล ในรูปแบบไฟล์.accde การบันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์.accde คอมไพล์มอดูโค้ด VBA ทั้งหมด เอาออกทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ซอร์สโค้ด และกระชับฐานข้อมูลปลายทาง หน้าที่การใช้งานเก็บโค้ด VBA ของคุณ แต่ไม่สามารถดู หรือแก้ไขโค้ด โดยทั่วไป ฐานข้อมูลจะยังคงทำตามปกตินั่นคือคุณยังคงสามารถปรับปรุงข้อมูลและเรียกใช้รายงานได้

ในบทความนี้

สร้างไฟล์.accde

ฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงในไฟล์.accde

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนฟอร์ม รายงาน หรือมอดูล

ข้อจำกัดในการบันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์.accde

วิธีการอ้างอิงที่ทำงานกับไฟล์.accde

การสร้างแฟ้ม .accde

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้ในการสร้างแฟ้ม .accde กระบวนงานนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม .accdb เดิม

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกทำ ACCDE

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม .accde

 3. นอกจากนี้ คุณอาจพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแฟ้มนั้นในช่อง ชื่อแฟ้ม

 4. คลิก บันทึก

  ถ้ามีแฟ้มที่มีชื่อตามที่คุณระบุอยู่แล้ว Access จะแสดงพร้อมท์ว่าคุณต้องการแทนที่แฟ้มที่มีอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่ เพื่อเขียนทับแฟ้ม .accde ที่มีอยู่ หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น และพิมพ์ชื่อแฟ้มใหม่

Access จะสร้างแฟ้ม .accde ปิดแฟ้ม .accdb เดิม แล้วเปิดแฟ้ม .accde

ด้านบนของหน้า

หน้าที่การใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงในแฟ้ม .accde

การบันทึกฐานข้อมูล Access ของคุณเป็นแฟ้ม .accde ไม่ได้เป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูลโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม งานต่อไปนี้จะไม่สามารถทำได้ในแฟ้ม .accde

 • การปรับเปลี่ยนหรือสร้างฟอร์ม รายงาน หรือโมดูล

 • การใช้กล่องโต้ตอบ VBA References เพื่อเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงไปยังไลบรารีวัตถุหรือฐานข้อมูล

 • การดูหรือปรับเปลี่ยนโค้ด VBA

 • การนำเข้าหรือส่งออกฟอร์ม รายงาน หรือโมดูลของ Access อย่างไรก็ตาม ตาราง แบบสอบถาม และแมโคร สามารถนำเข้าได้จากหรือส่งออกไปยังฐานข้อมูล .accdb ได้

ด้านบนของหน้า

ปัญหาในการแก้ไขฟอร์ม รายงาน หรือโมดูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสำเนาของฐานข้อมูล Access เดิมเก็บไว้ ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนการออกแบบฟอร์ม รายงาน หรือโมดูลต่างๆ ในแฟ้ม .accde คุณต้องปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล Access เดิม (แฟ้ม .accdb) และบันทึกฐานข้อมูลเป็นแฟ้ม .accde อีกครั้ง การบันทึกฐานข้อมูล Access ที่มีตารางอยู่เป็นแฟ้ม .accde อาจนำไปสู่ปัญหาในการจัดการข้อมูลที่ต่างรุ่นกันถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนการออกแบบฟอร์ม รายงาน หรือโมดูลในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ การบันทึกฐานข้อมูล Access เป็นแฟ้ม .accde จึงเหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลส่วนหน้าของแอปพลิเคชันส่วนหน้า/ส่วนหลัง

ด้านบนของหน้า

ข้อจำกัดในการบันทึกฐานข้อมูลเป็นแฟ้ม .accde

ข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้คุณไม่สามารถบันทึกฐานข้อมูล Access ของคุณเป็นแฟ้ม .accde ได้ มีดังนี้

 • คุณต้องมีรหัสผ่านในการเข้าถึงโค้ด VBA

 • ถ้าฐานข้อมูล Access ของคุณอ้างอิงฐานข้อมูล Access หรือ Add-in อื่น คุณต้องบันทึกฐานข้อมูล Access หรือ add-in ทั้งหมดในสายการอ้างอิงเป็นแฟ้ม .accde

ถ้าคุณเข้ารหัสลับฐานข้อมูลด้วยรหัสผ่านก่อนที่คุณจะบันทึกฐานข้อมูลเป็นแฟ้ม .accde แฟ้ม .accde นั้นจะถูกเข้ารหัสลับด้วย และคุณจะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการให้แฟ้ม .accde ถูกเข้ารหัสลับ คุณต้องถอดรหัสลับแฟ้ม .accdb ก่อนที่จะบันทึกเป็นแฟ้ม .accde หลังจากที่คุณบันทึกฐานข้อมูลเป็นแฟ้ม .accde แล้ว คุณสามารถเข้ารหัสลับแฟ้ม .accdb ได้อีก ใช้กระบวนงานต่อไปนี้ในการถอดรหัสลับแฟ้ม .accdb

 1. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกถอดรหัสลับฐานข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกการตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล ในช่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของฐานข้อมูล

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การทำงานของการอ้างอิงกับแฟ้ม .accde

ถ้าคุณพยายามสร้างแฟ้ม .accde จากฐานข้อมูล Access 2007 (.accdb) หรือจาก add-in ของ Access 2007 (.accda) ที่อ้างอิงฐานข้อมูล Access หรือ add-in อื่น Access 2007 จะแสดงข้อความข้อผิดพลาดและไม่ยอมให้คุณดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการบันทึกฐานข้อมูลที่อ้างอิงฐานข้อมูลอื่นเป็นแฟ้ม .accde คุณต้องบันทึกฐานข้อมูลทั้งหมดในสายการอ้าอิงเป็นแฟ้ม .accde โดยเริ่มจากฐานข้อมูลแรกที่ถูกอ้างอิง หลังจากบันทึกฐานข้อมูลแรกเป็นแฟ้ม .accde แล้ว คุณต้องปรับปรุงการอ้างอิงในฐานข้อมูลถัดไปให้ชี้ไปยังแฟ้ม .accde ใหม่ก่อนที่จะบันทึกฐานข้อมูลนั้นเป็นแฟ้ม .accde และทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า ฐานข้อมูล1.accdb อ้างอิง ฐานข้อมูล2.accdb และ ฐานข้อมูล2.accdb อ้างอิง ฐานข้อมูล3.accda ถ้าต้องการบันทึก ฐานข้อมูล1.accdb เป็นแฟ้ม .accde ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บันทึก ฐานข้อมูล3.accda เป็น ฐานข้อมูล3.accde

 2. เปิด ฐานข้อมูล2.accdb และเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงให้ชี้ไปยังแฟ้มใหม่ที่ชื่อ ฐานข้อมูล3.accde

 3. บันทึก ฐานข้อมูล2.accdb เป็น ฐานข้อมูล2.accde

 4. เปิด ฐานข้อมูล1.accdb และเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงให้ชี้ไปยังแฟ้มใหม่ที่ชื่อ ฐานข้อมูล2.accde

 5. บันทึก ฐานข้อมูล1.accdb เป็น ฐานข้อมูล1.accde

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×