ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การซ่อนโค้ด VBA จากผู้ใช้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าฐานข้อมูล Access ของคุณมีโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) คุณสามารถซ่อนรหัสดังกล่าวได้โดยการบันทึกฐานข้อมูล ของคุณในรูปแบบไฟล์ .accde การบันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์ .accde ไพล์โมดูโค้ด VBA ทั้งหมดเอาโค้ดต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้และกระชับฐานข้อมูลปลายทาง โค้ด VBA ของคุณยังคงมีฟังก์ชันการทำงานแต่ไม่สามารถดูหรือแก้ไขโค้ดได้ โดยทั่วไปแล้วฐานข้อมูลจะยังคงทำงานตามปกติแต่คุณยังคงสามารถอัปเดตข้อมูลและเรียกใช้รายงานได้

ในบทความนี้

สร้างไฟล์ .accde

ฟังก์ชันการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ .accde

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนฟอร์มรายงานหรือโมดูล

ข้อจำกัดในการบันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์ .accde

วิธีการทำงานของการอ้างอิงกับไฟล์ .accde

สร้างไฟล์ .accde

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างไฟล์ .accde กระบวนงานนี้จะออกจากแปรไฟล์ accdb ต้นฉบับ

 1. เปิดฐานข้อมูลของคุณแล้วคลิกไฟล์>บันทึกเป็น

 2. บนพื้นที่บันทึกเป็นภายใต้บันทึกฐานข้อมูลเป็นให้เลือกทำให้ .accdeแล้วคลิกบันทึกเป็น

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ .accde

 4. หรือพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์

 5. คลิก บันทึก

  ถ้าไฟล์ของชื่อที่คุณระบุมีอยู่แล้ว Access จะพร้อมท์ให้คุณแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ คลิกใช่เพื่อเขียนทับไฟล์ .accde ที่มีอยู่หรือคลิกไม่ใช่เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นแล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่

Access จะสร้างไฟล์ .accde ปิดไฟล์ .accdb ต้นฉบับแล้วเปิดไฟล์ .accde

ฟังก์ชันการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ .accde

การบันทึกฐานข้อมูล Access ของคุณเป็นไฟล์ .accde ไม่ได้เป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูลอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามงานต่อไปนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ในไฟล์ .accde:

 • การปรับเปลี่ยนหรือการสร้างฟอร์มรายงานหรือโมดูล

 • การใช้กล่องโต้ตอบการอ้างอิง VBAเพื่อเพิ่มลบหรือเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงไปยังไลบรารีวัตถุหรือฐานข้อมูล

 • การดูหรือการปรับเปลี่ยนโค้ด VBA

 • การนำเข้าหรือการส่งออกฟอร์มรายงานหรือโมดูลของ Access อย่างไรก็ตามตารางคิวรีและแมโครจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกไปยังฐานข้อมูล .accdb ได้

ปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนฟอร์มรายงานหรือโมดูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บสำเนาของฐานข้อมูล Access ต้นฉบับของคุณแล้ว ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนการออกแบบของฟอร์มรายงานหรือโมดูลในไฟล์ .accde คุณต้องปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล Access ต้นฉบับ (ไฟล์ .accdb) แล้วบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งเป็นไฟล์ .accde การบันทึกฐานข้อมูล Access ที่มีตารางเป็นไฟล์ .accde อาจทำให้เกิดปัญหาในการกระทบยอดข้อมูลเวอร์ชันที่แตกต่างกันถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนการออกแบบของฟอร์มรายงานหรือโมดูลในภายหลัง ด้วยเหตุนี้การบันทึกฐานข้อมูล Access เป็นไฟล์ .accde จะเหมาะสมที่สุดสำหรับฐานข้อมูล front-end ของแอปพลิเคชันส่วนหน้า/ส่วนหลัง

ข้อจำกัดในการบันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์ .accde

ข้อจำกัดบางประการอาจทำให้คุณไม่สามารถบันทึกฐานข้อมูล Access ของคุณเป็นไฟล์ .accde ได้:

 • คุณต้องมีรหัสผ่านในการเข้าถึงโค้ด VBA

 • ถ้าฐานข้อมูล access ของคุณอ้างอิงฐานข้อมูล access อื่นหรือAdd-in ที่คุณต้องบันทึกฐานข้อมูล access ทั้งหมดหรือ add-in ในกลุ่มของการอ้างอิงเป็นไฟล์ .accde

ถ้าคุณเข้ารหัสลับฐานข้อมูลด้วยรหัสผ่านก่อนที่คุณจะบันทึกเป็นไฟล์ .accde ไฟล์ .accde จะถูกเข้ารหัสลับด้วยและคุณจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิด ถ้าคุณไม่ต้องการเข้ารหัสลับไฟล์ .accde คุณต้องถอดรหัสลับไฟล์ .accdb ก่อนที่จะบันทึกเป็นไฟล์ .accde หลังจากที่คุณบันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์ .accde คุณสามารถเข้ารหัสลับไฟล์ .accdb อีกครั้ง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการถอดรหัสลับไฟล์ .accdb:

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก ถอดรหัสลับฐานข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ ยกเลิกการตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของฐานข้อมูลเลิกในกล่องรหัสผ่านให้พิมพ์รหัสผ่านฐานข้อมูล

 3. คลิก ตกลง

วิธีการทำงานของการอ้างอิงกับไฟล์ .accde

ถ้าคุณพยายามสร้างไฟล์ .accde จากฐานข้อมูลAccess (.accdb) หรือจาก add-in Access (.accda) ที่อ้างอิงถึงฐานข้อมูล Access หรือ add-in อื่นAccess จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและไม่อนุญาตให้คุณทำการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการบันทึกฐานข้อมูลที่อ้างอิงฐานข้อมูลอื่นเป็นไฟล์ .accde คุณต้องบันทึกฐานข้อมูลทั้งหมดในกลุ่มของการอ้างอิงเป็นไฟล์ .accde เริ่มต้นจากฐานข้อมูลแรกที่อ้างอิงถึง หลังจากบันทึกฐานข้อมูลแรกเป็นไฟล์ .accde แล้วคุณจะต้องอัปเดตการอ้างอิงในฐานข้อมูลถัดไปเพื่อชี้ไปที่ไฟล์ .accde ใหม่ก่อนที่จะบันทึกเป็นไฟล์ .accde และอื่นๆ

ตัวอย่างเช่นสมมติว่า Database1 การอ้างอิง accdb Database2 และ Database2 การอ้างอิง accdb Database3 เมื่อต้องการบันทึก Database1 เป็นไฟล์ .accde ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บันทึก Database3 เป็น Database3

 2. เปิดฐานข้อมูล 2 accdb และเปลี่ยนการอ้างอิงให้ชี้ไปที่ไฟล์ใหม่ที่ชื่อ Database3

 3. บันทึก Database2 เป็น Database2

 4. เปิด Database1 และเปลี่ยนการอ้างอิงให้ชี้ไปที่ไฟล์ใหม่ที่ชื่อ Database2

 5. บันทึก Database1 เป็น Database1

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×