การซ่อนหรือแสดงแผ่นงานหรือสมุดงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถซ่อนแผ่นงานในสมุดงานเพื่อเอาแผ่นงานดังกล่าวออกจากมุมมอง นอกจากนี้ยังสามารถซ่อนหน้าต่างของสมุดงานเพื่อเอาออกจากพื้นที่ทำงานของคุณได้ ข้อมูลในแผ่นงานและหน้าต่างสมุดงานที่ซ่อนไว้จะไม่ปรากฏให้เห็น แต่ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงสามารถอ้างอิงได้จากแผ่นงานและสมุดงานอื่นๆ อยู่ คุณสามารถแสดงแผ่นงานหรือหน้าต่างสมุดงานที่ซ่อนไว้ได้ตามต้องการ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าต่างสมุดงานทั้งหมดที่คุณเปิดจะแสดงอยู่บนแถบงาน แต่คุณสามารถซ่อนหรือแสดงหน้าต่างเหล่านั้นบนแถบงานได้ตามต้องการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ซ่อนแผ่นงาน

แสดงเวิร์กชีตซ่อนอยู่

ซ่อนหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

แสดงหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ซ่อนอยู่

ซ่อน หรือแสดงต่างเวิร์กบุ๊กบนแถบงาน Windows

ซ่อนแผ่นงาน

 1. เลือกแผ่นงานต่างๆ ที่คุณต้องการซ่อน

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  ต้องการจะเลือก

  ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

  คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ การมองเห็น ให้คลิก ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ซ่อนแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

แสดงแผ่นงานที่ซ่อนอยู่

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ภายใต้ การมองเห็น ให้คลิก ซ่อนและยกเลิกการซ่อน แล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน

 3. ในกล่องยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน ดับเบิลคลิกที่ชื่อของแผ่นงานซ่อนอยู่ที่คุณต้องการแสดง

  หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการซ่อนแผ่นงานได้ครั้งละหนึ่งแผ่น

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตถูกซ่อนอยู่ด้วยการใช้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) จากการกำหนดคุณสมบัติ xlSheetVeryHidden คุณจะไม่สามารถใช้คำสั่ง ยกเลิกการซ่อน เพื่อแสดงแผ่นงานที่ซ่อนอยู่นั้นได้ ถ้าคุณใช้เวิร์กบุ๊กที่มีแมโคร VBA และคุณพบปัญหาขณะทำงานกับเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่ ให้ติดต่อเจ้าของเวิร์กบุ๊กสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ซ่อนหน้าต่างสมุดงาน

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก ซ่อน

  กลุ่ม หน้าต่าง บนแท็บ มุมมอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณออกจาก Excel คุณจะถูกถามว่าต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างสมุดงานที่ซ่อนอยู่หรือไม่ ให้คลิก ใช่ ถ้าคุณต้องการให้ซ่อนหน้าต่างสมุดงานในครั้งต่อไปที่คุณเปิดสมุดงานดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

แสดงหน้าต่างสมุดงานที่ซ่อนอยู่

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม หน้าต่าง ให้คลิก ยกเลิกการซ่อน

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ถ้า ยกเลิกการซ่อน ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าสมุดงานนั้นไม่มีหน้าต่างสมุดงานที่ซ่อนอยู่

 2. ภายใต้ยกเลิกการซ่อนเวิร์กบุ๊ก ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแสดง

ด้านบนของหน้า

ซ่อนหรือแสดงหน้าต่างสมุดงานบนแถบงานของ Windows

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

 2. ภายใต้ การแสดงผล ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงหน้าต่างทั้งหมดในแถบงาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×