การซ่อนหรือแสดงแถบเลื่อนในสมุดงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น แถบเลื่อนแนวนอน และแนวตั้งจะแสดงใน Excel มีเวิร์กบุ๊ก เพื่อให้คุณสามารถเลื่อนดูข้อมูลในแผ่นงานนั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดแถบเลื่อน หรือปิดตามต้องการ

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท ขั้นสูง

  3. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับสมุดงานนี้ ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเลื่อนแนวนอน และกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง เพื่อซ่อนหรือแสดงแถบเลื่อน

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับสมุดงานนี้ ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเลื่อนแนวนอน และกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง เพื่อซ่อนหรือแสดงแถบเลื่อน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×