การซ่อนหรือแสดงค่าของเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณมีเวิร์กชีตที่มีข้อมูลความลับ เช่น เงินเดือนพนักงาน ที่คุณไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานที่มาแวะพักที่โต๊ะของคุณเห็น หรือสมมติว่าคุณคูณค่าต่างๆ ในช่วงของเซลล์ด้วยค่าที่อยู่ในอีกเซลล์หนึ่งที่คุณไม่ต้องการให้แสดงในแผ่นงาน โดยการนำรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองไปใช้ คุณจะสามารถซ่อนค่าของเซลล์เหล่านั้นบนแผ่นงานได้

หมายเหตุ: แม้ว่าเซลล์ที่มีค่าที่ซ่อนจะปรากฏเป็นเซลล์ว่างเปล่าบนแผ่นงาน แต่ค่าของเซลล์ยังคงแสดงในแถบสูตรซึ่งคุณสามารถใช้งานได้

ซ่อนค่าของเซลล์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วง ของเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการซ่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

  หมายเหตุ: เซลล์ที่เลือกจะปรากฏเป็นเซลล์ว่างบนแผ่นงาน แต่ค่าจะปรากฏขึ้นที่แถบสูตรเมื่อคุณคลิกเซลล์เหล่านั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 4. ในกล่อง ชนิด ให้เลือกโค้ดที่มีอยู่

 5. ชนิด;;; (สามเครื่องหมายอัฒภาค)

 6. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

แสดงค่าของเซลล์ที่ซ่อนอยู่

 1. เลือกเซลล์หรือช่วง ของเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าที่ซ่อนอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก ทั่วไป เพื่อนำรูปแบบตัวเลขเริ่มต้นไปใช้ หรือคลิกวันที่ เวลา หรือรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×