การซ่อนตัวควบคุมโดยยึดตามค่าบนฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Office Microsoft InfoPath คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อซ่อนตัวควบคุมที่ยึดตามค่าของตัวควบคุมอีกตัวบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อให้แน่ใจว่ากล่องข้อความสำหรับหมายเลขใบอนุญาตขับขี่จะซ่อนไว้ถ้าผู้ใช้ไม่ป้อนอายุที่เหมาะสมเข้าไปในตัวควบคุมอีกตัวบนฟอร์ม

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ซ่อนตัวควบคุมโดยยึดตามค่าบนฟอร์ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีตัวควบคุมอย่างน้อยสองตัวบนแม่แบบฟอร์มของคุณ  ตัวควบคุมหนึ่งที่คุณต้องการซ่อนและตัวควบคุมที่สองที่มีค่าซึ่งจะกำหนดสถานะของตัวควบคุมแรก

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

รายการของตัวควบคุมที่คุณจะสามารถซ่อน โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการตัวควบคุม Office InfoPath 2007 ที่สามารถซ่อนไว้ได้ด้วยการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและไม่ว่าจะว่ามีตัวควบคุมสำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

ตัวควบคุมที่สามารถซ่อนไว้ได้

มีให้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรือไม่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

ตารางเสริมแถวแนวนอน

ไม่ใช่

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

ไม่ใช่

รูปภาพแบบหมึก

ไม่ใช่

รูปภาพ

ไม่ใช่

ป้ายชื่อแนวตั้ง

ไม่ใช่

ส่วนตัวเลือก

ไม่ใช่

ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำ

ไม่ใช่

ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

ไม่ใช่

แฟ้มที่แนบมา

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

กล่องนิพจน์

ใช่

ส่วน

ใช่

ส่วนเพิ่มเติม

ใช่

ส่วนการทำซ้ำ

ใช่

ตารางเสริมแถว

ใช่

กล่อง Rich Text

ใช่

ปุ่ม

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

กล่องรายการแบบหล่นลง

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ด้านบนของหน้า

การซ่อนตัวควบคุมโดยยึดตามค่าบนฟอร์ม

  1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการซ่อน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

  4. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้กำหนดเงื่อนไขที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการซ่อนตัวควบคุมที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการใส่ค่าบางค่าลงในตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มเท่านั้น ให้เลือกตัวควบคุมตัวที่สองในกล่องแรก แล้วระบุค่าที่จะกำหนดว่าจะซ่อนตัวควบคุมที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่

  5. ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ให้คลิก ซ่อนตัวควบคุมนี้

  6. เมื่อต้องการบันทึกเงื่อนไขและกลับไปยังแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ตกลง สองครั้ง

  7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×