การซ่อนชื่อและที่อยู่ในรายชื่อการแจกจ่ายส่วนบุคคล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการให้ชื่อ และอีเมลที่อยู่ของบุคคลที่รวมอยู่ในรายชื่อการแจกจ่ายส่วนบุคคล ส่วนตัว หรือ ซ่อน ใช้เขตข้อมูลสำเนาลับถึง

หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถแสดงรายชื่อการแจกจ่ายในกล่องถึง โดยไม่อนุญาตให้ผู้รับเพื่อขยาย และแสดงรายการทั้งหมดของชื่อ และที่อยู่อีเมล

  • กระบวนงานต่อไปนี้จะใช้ชื่อของผู้ส่ง/ที่อยู่ในกล่องถึง และรายชื่อการแจกจ่ายจะถูกเก็บไว้ที่ซ่อนอยู่ในกล่องสำเนาลับถึง

เพิ่มกล่องสำเนาลับถึงลงในอีเมลของคุณถ้ายังไม่มีอยู่แล้ว

  • ในข้อความเปิด บนตัวเลือกข้อความ หรือตัวเลือก แท็บ ในกลุ่มแสดงเขตข้อมูล หรือเขตข้อมูล คลิกแสดงสำเนาลับถึง หรือสำเนาลับถึง

ซ่อนรายชื่อการแจกจ่ายในกล่องสำเนาลับถึง

  1. ในข้อความที่เปิด เพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณในกล่อง ถึง

  2. เพิ่มรายการการแจกจ่ายในกล่อง สำเนาลับถึง

  3. พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิก ส่ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรายการแจกจ่ายหรือกลุ่มที่ติดต่อ ไปเมื่อต้องการสร้างกลุ่มที่ติดต่อหรือรายการแจกจ่ายใน Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×