การซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

การซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าสูตรในกระดาษคำนวณมีข้อผิดพลาดต่างๆ ที่คุณคาดคิดไว้แล้วและไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่คุณต้องการปรับปรุงการแสดงผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์ทำได้หลายวิธีด้วยกัน

มีหลายเหตุผลที่สูตรส่งกลับข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น การหารด้วย 0 จะไม่ได้รับอนุญาต และถ้าคุณใส่สูตร =1/0 แล้ว Excel จะส่งกลับ #DIV/0! ค่าข้อผิดพลาดต่างๆ ได้แก่ #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! และ #VALUE!

แปลงข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์และใช้รูปแบบเพื่อซ่อนค่า

คุณสามารถซ่อนค่าความผิดพลาดโดยแปลงเป็นตัวเลข เช่น 0 แล้วนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่จะซ่อนค่านี้ไปใช้

สร้างตัวอย่างข้อผิดพลาด

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า หรือสร้างเวิร์กชีตใหม่

 2. ใส่ 3 ในเซลล์ B1 ใส่ 0 ในเซลล์ C1 และในเซลล์ A1 ให้ใส่สูตร =B1/C1
  ข้อผิดพลาด #DIV/0! จะปรากฏในเซลล์ A1

 3. เลือก A1 แล้วกด F2 เพื่อแก้ไขสูตร

 4. หลังเครื่องหมายเท่ากับ (=) ให้พิมพ์ IFERROR ตามด้วยวงเล็บเปิด
  IFERROR(

 5. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังส่วนท้ายสุดของสูตร

 6. พิมพ์ ,0) ซึ่งเป็นเครื่องหมายจุลภาคตามด้วยศูนย์และวงเล็บปิด
  สูตร =B1/C1 จะกลายเป็น =IFERROR(B1/C1,0)

 7. กด Enter เพื่อทำให้สูตรเสร็จสมบูรณ์
  เนื้อหาของเซลล์ในตอนนี้ควรแสดง 0 แทนที่จะเป็นข้อผิดพลาด #DIV!

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อผิดพลาด และบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. คลิก สร้างกฎ

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี

 4. ภายใต้ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ ให้แน่ใจว่า ค่าในเซลล์ ปรากฏในกล่องรายการแรก เท่ากับ ในกล่องรายการที่สอง จากนั้นพิมพ์ 0 ในกล่องข้อความทางด้านขวา

 5. คลิกปุ่ม รูปแบบ

 6. คลิกแท็บ ตัวเลข จากนั้น ภายใต้ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 7. ในกล่อง ชนิด ให้ใส่ ;;; (เครื่องหมายอัฒภาคสามตัว) แล้วคลิก ตกลง คลิก ตกลง อีกครั้ง
  ตัวเลข 0 ในเซลล์จะหายไป ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรูปแบบแบบกำหนดเอง ;;; ทำให้ตัวเลขใดๆ ในเซลล์ไม่ปรากฏขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ค่าจริง (0) จะยังคงอยู่ในเซลล์

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้ในการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีข้อผิดพลาดเพื่อให้ข้อความในเซลล์เหล่านั้นแสดงในแบบอักษรสีขาว ซึ่งทำให้มองไม่เห็นข้อความข้อผิดพลาดในเซลล์เหล่านี้ได้จริง

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีค่าความผิดพลาด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลูกศรถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วคลิก จัดการกฎ
  กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก สร้างกฎ
  กล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ คลิก จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี

 5. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในรายการ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ ให้เลือก ข้อผิดพลาด

 6. คลิก รูปแบบ จากนั้นคลิกแท็บ แบบอักษร

 7. คลิกลูกศรเพื่อเปิดรายการสี และภายใต้สีของธีม ให้เลือกสีขาว

อาจมีบางครั้งเมื่อคุณไม่ต้อง vales ข้อผิดพลาดจะปรากฏในเซลล์ และต้องใช้งานที่สตริงข้อความ "# n/a เส้นประ เช่น หรือสตริง"NA"ปรากฏขึ้นแทน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันIFERRORและNAเป็นตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

รายละเอียดฟังก์ชัน

IFERROR    ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อผิดพลาด หรือผลลัพธ์ของสูตรจะส่งกลับข้อผิดพลาดหรือไม่

NA    ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับสตริงที่# n/a ในเซลล์ ไวยากรณ์คือ =na ()

 1. คลิกรายงาน PivotTable
  เครื่องมือ PivotTable จะปรากฏขึ้น

 2. Excel 2016 และExcel 2013: บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มPivotTable คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวเลือก แล้ว คลิกตัวเลือก

  Excel 2010 และExcel 2007: บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มPivotTable คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวเลือก แล้ว คลิกตัวเลือก

 3. คลิกแท็บ เค้าโครง & รูปแบบ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปลี่ยนการแสดงข้อผิดพลาด     เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับค่าความผิดพลาดแสดง ภายใต้รูปแบบ ในกล่อง พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงแทนที่เป็นข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่าง ลบอักขระใด ๆ ในกล่อง

  • เปลี่ยนการแสดงเซลล์ว่าง     เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเซลล์ว่าง ในกล่อง พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงในเซลล์ว่าง เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่าง ลบอักขระใด ๆ ในกล่อง เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ถ้าเซลล์มีสูตรซึ่งมีผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด รูปสามเหลี่ยม (ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด) จะปรากฏที่มุมบนซ้ายของเซลล์ คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการแสดงตัวบ่งชี้เหล่านี้ได้โดยการใช้กระบวนงานต่อไปนี้

เซลล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสูตร

เซลล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสูตร

 1. ในExcel 2016, Excel 2013 และExcel 2010: คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >สูตร

  ในExcel 2007: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือก Excel >สูตร

 2. ภายใต้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ทำงานแบบเบื้องหลัง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน IFERROR

ฟังก์ชัน NA

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×