การซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าสูตรในสเปรดชีตมีข้อผิดพลาดต่างๆ ที่คุณคาดคิดไว้แล้วและไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่คุณต้องการปรับปรุงการแสดงผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณมีหลายวิธีในการซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

มีหลายเหตุผลที่สูตรส่งกลับข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น การหารด้วย 0 จะไม่ได้รับอนุญาต และถ้าคุณใส่สูตร =1/0 แล้ว Excel จะส่งกลับ #DIV/0! ค่าข้อผิดพลาดต่างๆ ได้แก่ #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! และ #VALUE!

แปลงข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์และใช้รูปแบบเพื่อซ่อนค่า

คุณสามารถซ่อนค่าความผิดพลาดโดยแปลงเป็นตัวเลข เช่น 0 แล้วนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่จะซ่อนค่านี้ไปใช้

สร้างตัวอย่างข้อผิดพลาด

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า หรือสร้างเวิร์กชีตใหม่

 2. ใส่ 3 ในเซลล์ B1 ใส่ 0 ในเซลล์ C1 และในเซลล์ A1 ให้ใส่สูตร =B1/C1
  ข้อผิดพลาด #DIV/0! จะปรากฏในเซลล์ A1

 3. เลือก A1 แล้วกด F2 เพื่อแก้ไขสูตร

 4. หลังเครื่องหมายเท่ากับ (=) ให้พิมพ์ IFERROR ตามด้วยวงเล็บเปิด
  IFERROR(

 5. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังส่วนท้ายสุดของสูตร

 6. พิมพ์ ,0) ซึ่งเป็นเครื่องหมายจุลภาคตามด้วยศูนย์และวงเล็บปิด
  สูตร =B1/C1 จะกลายเป็น =IFERROR(B1/C1,0)

 7. กด Enter เพื่อทำให้สูตรเสร็จสมบูรณ์
  เนื้อหาของเซลล์ในตอนนี้ควรแสดง 0 แทนที่จะเป็นข้อผิดพลาด #DIV!

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อผิดพลาด และบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. คลิก กฎใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ ให้คลิก จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี

 4. ภายใต้ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ ให้แน่ใจว่า ค่าในเซลล์ ปรากฏในกล่องรายการแรก เท่ากับ ในกล่องรายการที่สอง จากนั้นพิมพ์ 0 ในกล่องข้อความทางด้านขวา

 5. คลิกปุ่ม รูปแบบ

 6. คลิกแท็บ ตัวเลข จากนั้น ภายใต้ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 7. ในกล่อง ชนิด ให้ใส่ ;;; (เครื่องหมายอัฒภาคสามตัว) แล้วคลิก ตกลง คลิก ตกลง อีกครั้ง
  ตัวเลข 0 ในเซลล์จะหายไป ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรูปแบบแบบกำหนดเอง ;;; ทำให้ตัวเลขใดๆ ในเซลล์ไม่ปรากฏขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ค่าจริง (0) จะยังคงอยู่ในเซลล์

คุณต้องการทำอะไรอีก

ซ่อนค่าความผิดพลาดโดยทำให้ข้อความเป็นสีขาว

แสดงเส้นประ #N/A หรือ NA แทนที่ค่าความผิดพลาด

ซ่อนค่าความผิดพลาดในรายงาน PivotTable

ซ่อนตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

ซ่อนค่าความผิดพลาดโดยทำให้ข้อความเป็นสีขาว

คุณยังสามารถซ่อนค่าความผิดพลาด โดยการเปิดข้อความสีขาว หรือมิฉะนั้น ทำให้ข้อความตรงกับสีพื้นหลังแผ่นงานของคุณ

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีค่าความผิดพลาด

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดการกฎ กล่องโต้ตอบจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ปรากฏขึ้น

 3. คลิกกฎใหม่ กล่องโต้ตอบกฎการจัดรูปแบบใหม่ ปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้ เลือกชนิดกฎ คลิก จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่มี

 5. ภายใต้ แก้ไขคำอธิบายกฎ ในรายการ จัดรูปแบบเฉพาะเซลล์ที่ ให้เลือก ข้อผิดพลาด

 6. คลิก รูปแบบ จากนั้นคลิกแท็บ ฟอนต์

 7. คลิกลูกศรเพื่อเปิดรายการ สี และภายใต้ สีธีม ให้คลิกกล่องสีขาว

ด้านบนของหน้า

แสดงเส้นประ #N/A หรือ NA แทนที่ค่าความผิดพลาด

วิธีซ่อนข้อผิดพลาดเพิ่มเติม คุณสามารถแทนที่ข้อผิดพลาดเหล่านั้นด้วยค่า เช่น NA ได้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IFERROR และ NA ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น ในตัวอย่างด้านล่าง ให้เลือกเซลล์ที่มีคำ “ข้อมูล” แล้วลากเคอร์เซอร์เพื่อเลือกจนถึงเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ “คำอธิบาย (ผลลัพธ์)” จากนั้น คัดลอกส่วนที่เลือกและวางลงในเวิร์กชีตใหม่ โดยเริ่มที่เซลล์ A1

ข้อมูล

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

=A2/A3

ให้ผลลัพธ์เป็นค่าความผิดพลาด (#DIV/0)

0

=IFERROR(A2/A3,"NA")

ส่งกลับ NA เมื่อค่าเป็นค่าความผิดพลาด

=IFERROR(A2/A3,"-")

ส่งกลับเส้นประเมื่อค่าเป็นค่าความผิดพลาด

=IFERROR(A2/A3,NA())

ส่งกลับ #N/A เมื่อค่าเป็นค่าความผิดพลาด

รายละเอียดฟังก์ชัน

IFERROR    ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อผิดพลาด หรือผลลัพธ์ของสูตรจะส่งกลับข้อผิดพลาดหรือไม่

NA    ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับสตริง #N/A ในเซลล์ ชื่อฟังก์ชันจะตามด้วยวงเล็บว่างหนึ่งคู่ ดังนี้ =NA()

ด้านบนของหน้า

ซ่อนค่าความผิดพลาดในรายงาน PivotTable

 1. คลิกรายงาน PivotTable เครื่องมือ PivotTable ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนการแสดงข้อผิดพลาด    ภายใต้ รูปแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับค่าความผิดพลาด ให้แสดง แล้วพิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดง เมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่อง

  • เปลี่ยนแปลงการแสดงเซลล์ว่าง    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับเซลล์ว่าง ให้แสดง ในกล่องดังกล่าว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงในเซลล์ว่าง เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระในกล่อง เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

ซ่อนตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

ถ้าเซลล์มีสูตรซึ่งมีผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาด รูปสามเหลี่ยม (ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด) จะปรากฏที่มุมบนซ้ายของเซลล์ คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการแสดงตัวบ่งชี้เหล่านี้ได้โดยการใช้กระบวนงานต่อไปนี้

เซลล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสูตร
เซลล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสูตร
 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกประเภท สูตร

 2. ภายใต้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบทำงานเบื้องหลัง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×