การซิงโครไนส์ SharePoint 2010 เนื้อหา ด้วย Outlook 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถซิงโครไนซ์ไลบรารี SharePoint รายการที่ติดต่อ รายการงาน โครงการรายการงาน และชนิดของรายการภายนอก SharePoint กับ Microsoft Outlook 2010 เนื่องจากผู้ใช้ SharePoint 2010 จำนวนมากยังใช้ Outlook 2010 เพื่อทำงานร่วมกัน และกิจกรรม coordinate และโครงการ ความสามารถในการซิงโครไนซ์ของไลบรารีและรายการเหล่านี้จะช่วยให้ คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์ หรือไม่มี access สะดวก เมื่อต้องการไซต์ SharePoint ของคุณตลอดเวลา

ในบทความนี้

บทนำสู่การซิงโครไนซ์เนื้อหา Outlook 2010 กับ SharePoint 2010

การทำงานกับไลบรารีเอกสารที่ซิงโครไนซ์แล้ว

การทำงานกับรายการที่ติดต่อซิงโครไนซ์แล้ว

การทำงานกับรายการงานที่ซิงโครไนซ์แล้ว

การทำงานกับรายการภายนอกซิงโครไนซ์แล้ว

จุดรวมเพิ่มเติม

ซิงโครไนซ์ไลบรารี SharePoint กับ Outlook 2010

ซิงโครไนซ์รายการติดต่อ SharePoint กับที่ติดต่อ Outlook 2010

ซิงโครไนซ์รายการงาน SharePoint กับงาน Outlook 2010

บทนำสู่การทำเนื้อหา SharePoint 2010 ให้ตรงกับ Outlook 2010

คุณสามารถซิงโครไนซ์ไลบรารี SharePoint รายการที่ติดต่อ รายการงาน โครงการรายการงาน และชนิดของรายการภายนอก SharePoint กับ Outlook 2010 เนื่องจากผู้ใช้ SharePoint 2010 จำนวนมากยังใช้ Outlook 2010 เพื่อทำงานร่วมกัน และกิจกรรม coordinate และโครงการ ความสามารถในการซิงโครไนซ์ของไลบรารีและรายการเหล่านี้จะช่วยให้ คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทำงานแบบออฟไลน์ และไม่มี access สะดวก เมื่อต้องการไซต์ SharePoint ของคุณตลอดเวลา

เมื่อต้องการทำไลบรารีและรายการต่างๆ ให้ตรงกัน คุณต้องมี Outlook 2010 ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของคุณ และต้องมีสิทธิ์ในการทำงานร่วมกันกับไลบรารีหรือรายการ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ SharePoint 2010 ร่วมกับ Outlook 2010 ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม และในระบบวิธีใช้ของ Outlook 2010

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับไลบรารีเอกสารที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้ว

คุณสามารถทำไลบรารี SharePoint ให้ตรงกันระหว่าง Outlook 2010 และ SharePoint 2010 ได้ หลังจากที่คุณทำไลบรารีให้ตรงกันแล้ว ไลบรารีจะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางของ Outlook ภายใต้ รายการ SharePoint

เมื่อคุณใช้การค้นหาทันที Outlook จะค้นหาเอกสาร SharePoint ทั้งหมดที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้ว โดยจะแสดงตัวอย่างเอกสารในบานหน้าต่างการอ่านของ Outlook ทำให้คุณสามารถเรียกดูเอกสารผ่านทางผลลัพธ์การค้นหาได้อย่างง่ายดาย คุณอาจพบว่าการเปิดและการบันทึกความเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสาร SharePoint จาก Outlook สามารถทำได้รวดเร็วขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น จากนั้นคุณสามารถแสดงตัวอย่าง แก้ไข และจัดการเอกสารในไลบรารี SharePoint ได้จากภายใน Outlook นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานไลบรารีแบบออฟไลน์ ทำงานกับแฟ้ม Office ในไลบรารี จากนั้นทำให้ไลบรารีกลับมาออนไลน์แล้วทำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ตรงกันได้

การทำข้อมูลให้ตรงกันนี้เป็นแบบทางเดียวหรือเป็นไปในทิศทางเดียวสำหรับแฟ้ม Office การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำกับแฟ้มในไลบรารี SharePoint สามารถถูกดาวน์โหลดมายัง Outlook ได้ แต่คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้มที่ไม่ใช่ Office ใน Outlook และอัปโหลดกลับไปยังไลบรารี SharePoint ได้ ถ้าคุณทำงานกับ Outlook แบบออฟไลน์ คุณสามารถแก้ไขแฟ้ม Office ต่างๆ ได้ เช่น เอกสาร Word, กระดาษคำนวณ Excel และงานนำเสนอ PowerPoint เมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง คุณสามารถอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงไปยังไลบรารี SharePoint ได้ อย่างไรก็ตาม Outlook จะไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของแฟ้ม Office เหล่านี้ที่ทำในไลบรารี SharePoint เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เช็คเอาท์แฟ้มเหล่านี้ก่อนหากคุณตั้งใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มเหล่านี้แบบออฟไลน์ใน Outlook

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับรายการที่ติดต่อที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้ว

คุณสามารถทำรายการที่ติดต่อ SharePoint ให้ตรงกันระหว่าง Outlook 2010 และ SharePoint 2010 ได้ คุณจึงสามารถจัดเก็บ ใช้งานร่วมกัน และจัดการที่ติดต่อ SharePoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน Outlook คุณยังสามารถใช้งานรายการที่ติดต่อแบบออฟไลน์ ทำงานกับที่ติดต่อ จากนั้นทำให้ที่ติดต่อกลับมาออนไลน์แล้วทำข้อมูลให้ตรงกันได้ทั้งจาก Outlook 2010 หรือ SharePoint 2010

จาก Outlook 2010 นั้น รายการที่ติดต่อ SharePoint ที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้วจะทำงานเหมือนกับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook อื่นๆ คุณสามารถดู แก้ไข พิมพ์ หรือแม้แต่โทรหาที่ติดต่อเหล่านี้ได้โดยใช้ Microsoft Office Communicator คุณสามารถส่งข้อความอีเมลและการเรียกประชุมไปยังที่ติดต่อ, ใช้ประเภทสี, จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลแบบหลายรายการ และเพิ่มรูปถ่าย นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลวันเกิดและวันครบรอบของที่ติดต่อได้

การทำข้อมูลรายการที่ติดต่อให้ตรงกันนี้เป็นแบบสองทาง หรือเป็นไปในสองทิศทาง โดยการเปลี่ยนแปลงทำกับที่ติดต่อใน Outlook จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกับรายการที่ติดต่อของ SharePoint โดยอัตโนมัติ และการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับที่ติดต่อใน SharePoint จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกับที่ติดต่อใน Outlook โดยอัตโนมัติเช่นกัน

เมื่อคุณเปิดที่ติดต่อ SharePoint ใน Outlook หรือเปิดรายการที่ติดต่อใน SharePoint 2010 คุณจะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ถ้าทำการเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อใน Outlook ขณะเปิดรายการที่ติดต่อ SharePoint Contact ไว้ คุณต้องฟื้นฟูเบราว์เซอร์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการ SharePoint ถ้าทำการเปลี่ยนแปลงรายการที่ติดต่อ SharePoint ขณะเปิดที่ติดต่อใน Outlook ไว้ คุณต้องใช้คำสั่ง ส่ง/รับ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในที่ติดต่อ Outlook

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับรายการงานที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้ว

คุณสามารถทำรายการงาน SharePoint ให้ตรงกันระหว่าง Outlook 2010 และ SharePoint 2010 ได้ คุณสามารถทำงานร่วมกับรายการงานมาตรฐานและรายการงานโครงการ ซึ่งจะคล้ายกับรายการงานมาตรฐานเว้นแต่ว่ารายการงานโครงการจะมีการแสดงผลรายการงานแบบกราฟิกที่เรียกว่ามุมมอง Gantt คุณยังสามารถใช้งานรายการงานแบบออฟไลน์ ทำงานกับงานในรายการ จากนั้นทำให้รายการงานกลับมาออนไลน์แล้วทำข้อมูลให้ตรงกันจาก Outlook

เนื้อหาของรายการงานที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้วจะปรากฏภายใต้ งานอื่น ในบานหน้าต่างนำทาง และจะถูกรวมเข้าในแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการติดตามสถานะ ความคืบหน้า และประวัติของโครงการ คุณและสมาชิกในทีมสามารถสร้าง มอบหมาย ปรับปรุง ตอบกลับ และลบงานได้ในขณะทำงานในโฟลเดอร์ Outlook ที่เกี่ยวข้อง

คุณยังสามารถนำค่าสถานะและประเภทไปใช้กับงานที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้วของคุณได้เช่นเดียวกับที่คุณทำกับงาน Outlook ของคุณ ค่าสถานะและประเภทจะไม่ปรากฏบนไซต์ SharePoint แต่ค่าสถานะและประเภทจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานกับงานที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้วใน Outlook การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงาน SharePoint ยังถูกรวมเข้ากับงานและปฏิทินอย่างสมบูรณ์ และคุณสามารถเลือกการตั้งค่าให้สร้างข้อความอีเมลการแจ้งให้ทราบและตัวเตือนได้อีกด้วย

การทำรายการงานให้ตรงกันนี้เป็นแบบสองทาง หรือเป็นไปในสองทิศทาง โดยการเปลี่ยนแปลงที่กับงานเหล่านี้ใน Outlook จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกับรายการงาน SharePoint หรือรายการงานโครงการโดยอัตโนมัติ และการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับรายการงาน SharePoint หรือรายการงานโครงการจะถูกทำให้ข้อมูลให้ตรงกับงานใน Outlook เช่นกัน เมื่อคุณเปิดงานใน Outlook หรือเปิดรายการงาน SharePoint หรือรายการงานโครงการใน SharePoint 2010 คุณจะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ถ้าทำการเปลี่ยนแปลงงานใน Outlook ขณะเปิดรายการงาน SharePoint Contact ไว้ คุณต้องฟื้นฟูเบราว์เซอร์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการ ถ้าทำการเปลี่ยนแปลงรายการงาน SharePoint ขณะเปิดงานใน Outlook ไว้ คุณต้องใช้คำสั่ง ส่ง/รับ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในงาน Outlook

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับรายการภายนอกซิงโครไนซ์แล้ว

คุณสามารถซิงโครไนซ์รายการภายนอก SharePoint ระหว่าง Outlook 2010 กับ SharePoint 2010 รายการภายนอก SharePoint จะถูกสร้างขึ้น โดยใช้ Business Connectivity Services (BCS) ใน SharePoint Designer 2010 และสามารถประกอบด้วยการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนไปยังบรรทัดของธุรกิจข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เช่น SQL Server หรือ SAP

เมื่อคุณสร้างชนิดเนื้อหาภายนอกใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถแมปนั้นให้กับชนิดข้อมูล Office ภายในเช่นติดต่อหรืองานเพื่อให้ข้อมูลภายนอกมีลักษณะ และการทำงานเหมือนกับรายการติดต่อหรืองานใน Outlook ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ข้อมูลภายนอกของคุณคือ รายการของลูกค้า และคุณต้องการแสดงข้อมูลภายนอกใน Outlook เนื่องจากข้อมูลสำหรับลูกค้าคล้ายคลึงกับที่ติดต่อใน Outlook อย่างใกล้ชิด คุณสามารถแมปชนิดเนื้อหาภายนอกไปยังรายการที่ติดต่อใน Outlook หลังจากที่คุณเชื่อมต่อรายการภายนอกไปยัง Outlook โดยใช้คำสั่งการเชื่อมต่อกับ Outlook คุณสามารถสร้าง อัปเด และลบข้อมูลภายนอกได้โดยตรงจาก Outlook เช่นเดียวกับที่คุณต้องสร้าง และปรับปรุงที่ติดต่อ Outlook และงานของคุณ

ด้านบนของหน้า

ความสามารถในการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติม

Outlook 2010 มีความสามารถในการใช้งานร่วมกับ SharePoint 2010 เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • เข้าร่วมในการอภิปรายออนไลน์ โดยใช้ข้อความอีเมล

 • แสดงปฏิทิน SharePoint 2010 และ Outlook 2010 แบบเคียงข้างกัน

 • จัดการการแจ้งเตือนของ SharePoint และตัวดึงข้อมูล RSS

 • สร้างพื้นที่ทำงานการประชุม

 • ใช้ Web Part ของ Outlook ใน SharePoint 2010 เช่น เพื่อแสดงข้อความ Outlook

 • ใช้ Add-in ของ Outlook Social Connector เพื่อจัดการและดึงข้อมูลทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติมในระบบวิธีใช้ของ Outlook 2010 และ SharePoint

ด้านบนของหน้า

การทำไลบรารี SharePoint ให้ตรงกับ Outlook 2010

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้นำทางไปยังไซต์ SharePoint ที่มีไลบรารีที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกัน

 2. คลิกที่ชื่อของไลบรารีบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในส่วนไลบรารีที่เหมาะสม ให้คลิกที่ชื่อของไลบรารี

  หมายเหตุ: ไซต์ SharePoint สามารถถูกปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ปรากฏและการนำทางอย่างมาก ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาตัวเลือกเช่นคำสั่ง ปุ่ม หรือ ลิงก์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณ

 3. ใน Ribbon บนแท็บ ไลบรารี ในกลุ่ม เชื่อมต่อและส่งออก ให้คลิก เชื่อมต่อไปยัง Outlook

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เปิดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก อนุญาต

 5. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้ยืนยันการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิก ใช่

ใน Outlook ไลบรารีจะถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างนำทางภายใต้ รายการ SharePoint แฟ้มต่างๆ ในไลบรารีนี้จะทำงานคล้ายกับข้อความอีเมล สำหรับแฟ้ม Office ให้คลิกเพื่อแสดงตัวอย่างแฟ้มในบานหน้าต่างการอ่าน หรือคลิกสองครั้งที่แฟ้มเพื่อเปิด คลิกขวาที่แฟ้มสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

 • ถ้าไลบรารีมีโฟลเดอร์ย่อยและคุณต้องการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแฟ้มทั้งหมดใน Outlook ให้ดูไลบรารีที่ระดับบนสุดของไลบรารีแล้วเชื่อมต่อไปยัง Outlook ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ถ้าคุณอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยของไลบรารีแล้วทำการเชื่อมต่อไลบรารีไปยัง Outlook จะเป็นการเชื่อมต่อเนื้อหาเฉพาะภายในโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น

 • เมื่อต้องการเข้าถึงเฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์หนึ่งใน Outlook สามารถทำได้สองวิธีดังนี้ ถ้าโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเข้าถึงใน Outlook ยังไม่ได้เปิด ให้ชี้ไปที่โฟลเดอร์ แล้วคลิกลูกศร เปิดเมนู ที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก เชื่อมต่อไปยัง Outlook ถ้าโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเข้าถึงได้เปิดไว้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนในการเชื่อมต่อไลบรารี

 • หลังจากที่คุณเชื่อมต่อไลบรารีไปยัง Outlook แล้ว คุณจะสามารถเชิญสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ให้เชื่อมต่อเข้ากับไลบรารีดังกล่าวได้ โดยคลิกขวาที่ชื่อไลบรารีใน Outlook แล้วคลิก ใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน

ด้านบนของหน้า

การทำรายการที่ติดต่อ SharePoint ให้ตรงกับที่ติดต่อของ Outlook 2010

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้นำทางไปยังไซต์ SharePoint ที่มีรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกัน

 2. คลิกที่ชื่อของรายการที่ติดต่อบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด และจากนั้นในส่วนของรายการที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของรายการที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ไซต์ SharePoint สามารถถูกปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ปรากฏและการนำทางอย่างมาก ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาตัวเลือกเช่นคำสั่ง ปุ่ม หรือ ลิงก์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณ

 3. ใน Ribbon บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม เชื่อมต่อและส่งออก ให้คลิก เปิดใน Outlook

 4. เมื่อระบบพร้อมท์ให้เชื่อมต่อที่ติดต่อ SharePoint เข้ากับ Outlook ให้คลิก ตกลง

ใน Outlook 2010 ที่ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าภายใต้ ที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

การทำรายการงาน SharePoint ให้ตรงกับงานของ Outlook 2010

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้นำทางไปที่ไซต์ SharePoint ที่มีรายการงานหรือรายการงานโครงการที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกัน

 2. คลิกที่ชื่อของรายการงานหรืองานโครงการบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด และจากนั้นในส่วนของรายการที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของรายการงานหรือโครงการ

  หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ SharePoint สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างมาก ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือการเชื่อมโยง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ใน Ribbon บนแท็บ รายการ ในกลุ่ม เชื่อมต่อและส่งออก ให้คลิก เปิดใน Outlook

 4. เมื่อระบบพร้อมท์ให้เชื่อมต่อรายการที่ติดต่อ SharePoint เข้ากับ Outlook ให้คลิก ตกลง

ใน Outlook 2010 งานจะถูกเพิ่มภายใต้ งานอื่น ในบานหน้าต่างนำทาง และในแถบรายการที่ต้องทำ

หมายเหตุ: คุณสามารถทำงานกับงานของคุณจากไซต์ SharePoint โดยวิธีเดียวกับที่คุณทำงานกับงาน Outlook ของคุณ คุณสามารถลากหรือคัดลอกงานไปกลับระหว่างไฟลเดอร์ของ Outlook และไซต์ SharePoint อย่างไรก็ตาม งานที่เป็นกิจวัตรและการร้องของานจาก Outlook จะถูกแปลงเป็นงานทั่วไปบนไซต์ SharePoint

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณเชื่อมต่อรายการงานหรือรายการงานโครงการไปยัง Outlook คุณสามารถส่งข้อความใช้ร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ เชิญเพื่อเชื่อมต่อกับงานเหล่านั้น คลิกขวาชื่อรายการใน Outlook แล้ว คลิ กแชร์งานรายชื่อ ซึ่งสร้างข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์และคำสั่งการเชื่อมต่อกับรายการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×