การซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างเครื่องมือไฟล์ SharePoint กับไซต์ SharePoint ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การทำข้อมูลให้ตรงกันเป็นระยะๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ชุดข้อมูลระหว่างเครื่องมือแฟ้ม SharePoint และไซต์ SharePoint ที่เกี่ยวข้องตรงกันอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เริ่มการทำข้อมูลให้ตรงกัน จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทั้งสองตำแหน่งนับตั้งแต่การทำข้อมูลให้ตรงกันครั้งก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจรวมถึงแฟ้มที่ถูกเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อ หรือย้าย รวมทั้งการปรับปรุงเนื้อหาแฟ้ม

สมาชิกของเครื่องมือแฟ้ม SharePoint เพียงหนึ่งรายเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันได้ ซึ่งสมาชิกรายนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการเริ่มต้นทำข้อมูลให้ตรงกันอย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณคือผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันและจะไม่สามารถดำเนินการงานนี้ได้เมื่อเวลาผ่านไปช่วงระยะหนึ่ง คุณควรมอบหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ให้กับสมาชิกรายอื่น หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือ คุณสามารถเปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันที่จัดกำหนดการไว้ เพื่อให้มีการทำข้อมูลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ระบุ

เมื่อต้องการเริ่มต้นการทำข้อมูลให้ตรงกัน ให้คลิก ทำข้อมูลให้ตรงกันเดี๋ยวนี้...

การสลับระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเองและการทำข้อมูลให้ตรงกันตามกำหนดการ

ผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันสามารถสลับระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเองกับการทำข้อมูลให้ตรงกันตามกำหนดการได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการดูการตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันปัจจุบัน ให้ชี้ไปที่ไอคอน ปฏิทิน ในพื้นที่สถานะ ตัวอย่างเช่น

การตั้งค่าในการจัดกำหนดการการซิงโครไนซ์ในปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้

  1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำข้อมูลให้ตรงกัน แล้วคลิก ทำกำหนดการให้ตรงกัน

    เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกไอคอนปฏิทินในพื้นที่สถานะได้อีกด้วย

  2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

การระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกัน

พื้นที่สถานะของเครื่องมือแฟ้ม SharePoint จะแสดงสถานะของการทำข้อมูลให้ตรงกันในขณะนี้ แต่จะแสดงต่อผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันในปัจจุบันเท่านั้น

ข้อความสถานะ

ความหมาย

แฟ้ม Groove ทั้งหมดได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันแล้ว

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint ที่จะส่งไปยังไลบรารีเอกสาร SharePoint อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงค้างอยู่ในไลบรารี SharePoint ที่จะส่งไปยัง SharePoint Workspace ในการทำข้อมูลให้ตรงกันครั้งต่อไป คลิกการเชื่อมโยง แสดงตัวอย่าง เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดค้างอยู่ในไลบรารี SharePoint บ้าง

แฟ้ม Groove ทั้งหมดได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันแล้ว ข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกัน

ถึงแม้ว่าจะพบไม่บ่อยนัก ในบางครั้งก็อาจมีสถานการณ์ที่แฟ้มทั้งหมดได้รับการทำให้ข้อมูลตรงกันแล้วแต่มีข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกันได้ ตัวอย่างเช่น อาจมีกฏอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดแฟ้มที่ยอมรับได้ในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint และบนไซต์ SharePoint ซึ่งทำให้แฟ้มที่เพิ่มลงในไลบรารี SharePoint อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มลงในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint

มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้ทำข้อมูลให้ตรงกันในเครื่องมือนี้

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยหนึ่งรายการค้างอยู่ในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint ที่จะส่งไปยังไลบรารี SharePoint ในการทำข้อมูลให้ตรงกันครั้งต่อไป คลิกการเชื่อมโยง แสดงตัวอย่าง เพื่อดูสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ในไลบรารี SharePoint

มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้ทำข้อมูลให้ตรงกันในเครื่องมือนี้ ข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกัน

โดยปกติ สถานะนี้คือผลของข้อขัดแย้งระหว่างแฟ้มในเครื่องมือแฟ้ม SharePoint และแฟ้มในไซต์ SharePoint ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกัน คลิกการเชื่อมโยง ข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกัน เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งและปัญหาอื่นๆ

การแสดงตัวอย่างการปรับปรุงการทำข้อมูลให้ตรงกัน

เมื่อผู้ทำข้อมูลให้ตรงกันเริ่มต้นการทำข้อมูลให้ตรงกัน หน้าต่าง แสดงตัวอย่างการทำข้อมูลให้ตรงกัน จะเปิดขึ้นและอธิบายการปรับปรุงที่ค้างอยู่ทั้งหมด หน้าต่าง แสดงตัวอย่างการทำข้อมูลให้ตรงกัน ยังแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ค้างอยู่ที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกัน สำหรับข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกันที่แสดงถึงความขัดแย้งของแฟ้ม ขอแนะนำให้คุณดำเนินการเพื่อแก้ไขกรณีเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการทำข้อมูลให้ตรงกันต่อไป

หมายเหตุ: อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันต่อไปโดยไม่แก้ไขความขัดแย้งก่อนได้เช่นกัน ในกรณีนี้ การเชื่อมโยง ข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกัน จะแสดงขึ้น คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ข้อผิดพลาดในการทำข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งจะแสดงรายการของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กล่องโต้ตอบนี้ไม่มีคุณลักษณะอัตโนมัติสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งที่พบในหน้าต่าง แสดงตัวอย่างการทำข้อมูลให้ตรงกัน ดังนั้นคุณต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งทั้งหมดด้วยตนเอง

การแก้ไขข้อผิดพลาดของการทำข้อมูลให้ตรงกัน

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดของการทำข้อมูลให้ตรงกันที่รายงานในหน้าต่าง แสดงตัวอย่างการทำข้อมูลให้ตรงกัน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เลือกรายการที่ระบุถึงข้อขัดแย้ง

    ส่วนล่างของกล่องโต้ตอบจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของข้อขัดแย้ง

  2. คลิก แก้ไข... เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขข้อขัดแย้ง

  3. เลือกการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บไว้ (รุ่นของเครื่องมือแฟ้ม SharePoint หรือรุ่นของไซต์ SharePoint) แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×