ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การช่วยสำหรับการเข้าถึงในวิดีโอ Office 365

วิดีโอ Office 365 มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายใช้แอปได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้มีความพิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อขอให้อ่านออกเสียงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ผู้ที่เคลื่อนไหวได้อย่างจำกัดสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดหรือเครื่องมือการรู้จำเสียงแทนเมาส์ได้ เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Windows, Mac และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ดู ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานร่วมกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

หมายเหตุ

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักกับเค้าโครงของ Office 365 Video

เช่นเดียวกับแอป Office 365 อื่นๆ แอป วิดีโอ Office 365 เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่คุณใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้นจึงมี UI ของแอปจึงมีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ในเพจ

คุณสามารถใช้พื้นที่หลักของ UI วิดีโอ Office 365 (ตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง) พร้อมกับองค์ประกอบทั่วไปใน UI เป็นจุดสังเกตในแบบจำลองทางจิตใจของคุณ

ตารางนี้อธิบายถึงพื้นที่ของส่วนติดต่อผู้ใช้

พื้นที่ของ UI

องค์ประกอบทั่วไปใน UI ของ วิดีโอ Office 365

ด้านบนซ้าย: ลิงก์นำทาง Office 365

 • ลิงก์ ตัวเปิดใช้แอป

 • ลิงก์ Office 365

 • ลิงก์ วิดีโอ

ด้านบนขวา: ข้อมูล Office 365

 • บานหน้าต่าง การแจ้งเตือน

 • บานหน้าต่าง การตั้งค่า

 • บานหน้าต่าง วิธีใช้ ซึ่งรวมกล่องค้นหา โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร กล่องค้นหา

 • บานหน้าต่าง บัญชี

ด้านบน (ใต้ Office 365 ลิงก์เพื่อนำทางและข้อมูล): ลิงก์ วิดีโอ Office 365

 • ปุ่ม ค้นหา การค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่สัมพันธ์กับวิดีโอ รวมถึงชื่อและคำอธิบาย ชื่อของแชนเนลที่มีวิดีโอ และชื่อบุคคลที่อัปโหลดวิดีโอ

 • ลิงก์ หน้าแรก (ซึ่งจะเหมือนกับลิงก์วิดีโอ) ลิงก์ไปยังโฮมเพจสำหรับพอร์ทัลวิดีโอ

 • ลิงก์ แชนเนล ลิงก์ไปยังรายการของแชนเนลทั้งหมดบนพอร์ทัลที่คุณมีสิทธิ์ในการดู

พื้นที่เนื้อหา วิดีโอ Office 365 (ของโฮมเพจสำหรับพอร์ทัลวิดีโอ): รายการวิดีโอ

 • วิดีโอเด่น (ถ้ามี)

 • วิดีโอยอดนิยม

 • แชนเนลเด่น (ถ้ามี)

หมายเหตุ:  วิดีโอหรือแชนเนล เด่น เป็นรายการที่ Office 365 ผู้ดูแลระบบตัดสินใจว่าจะโปรโมตให้เป็นที่รู้จัก วิดีโอจะถือว่าเป็นนิยมหลังจากมีจำนวนการเล่นมากขึ้น

พื้นที่เนื้อหา วิดีโอ Office 365 (ของหน้า แชนเนล): รายการแชนเนล

รายการของแชนเนลทั้งหมดบนพอร์ทัลวิดีโอที่คุณมีสิทธิ์ในการดู

พื้นที่เนื้อหา วิดีโอ Office 365 (ของหน้าสำหรับแต่ละแชนเนล): รายการวิดีโอ

 • วิดีโอเด่น (ถ้ามี)

 • วิดีโอยอดนิยม

หมายเหตุ: สำหรับแชนเนล ผู้ดูแลระบบ Office 365 หรือเจ้าของแชนเนลสามารถเน้นที่วิดีโอได้

พื้นที่เนื้อหา วิดีโอ Office 365 (ของหน้าสำหรับแต่ละวิดีโอ): วิดีโอ

 • วิดีโอในโปรแกรมเล่นวิดีโอ

 • ชื่อเรื่องของวิดีโอ

 • แชนเนลที่มีวิดีโอ

 • วันที่อัปโหลดวิดีโอ

 • คำอธิบายของวิดีโอ

 • ลิงก์ ดาวน์โหลด ลิงก์ ฝัง และลิงก์ อีเมล

 • ลิงก์ สถิติ

 • คุณสามารถชอบรายการวิดีโอ ได้ด้วย

แป้นพิมพ์ลัดใน Office 365 Video

เนื่องจาก วิดีโอ Office 365 ควบคุมด้วยเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้งานได้ในเบราว์เซอร์ของคุณจึงใช้งานได้ใน วิดีโอ Office 365 ด้วย

หมายเหตุ

 • แป้นพิมพ์ลัดที่จะอธิบายในตารางนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ วิดีโอ Office 365:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปข้างหน้าไปยังพื้นที่หรือรายการถัดไป

ตัวอย่างเช่น ไปยังรายการวิดีโอถัดไปบนเพจแล้ว ไปจากลิงก์การนำทางหนึ่งเพื่อไปยังลิงก์ถัดไป หรือไปจากตัวควบคุมโปรแกรมเล่นวิดีโอหนึ่งในโปรแกรมเล่นวิดีโอเพื่อไปยังโปรแกรมเล่นวิดีโอถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังพื้นที่หรือรายการก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังวิดีโอหนึ่งเพื่อไปยังวิดีโอถัดไปในรายการวิดีโอ หรือย้อนกลับ ขึ้น หรือลง

ตัวอย่างเช่น ย้ายจากวิดีโอหนึ่งเพื่อไปยังลำดับวิดีโอโดดเด่น หรือย้ายจากวิดีโอหนึ่งเพื่อไปยังวิดีโอถัดไปในรายการ ยอดนิยม

แป้นลูกศร

เปิดใช้งานรายการ

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกวิดีโอ เล่นวิดีโอ ให้กด Enter เมื่อคุณเลือกปุ่ม แชนเนลใหม่ เพื่อสร้างแชนเนลใหม่ กด Enter

Enter

ออกจากบานหน้าต่าง

ตัวอย่างเช่น ออกจากบานหน้าต่าง คำบรรยายหรือคำอธิบายภาพ

Esc

เมื่อแถบเลื่อนแสดงในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลื่อนลง

แป้นลูกศรลง

เมื่อแถบเลื่อนแสดงในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลื่อนขึ้น

แป้นลูกศรขึ้น

ย้อนกลับไปหนึ่งหน้าในเว็บเบราว์เซอร์

Alt+ลูกศรซ้าย

เหมือนกับแป้นพิมพ์ลัด Alt + ลูกศรซ้าย

Backspace

ไปข้างหน้าหนึ่งหน้าในเว็บเบราว์เซอร์

Alt+ลูกศรขวา

งานทั่วไปในวิดีโอ Office 365

เพิ่มชื่อและคำอธิบายได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังวิดีโอในวิดีโอ Office 365

เมื่อคุณอัปโหลดวิดีโอ วิดีโอ Office 365 จะตั้งชื่อวิดีโอให้เหมือนกับชื่อไฟล์ของวิดีโอ แต่จะไม่สร้างคำอธิบายสำหรับวิดีโอ โดยการเพิ่มชื่อและคำอธิบายที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถช่วยให้ผู้คนค้นหาวิดีโอที่พวกเขาต้องการได้

เมื่อต้องการเพิ่มชื่อและคำอธิบายวิดีโอ ให้เลือกวิดีโอเพื่อเปิดเพจของวิดีโอ แล้วดำเนินการต่อไปนี้:

 1. เพิ่มชื่อวิดีโอ ใต้โปรแกรมเล่นวิดีโอ เลือกปุ่ม แก้ไขชื่อเรื่อง พิมพ์คำอธิบายชื่อสำหรับวิดีโอ จากนั้นเลือกปุ่ม บันทึก

 2. เพิ่มคำอธิบายวิดีโอ ใต้โปรแกรมเล่นวิดีโอ เลือกปุ่ม แก้ไขคำอธิบาย พิมพ์คำอธิบายที่มีประโยชน์ของวิดีโอ จากนั้นเลือกปุ่ม บันทึก

อัปโหลดคำอธิบายภาพสำหรับวิดีโอในวิดีโอ Office 365

คำอธิบายภาพช่วยให้ผู้ที่หูหนวก หรือมีข้อจำกัดทางการได้ยินสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่พูด และควรระวังเสียงในวิดีโอ

เมื่อต้องการอัปโหลดคำอธิบายภาพสำหรับวิดีโอ เลือกวิดีโอแล้วดำเนินการต่อไปนี้:

 1. เลือก จัดการ > คำบรรยายหรือคำอธิบายภาพ

 2. ในบานหน้าต่าง คำบรรยายหรือคำอธิบายภาพ เลือก อัปโหลดไฟล์ใหม่

 3. ในบานหน้าต่าง อัปโหลดไฟล์ เลือกภาษาสำหรับคำอธิบายภาพ จากนั้นเลือก อัปโหลด

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ให้ไปยังไฟล์และเลือกไฟล์คำอธิบายภาพของคุณ จากนั้นเลือก เปิด

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×