การช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาแฟ้มฐานข้อมูลโดยใช้กระชับและซ่อมแซม

การช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาแฟ้มฐานข้อมูลโดยใช้กระชับและซ่อมแซม

ไฟล์ฐานข้อมูลสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วตามการใช้งานของคุณ บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ในบางครั้งไฟล์เหล่านั้นอาจขัดข้องหรืเสียหาย คุณสามารถใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล ใน Microsoft Office Access เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้

บทความนี้ไม่ได้อธิบายวิธีการสำรองข้อมูลหรือจัดเก็บฐานข้อมูล ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เมื่อคุณกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลบนเว็บที่คุณเผยแพร่ คุณควรซิงค์ฐานข้อมูลหลังลากกระชับและซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว กระชับและซ่อมแซมอาจไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้กับฐานข้อมูลบนเว็บที่เผยแพร่

ในบทความนี้

ทำไมคุณต้องกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

ก่อนเริ่มต้น

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

ทำไมคุณต้องกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

ภาพรวมนี้อธิบายวิธีการใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่บางครั้งอาจส่งผลต่อฐานข้อมูล: ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นตามการใช้งานและไฟล์เสียหาย

ไฟล์ฐานข้อมูลขยายจากการใช้งาน

เมื่อคุณเพิ่มและอัปเดตข้อมูลและเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์ ไฟล์ฐานข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ขึ้น การขยายขนาดนี้อาจมาจากข้อมูลใหม่ แต่บางครั้งอาจมาจากแหล่งข้อมูลอื่น:

 • Access สร้างวัตถุชั่วคราวที่ถูกซ่อนเพื่อทำงานต่างๆ ให้สำเร็จ บางครั้ง วัตถุชั่วคราวเหล่านี้ยังคงอยู่ในฐานข้อมูลหลังจาก Access ไม่ต้องการอีกต่อไป

 • เมื่อคุณลบวัตถุในฐานข้อมูล พื้นที่ว่างในดิสก์ที่มีวัตถุดังกล่าวอยู่จะยังไม่กลับมาโดยอัตโนมัติ — ไฟล์ฐานข้อมูลจะยังคงใช้พื้นที่ว่างในดิสก์ดังกล่าว แม้ว่าจะลบวัตถุไปแล้วก็ตาม

เมื่อไฟล์ฐานข้อมูลของคุณเต็มไปด้วยวัตถุชั่วคราวและวัตถุที่ถูกลบไปแล้ว ประสิทธิภาพการทำงานของไฟล์จะลดลง วัตถุอาจเปิดได้ช้าขึ้น อาจใช้เวลาในการเรียกใช้คิวรีนานกว่าปกติ และการดำเนินการทั่วไปอาจใช้เวลานานขึ้น

หมายเหตุ: การกระชับไม่ใช่การบีบอัดข้อมูลของคุณ — แต่เป็นการทำให้ไฟล์ฐานข้อมูลมีขนาดเล็กลงโดยการกำจัดพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้

ไฟล์ฐานข้อมูลอาจเสียหาย

ในบางครั้ง ไฟล์ฐานข้อมูลอาจเสียหาย ถ้าไฟล์ฐานข้อมูลถูกแชร์ผ่านเครือข่ายและผู้ใช้หลายคนทำงานโดยตรงลงในไฟล์อย่างต่อเนื่อง ไฟล์อาจมีความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะเกิดความเสียหาย ความเสี่ยงของความเสียหายอาจมากขึ้นถ้าผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลบันทึกช่วยจำบ่อยๆ และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถย้ายความเสี่ยงนี้ได้โดยใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

บ่อยครั้งที่ชนิดความเสียหายนี้เป็นผลจากการเกิดปัญหากับ Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล และเป็นต้นเหตุข้อความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล อย่างไรก็ตาม ความเสียหายชนิดนี้จะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของรูปแบบฐานข้อมูล เช่น สูญเสียรหัส VBA หรือฟอร์มไม่เสถียร

การเสียหายของไฟล์ฐานข้อมูลมักจะไม่ส่งผลให้สูญเสียข้อมูล โดยปกติแล้ว ความสูญเสียนี้จะจำกัดเพียงการกระทำล่าสุดของผู้ใช้คนหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเดียวที่เกิดขึ้นกับข้อมูล เมื่อผู้ใช้เริ่มเปลี่ยนข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงเสียหาย — เช่น เนื่องจากสูญเสียบริการเครือข่าย — Acces ทำทำเครื่องหมายว่าไฟล์ฐานข้อมูลเสียหาย คุณสามารถซ่อมแซมไฟล์ได้ แต่ข้อมูลบางอย่างอาจหายไปหลังการซ่อมแซมเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: การแยกฐานข้อมูลสามารถช่วยป้องกันไฟล์ฐานข้อมูลจากความเสียหายและจำกัดการสูญหายของข้อมูลได้ด้วยการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในไฟล์ที่แยกต่างหากซึ่งผู้ใช้ไม่ได้เข้าถึงโดยตรงนั่นเอง

Access พร้อมท์คุณให้ซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหาย

เมื่อคุณลองเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหาย คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ Acces ซ่อมแซมไฟล์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล ด้วยตัวเองเพื่อซ่อมแซมและเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหายได้

ถ้า Access ซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหายเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความระบุสถานะว่าการซ่อมแซมสำเร็จและคุณควรตรวจสอบเนื้อหาของฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อย

ถ้า Access ซ่อมแซมสำเร็จแค่บางส่วน โปรแกรมจะติดตามวัตถุในฐานข้อมูลที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจว่าคุณต้องการกู้คืนจากข้อมูลสำรองหรือไม่

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งตัวเลือกฐานข้อมูลที่ทำให้เรียกใช้คำสั่งกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณปิดฐานข้อมูลบางอย่างได้ ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียวที่ใช้ฐานข้อมูล คุณควรตั้งค่าตัวเลือกนี้ ฐานข้อมุลแบบหลายผู้ใช้ คุณอาจไม่ต้องการตั้งค่าตัวเลือกนี้ เนื่องจากตัวเลือกนี้อาจรบกวนความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลเป็นระยะๆ

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

พิจารณาใช้การดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มการดำเนินการกระชับและซ่อมแซม:

 • สำรองข้อมูลอยู่เสมอ    ระหว่างขั้นตอนการซ่อมแซม Access อาจตัดข้อมูลบางอย่างออกจากตารางที่เสียหาย ในบางครั้งอาจสามารถกู้คืนข้อมูลนี้จากข้อมูลสำรองได้ นอกเหนือจากกลยุทธการสำรองข้อมูลตามปกติของคุณ คุณควรทำการสำรองข้อมูลก่อนใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล คุณสามารถสำรองข้อมูลได้โดยใช้คำสั่ง สำรองข้อมูลฐานข้อมู:

  • บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึกและเผยแพร่ จากนั้นภายใต้ ขั้นสูง ให้คลิก สำรองข้อมูลฐานข้อมุล

 • กระชับและซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ    นอกจากคุณกำลังแชร์ไฟล์ฐานข้อมูลเดียวกับผู้ใช้อื่นบนเครือข่าย คุณควร ตั้งค่าฐานข้อมูลให้กระชับและซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ

 • จดบันทึกตารางข้อผิดพลาดการกู้คืนของระบบ    เมื่อ Access ไม่สามารถซ่อมแซมวัตถุทั้งหมดในไฟล์ฐานข้อมูลที่เสียหายได้ วัตถุใดๆ ที่ไม่สามารถกู้คืนได้จะถูกจดบันทึกลงในตารางที่ชื่อ MSysCompactErrors ถ้ามีข้อผิดพลาด Access จะเปิดตาราง MSysCompactErrors ใน มุมมองแผ่นข้อมูล

  ถ้าคุณมีข้อมูลสำรองของฐานข้อมูลท่คุณทำก่อนที่ฐานข้อมูลจะเสียหาย คุณสามารถใช้ตาราง MSysCompactErrors เพื่อตรวจสอบวัตถุที่คุณต้องการนำเข้าจากข้อมูลสำรองของฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่ซ่อมแซมแล้วของคุณได้

 • รับการเข้าถึงสุดพิเศษไปยังฐานข้อมูลเพื่อใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล    ถ้าคุณเป็นเพียงบุคคลเดียวที่ใช้ฐานข้อมูล คุณสามารถข้ามส่วนที่เหลือแล้วไปที่ กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล โดยตรงได้

  การดำเนินการกระชับและซ่อมแซมจำเป็นต้องมีการเข้าถึงพิเศษไปยังไฟล์ฐานข้อมูล เนื่องจากการดำเนินการอาจรบกวนผู้ใช้คนอื่น คุณควรแจ้งให้ผู้ใช้คนอื่นทราบเมื่อคุณวางแผนที่จะเรียกใช้การดำเนินการกระชับและซ่อมแซม เพื่อให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการใช้ฐานข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว

  บอกผู้ใช้ว่าพวกเขาต้องหลีกเลี่ยงการใช้ฐานข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าใด ถ้าคุณเรียกใช้การดำเนินการกระชับและซ่อมแซมเป็นประจำ ให้บันทึกระยะเวลาที่ใช้อยู่เสมอ จากนั้นคุณสามารถทำการประเมินที่แม่นยำมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับระยะเวลาที่พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการใช้งานฐานข้อมูล

 • รับ สิทธิ์ อย่างเพียงพอเพื่อเรียกใช้การกระชับและซ่อมแซม:    ถ้าคุณกำลังใช้ไฟล์ฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้าและคุณเป็นส่วนหนึ่งของ เวิร์กกรุ๊ป คุณอาจไม่สามารถกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลด้วยตัวเองได้ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่เพียงพอและคุณจำเป็นต้องกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเวิร์กกรุ๊ปของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ด้านบนของหน้า

การช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาแฟ้มฐานข้อมูลโดยใช้กระชับและซ่อมแซม

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด

คุณสามารถเลือกตัวเลือกฐานข้อมูล กระชับเมื่อปิด ถ้าคุณต้องการให้กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อปิด

หมายเหตุ: การตั้งค่าตัวเลือกนี้จะส่งผลเฉพาะกับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เท่านั้น คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกนี้ต่างหากสำหรับแต่ละฐานข้อมุลที่คุณต้องการให้กระชับและซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแอปพลิเคชัน เลือกกล่องโต้ตอบ กระชับข้อมูลเมื่อปิด

ด้านบนของหน้า

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลด้วยตนเอง

นอกเหนือหรือแทนที่จะใช้ตัวเลือกฐานข้อมูล กระชับเมื่อปิด คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล ด้วยตัวเองได้ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล และคุณสามารถเรียกใช้คำสั่งบนฐานข้อมูลที่ไม่ได้เปิดอยู่ได้ คุณยังสามารถสร้างเส้นทางลัดไปยังเดสก์ท็อปที่จะเรียกใช้คำสั่ง กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล บนไฟล์ฐานข้อมูลเฉพาะได้

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลที่คุณเปิด

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้อื่นยังคงใช้งานไฟล์ฐานข้อมูลอยู่ คุณจะไม่สามารถดำเนินการกระชับและซ่อมแซมได้

 • บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลที่ไม่ได้เปิด

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้อื่นใช้งานไฟล์ฐานข้อมูลอยู่ คุณจะไม่สามารถดำเนินการกระชับและซ่อมแซมได้ ขณะที่คุณกำลังเรียกใช้การดำเนินการกระชับและซ่อมแซม จะไม่มีใครสามารถใช้ไฟล์ฐานข้อมูลได้

 1. เริ่ม Access แต่ไม่ต้องเปิดฐานข้อมูล

 2. ชี้ไปที่คลิก ข้อมูล แล้วคลิก กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูลเพื่อกระชับจาก ให้นำทางแล้วคลิกสองครั้งบนฐานข้อมูลที่คุณต้องการกระชับหรือซ่อมแซม

สร้างเส้นทางลัดไปยังเดสก์ท็อปที่กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลเฉพาะส่วน

คุณสามารถสร้างเส้นทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูลเฉพาะได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ Msaccess.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน โดยทั่วไปแล้วไฟล์ Msaccess.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

ถ้าคุณไม่พบไฟล์ Msaccess.exe ในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ค้นหาไฟล์และจดบันทึกเส้นทางแบบเต็มนั้นไว้

สร้างทางลัดไปยังเดสก์ท็อป    

 1. คลิกขวาบนเดสก์ท็อป ให้ชี้ไปที่ ใหม่ จากนั้นคลิก ทางลัด บนเมนูทางลัด

 2. ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้างทางลัด ในกล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของรายการ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") จากนั้นจึงใส่เส้นทางแบบเต็มของไฟล์ Msaccess.exe (รวมทั้งชื่อไฟล์) แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศคู่ปิดท้ายข้อความ (หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาและเลือกไฟล์ ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ)

  เช่น พิมพ์:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. ต่อจากเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้พิมพ์ช่องวาง จากนั้นเส้นทางเต็มไปยังฐานข้อมูลที่คุณต้องการกระชับและซ่อมแซม ถ้าเส้นทางมีช่องว่าง ให้ใส่อัญประกาศไว้ที่ส่วนท้ายของเส้นทาง พิมพ์ช่องว่างอีกช่อง จากนั้นพิมพ์ /compact

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. คลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับทางลัดนี้ ให้พิมพ์ชื่อของทางลัด จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

  ตัวช่วยสร้างจะสร้างทางลัดและวางไว้บนเดสก์ท็อปของคุณ

 6. เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการกระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล ให้คลิกสองครั้งที่ทางลัด

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มทางลัดบนเดสก์ท็อปลงในเมนู เริ่ม ให้คลิกขวาที่ทางลัด แล้วคลิก ตรึงกับเมนูเริ่ม บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×