การช่วยป้องกันการออกแบบแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกัน ใน Microsoft Office InfoPath เพื่อป้องกันผู้ใช้ไม่ให้เปิดหรือปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มในโหมดออกแบบได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ คำสั่ง ออกแบบฟอร์มนี้ ไม่พร้อมให้ใช้งานบนเมนู เครื่องมือ ใน InfoPath เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้

หมายเหตุ: 

  • ผู้ใช้ยังคงสามารถเปิดหรือปรับเปลี่ยนการออกแบบฟอร์มได้ด้วยการเปิดฟอร์มในโหมดออกแบบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อความที่ระบุว่าฟอร์มนั้นได้รับการป้องกัน

  • เมื่อต้องการจำกัดการเข้าถึงแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณควรนำการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ซึ่งมีอยู่ใน ระบบ Microsoft Office 2007 ไปใช้

  • คุณสามารถใช้ Microsoft Office Resource Kit (ORK) เพื่อติดตั้งแม่แบบนโยบายที่ปิดใช้งานโหมดออกแบบของ InfoPath สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้ใช้ที่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้ออกแบบแม่แบบฟอร์มได้ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขแม่แบบฟอร์มของคุณ และเมื่อต้องการตรวจทานการตั้งค่านโยบายเพิ่มเติม ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Office Resource Kit

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

  2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก ขั้นสูง

  3. ภายใต้ การป้องกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×