การจำกัดให้สมาชิกเพิ่มได้หนึ่งรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องมือรายการแบบกำหนดเองสามารถตั้งค่าให้อนุญาตให้สมาชิกพื้นที่ทำงานเพิ่มรายการเพียงหนึ่งรายการในเครื่องมือได้ คุณลักษณะนี้มีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้สมาชิกกรอกเพียงรายการเดียว เช่น ฟอร์มบุคคลในสมุดที่อยู่

  1. เข้าสู่ ตัวออกแบบ

  2. คลิก การตั้งค่าและตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ การตั้งค่า

  3. กาเครื่องหมาย จำกัดหนึ่งรายการต่อสมาชิก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×