การจำกัดหรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

เมื่อคุณสร้างเอกสารสำหรับผู้ใช้คนอื่นเพื่อแก้ไขและคุณไม่ต้องการให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของเอกสาร คุณสามารถจำกัดธีมและสไตล์ทั้งหมดหรือบางอย่างที่สามารถแปลงแปลงหรือนำไปใช้ได้ คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้รีวิวเปลี่ยนธีมและสไตล์ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

จำกัดการจัดรูปแบบ

สิทธิ์ในการจัดรูปแบบ

จำกัดการจัดรูปแบบ

ตามค่าเริ่มต้น สไตล์ทั้งหมดมีพร้อมใช้งาน และผู้อื่นสามารถเปลี่ยนได้ คุณสามารถจำกัดผู้คนจากการเปลี่ยนการจัดรูปแบบหรือสไตล์สำหรับทั้งเอกสารหรือบางส่วนได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์

 2. ในบานหน้าต่างงาน สไตล์ ให้คลิก จัดการสไตล์ จัดการสไตล์ จากนั้นคลิกแท็บ ข้อจำกัด

 3. ในรายการ ลำดับการจัดเรียง ให้เลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการใช้เพื่อดูสไตล์

 4. คลิกแต่ละสไตล์ที่คุณต้องการจำกัด หรือเลือกกลุ่มของสไตล์โดยการคลิกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งครั้ง

  • เลือกส่วนที่มองเห็นได้      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ที่จะปรากฏตามค่าเริ่มต้นในรายการที่แนะนำ เมื่อต้องการดูรายการสไตล์ที่แนะนำ ให้คลิกแท็บ แนะนำ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสไตล์ในรายการนี้ บนแท็บ แนะนำ ให้เลือกสไตล์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก แสดง

  • เลือกมีอยู่แล้วภายใน     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Microsoft Word แต่ไม่ใช่สไตล์แบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้าง

  • เลือกทั้งหมด     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Word และสไตล์แบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้าง

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างๆ อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้:

  • จำกัดการจัดรูปแบบเฉพาะลักษณะที่ได้รับอนุญาต      เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้รีวิวเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้รีวิวจะไม่สามารถจัดรูปแบบข้อความโดยตรงหรือใช้สไตล์ที่ถูกจำกัดได้

  • อนุญาตให้การจัดรูปแบบอัตโนมัติแทนที่การจัดรูปแบบ      เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้รีวิวใช้สไตล์ที่ถูกจำกัดเมื่อจัดรูปแบบข้อความโดยอัตโนมัติ เช่น ไฮเปอร์ลิงก์ หรือเครื่องหมายแสดงหัวข้อย่อยอัตโนมัติ เช่น ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Word จะจัดรูปแบบไฮเปอร์ลิงก์โดยอัตโนมัติ แม้ว่าสไตล์ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกล็อก

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มีพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือก จำกัดการจัดรูปแบบเฉพาะลักษณะที่ได้รับอนุญาต

  • บล็อกการสลับไปยังชุดรูปแบบหรือโครงร่าง      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รีวิวเปลี่ยนธีมที่ใช้ในเอกสร

  • บล็อกการสลับไปยังการตั้งค่าลักษณะด่วน      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันผู้รีวิไม่ให้เปลี่ยนสไตล์ที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน

   หมายเหตุ: ใน Word 2016, Word 2013, Outlook 2016 และ Outlook 2013 ตัวเลือกนี้จะมีป้ายชื่อเป็น บล็อกการสลับไปยังสไตล์อื่นที่ตั้งไว้

 6. คลิก จำกัด

  ไอคอนล็อก ไอคอนล็อกลักษณะ จะปรากฏข้างๆ สไตล์ใดก็ตามที่ถูกจำกัดไว้

 7. คลิก ตกลง

 8. คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อสร้างรหัสผ่านเพิ่มเติม เพื่อกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ที่ีทราบรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถเอาการจำกัดออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่ (ไม่บังคับ) จากนั้นยืนยันรหัสผ่าน

ด้านบนของหน้า

สิทธิ์ในการจัดรูปแบบ

หลังจากที่คุณจำกัดสไตล์เฉพาะแล้ว คุณสามารถเอาการจำกัดออกเพื่อมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นให้ใช้สไตล์ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์

 2. ในบานหน้าต่างงาน สไตล์ ให้คลิก จัดการสไตล์ จัดการสไตล์ จากนั้นคลิกแท็บ ข้อจำกัด

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดการสไตล์ ให้เลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการใช้เพื่อดูสไตล์

 4. คลิกแต่ละสไตล์ที่คุณต้องการให้สิทธิ์ หรือเลือกกลุ่มของสไตล์โดยการคลิกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งครั้ง

  • เลือกส่วนที่มองเห็นได้      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ที่จะปรากฏตามค่าเริ่มต้นในรายการที่แนะนำ เมื่อต้องการดูรายการสไตล์ที่แนะนำ ให้คลิกแท็บ แนะนำ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสไตล์ในรายการนี้ บนแท็บ แนะนำ ให้เลือกสไตล์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก แสดง

  • เลือกที่มีอยู่แล้วภายใน     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Microsoft Word แต่ไม่ใช่สไตล์แบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้าง

  • เลือกทั้งหมด     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Word และสไตล์แบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้าง

 5. คลิก สิทธิ์

 6. ถ้าการจำกัดสไตล์มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านเพื่อปลดล็อกสไตล์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×