Office

การจำกัดหรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

จำกัดชุดรูปแบบและสไตล์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนลักษณะของเอกสาร

จำกัดการจัดรูปแบบ

 1. ไปที่หน้าแรกแล้วเลือกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 2. ในบานหน้าต่างงานสไตล์ให้เลือกจัดการสไตล์ จัดการสไตล์ จัดการสไตล์ จำกัด

 3. เลือกลำดับการจัดเรียงเพื่อใช้ดูสไตล์

 4. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกที่มองเห็นได้      ซึ่งรวมถึงสไตล์ที่ปรากฏตามค่าเริ่มต้นในรายการที่แนะนำ เมื่อต้องการเพิ่มสไตล์ให้ไปที่แนะนำและเลือกที่จะเพิ่ม

  • เลือกที่มีอยู่แล้วภายใน      ซึ่งจะเป็นการเลือกสไตล์ของ Word ที่มีอยู่แล้วภายใน

  • เลือกทั้งหมด      ซึ่งจะเป็นการเลือกสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในและแบบกำหนดเองทั้งหมด

 5. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • จำกัดการจัดรูปแบบไปยังสไตล์ที่อนุญาต      เลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการจัดรูปแบบโดยใช้เฉพาะสไตล์ที่อนุญาตเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถจัดรูปแบบข้อความโดยตรงหรือใช้สไตล์ที่ถูกจำกัด

  • อนุญาตการจัดรูปแบบอัตโนมัติเพื่อแทนที่การจัดรูปแบบ      เมื่อจำกัดการจัดรูปแบบให้มีการเลือกสไตล์ที่ได้รับอนุญาตแล้วสิ่งนี้จะอนุญาตให้ผู้ตรวจทานใช้สไตล์ที่ถูกจำกัดเมื่อจัดรูปแบบข้อความโดยอัตโนมัติเช่นไฮเปอร์ลิงก์หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอัตโนมัติ

  • บล็อกการสลับไปยังชุดรูปแบบหรือโครงร่าง      การทำเช่นนี้จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงธีมที่ใช้ในเอกสาร

  • บล็อกการสลับไปยังการตั้งค่าลักษณะด่วน      การทำเช่นนี้จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงชุดสไตล์ปัจจุบัน

 6. คลิก จำกัด

  ไอคอนล็อก ไอคอนล็อกลักษณะ จะปรากฏถัดจากสไตล์ที่ถูกจำกัด

 7. เลือก ตกลง

 8. พิมพ์และยืนยันรหัสผ่านในกล่องใส่รหัสผ่านใหม่ (ไม่จำเป็น)ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเอาข้อจำกัดออกได้

สิทธิ์ในการจัดรูปแบบ

 1. ไปที่หน้าแรกแล้วเลือกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 2. ในบานหน้าต่างงานสไตล์ให้เลือกจัดการสไตล์ จัดการสไตล์ จัดการสไตล์ จำกัด

 3. เลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการใช้ในการดูสไตล์

 4. เลือกสไตล์แต่ละสไตล์ที่คุณต้องการอนุญาตหรือเลือกกลุ่มของสไตล์โดยใช้เลือกที่มองเห็นได้ให้เลือกที่มีอยู่แล้วภายในหรือเลือกทั้งหมด

 5. เลือกอนุญาต

 6. พิมพ์รหัสผ่านถ้าจำเป็นเพื่อปลดล็อกสไตล์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×