การจำกัดหรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแจกจ่ายเอกสารสำหรับผู้อื่นสามารถแก้ไข และคุณไม่ต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเอกสาร คุณสามารถจำกัดทั้งหมดหรือบางส่วนของธีมและลักษณะ

หมายเหตุ: 

ตามค่าเริ่มต้น สไตล์ทั้งหมดจะพร้อมใช้งาน และคุณสามารถเปลี่ยนผู้ใช้อื่น คุณสามารถจำกัดบุคคลจากการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบหรือสไตล์ สำหรับบางส่วนของเอกสารของคุณ หรือ สำหรับเอกสารทั้งหมด

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบลักษณะ

 2. ในบานหน้าต่างงานสไตล์ คลิกจัดการสไตล์ จัดการสไตล์ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแบบจำกัด

 3. ในกล่องเรียงลำดับ เลือกลำดับการจัดเรียงจากรายการเพื่อดูสไตล์ (ตัวอย่างเช่น ตามลำดับตัวอักษร)

 4. คลิกสไตล์แต่ละรายการที่คุณต้องการจำกัดการ หรือเลือกกลุ่มของสไตล์ โดยการคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

  • เลือกสามารถมองเห็นได้      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกลักษณะที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นในรายการแนะนำ เมื่อต้องการดูรายการของสไตล์ที่แนะนำ คลิกแท็บขอแนะนำ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสไตล์ลงในรายการนี้ บนแท็บการแนะนำ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว คลิ กแสดง

  • เลือกภายใน      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ที่รวมอยู่ใน Microsoft Office Word ทั้งหมดแต่ไม่มีสไตล์แบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

  • เลือกทั้งหมด      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกทั้งหมดของสไตล์ที่รวมอยู่ใน Word และสไตล์แบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นทั้งหมด

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ถัดจากอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ขีดจำกัดของการจัดรูปแบบเพื่ออนุญาตให้ใช้สไตล์      เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้รีวิวการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ตรวจทานจะไม่สามารถจัดรูปแบบข้อความโดยตรง หรือใช้สไตล์ที่ถูกจำกัด

  • อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบอัตโนมัติเมื่อต้องการแทนการจัดรูปแบบ      เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ตรวจทานการใช้สไตล์แบบจำกัดเมื่อจัดรูปแบบข้อความเช่นไฮเปอร์ลิงก์หรือสัญลักษณ์อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Word จะจัดรูปแบบอัตโนมัติเชื่อมโยงหลายมิติ แม้ว่าสไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์ถูกล็อก

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อขีดจำกัดของการจัดรูปแบบเพื่ออนุญาตให้ใช้สไตล์ จะถูกเลือก

  • ชุดรูปแบบการบล็อกหรือการสลับแผน      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รีวิวการเปลี่ยนธีมที่ใช้ในเอกสาร

  • บล็อกอย่างรวดเร็วชุดสไตล์สลับ      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ตรวจทานเปลี่ยนชุดสไตล์ปัจจุบัน

 6. คลิกจำกัด

  การล็อกไอคอน ไอคอนล็อกลักษณะ ปรากฏถัดจากลักษณะใด ๆ ที่ถูกจำกัด

 7. คลิก ตกลง

 8. คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้สร้างรหัสผ่านตัวเลือกได้ เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารเพื่อให้เฉพาะบุคคลที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาข้อจำกัด พิมพ์รหัสผ่านในกล่องป้อนรหัสผ่านใหม่ (เลือกได้) และยืนยันรหัสผ่านแล้ว

ด้านบนของหน้า

หลังจากที่คุณจะถูกจำกัดสไตล์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเอาข้อจำกัดเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบลักษณะ

 2. ในบานหน้าต่างงานสไตล์ คลิกจัดการสไตล์ จัดการสไตล์ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บแบบจำกัด

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดการลักษณะ เลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการใช้เพื่อดูสไตล์

 4. คลิกสไตล์แต่ละรายการที่คุณต้องการอนุญาตให้ หรือเลือกกลุ่มของสไตล์ โดยการคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

  • เลือกสามารถมองเห็นได้      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกลักษณะที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นในรายการแนะนำ เมื่อต้องการดูรายการของสไตล์ที่แนะนำ คลิกแท็บขอแนะนำ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสไตล์ลงในรายการนี้ บนแท็บการแนะนำ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว คลิ กแสดง

  • เลือกภายใน      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ที่รวมอยู่ใน Microsoft Office Word ทั้งหมดแต่ไม่มีสไตล์แบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

  • เลือกทั้งหมด      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกทั้งหมดของสไตล์ที่รวมอยู่ใน Word และสไตล์แบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นทั้งหมด

 5. คลิกอนุญาต

 6. ถ้าข้อจำกัดสไตล์ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านเพื่อยกเลิกล็อกสไตล์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×