การจำกัดหรือการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณแจกจ่ายเอกสารสำหรับผู้อื่นสามารถแก้ไข และคุณไม่ต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเอกสาร คุณสามารถจำกัดทั้งหมดหรือบางส่วนของธีมและลักษณะ

หมายเหตุ: 

ตามค่าเริ่มต้น สไตล์ทั้งหมดจะพร้อมใช้งาน และคุณสามารถเปลี่ยนผู้ใช้อื่น คุณสามารถจำกัดบุคคลจากการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบหรือสไตล์ สำหรับบางส่วนของเอกสารของคุณ หรือ สำหรับเอกสารทั้งหมด

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบลักษณะ

 2. ในบานหน้าต่างงาน สไตล์ ให้คลิก จัดการสไตล์ จัดการสไตล์ จากนั้นคลิกแท็บ ข้อจำกัด

 3. ในกล่องเรียงลำดับ เลือกลำดับการจัดเรียงจากรายการเพื่อดูสไตล์ (ตัวอย่างเช่น ตามลำดับตัวอักษร)

 4. คลิกแต่ละสไตล์ที่คุณต้องการจำกัด หรือเลือกกลุ่มของสไตล์โดยการคลิกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งครั้ง

  • เลือกสามารถมองเห็นได้      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกลักษณะที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นในรายการแนะนำ เมื่อต้องการดูรายการของสไตล์ที่แนะนำ คลิกแท็บขอแนะนำ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสไตล์ในรายการนี้ บนแท็บ แนะนำ ให้เลือกสไตล์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก แสดง

  • เลือกภายใน      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ที่รวมอยู่ใน Microsoft Office Word ทั้งหมดแต่ไม่มีสไตล์แบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

  • เลือกทั้งหมด     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Word และสไตล์แบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้าง

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้างๆ อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้:

  • จำกัดการจัดรูปแบบเฉพาะลักษณะที่ได้รับอนุญาต      เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้รีวิวเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้รีวิวจะไม่สามารถจัดรูปแบบข้อความโดยตรงหรือใช้สไตล์ที่ถูกจำกัดได้

  • อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบอัตโนมัติเมื่อต้องการแทนการจัดรูปแบบ      เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ตรวจทานการใช้สไตล์แบบจำกัดเมื่อจัดรูปแบบข้อความเช่นไฮเปอร์ลิงก์หรือสัญลักษณ์อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Word จะจัดรูปแบบอัตโนมัติเชื่อมโยงหลายมิติ แม้ว่าสไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์ถูกล็อก

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มีพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือก จำกัดการจัดรูปแบบเฉพาะลักษณะที่ได้รับอนุญาต

  • บล็อกการสลับไปยังชุดรูปแบบหรือโครงร่าง      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รีวิวเปลี่ยนธีมที่ใช้ในเอกสร

  • บล็อกการสลับไปยังการตั้งค่าลักษณะด่วน      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันผู้รีวิไม่ให้เปลี่ยนสไตล์ที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน

 6. คลิก จำกัด

  ไอคอนล็อก ไอคอนล็อกลักษณะ จะปรากฏข้างๆ สไตล์ใดก็ตามที่ถูกจำกัดไว้

 7. คลิก ตกลง

 8. คุณอาจได้รับพร้อมท์เพื่อสร้างรหัสผ่านเพิ่มเติม เพื่อกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ที่ีทราบรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถเอาการจำกัดออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่ (ไม่บังคับ) จากนั้นยืนยันรหัสผ่าน

ด้านบนของหน้า

หลังจากที่คุณจำกัดสไตล์เฉพาะแล้ว คุณสามารถเอาการจำกัดออกเพื่อมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นให้ใช้สไตล์ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบลักษณะ

 2. ในบานหน้าต่างงาน สไตล์ ให้คลิก จัดการสไตล์ จัดการสไตล์ จากนั้นคลิกแท็บ ข้อจำกัด

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดการสไตล์ ให้เลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการใช้เพื่อดูสไตล์

 4. คลิกแต่ละสไตล์ที่คุณต้องการให้สิทธิ์ หรือเลือกกลุ่มของสไตล์โดยการคลิกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งครั้ง

  • เลือกสามารถมองเห็นได้      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกลักษณะที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นในรายการแนะนำ เมื่อต้องการดูรายการของสไตล์ที่แนะนำ คลิกแท็บขอแนะนำ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสไตล์ในรายการนี้ บนแท็บ แนะนำ ให้เลือกสไตล์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก แสดง

  • เลือกภายใน      คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ที่รวมอยู่ใน Microsoft Office Word ทั้งหมดแต่ไม่มีสไตล์แบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

  • เลือกทั้งหมด     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกสไตล์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Word และสไตล์แบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณสร้าง

 5. คลิก สิทธิ์

 6. ถ้าการจำกัดสไตล์มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านเพื่อปลดล็อกสไตล์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×