การจำกัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้สถานะ อ่านเท่านั้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เกิดการลบเอกสารโดยไม่ได้ตั้งใจหรือปรับเปลี่ยนเอกสาร คุณสามารถทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ซึ่งอนุญาตให้ทุกคนอ่านและคัดลอกเนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสาร สามารถล็อกไฟล์ได้โดยใช้ตัวค้นหา ซึ่งทำให้ไฟล์นั้นเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เมื่อมีการทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เฉพาะเจ้าของหรือผู้ที่ มีสิทธิ์การเท่านั้นที่สามารถนำการกำหนดนั้นออกได้ ถ้าบางคนพยายามทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้โดยทำสำเนาของเอกสารและตั้งชื่อใหม่

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

ป้องกันด้วยรหัสผ่านเอกสารใน Word for Mac

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

PowerPoint

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เกิดการลบงานนำเสนอโดยไม่ได้ตั้งใจหรือปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ คุณสามารถทำให้งานนำเสนอเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ซึ่งอนุญาตให้ทุกคนอ่านและคัดลอกเนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอ สามารถล็อกไฟล์ได้โดยใช้ตัวค้นหา ซึ่งทำให้ไฟล์นั้นเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เมื่อมีการทำให้งานนำเสนอเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เฉพาะเจ้าของหรือผู้ที่ มีสิทธิ์การเขียนเท่านั้นที่สามารถนำการกำหนดนั้นออกได้ ถ้าบางคนพยายามทำการเปลี่ยนแปลงงานนำเสนอแบบอ่านอย่างเดียว สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้โดยทำสำเนาของงานนำเสนอและตั้งชื่อใหม่

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่า หรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

Excel

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เกิดการลบเวิร์กบุ๊กโดยไม่ได้ตั้งใจหรือปรับเปลี่ยนเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถทำให้เวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ ซึ่งอนุญาตให้ทุกคนอ่านและคัดลอกเนื้อหาได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊ก

เมื่อมีการทำให้เวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เฉพาะเจ้าของหรือผู้ที่ มีสิทธิ์การเท่านั้นที่สามารถนำการกำหนดนั้นออกได้ ถ้าบางคนพยายามทำการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊กแบบอ่านอย่างเดียว สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้โดยทำสำเนาของเวิร์กบุ๊กและตั้งชื่อใหม่

สามารถล็อกไฟล์ได้โดยใช้ตัวค้นหา ซึ่งทำให้ไฟล์นั้นเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและป้องกันไม่ได้มีการลบไฟล์ คุณยังแนะนำได้ว่าสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียวจากภายใน Excel for Mac แต่วิธีนี้ไม่มีการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าหรือล้างสถานะแบบอ่านอย่างเดียว

พร้อมท์ให้เปิดเวิร์กบุ๊กเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×