การจำกัดการเข้าถึงมุมมองในเครื่องมือรายการใน SharePoint Workspace 2010

ตัวออกแบบเครื่องมือรายการสามารถจำกัดการเข้าถึงมุมมองในเครื่องมือรายการสำหรับสมาชิกพื้นที่ทำงานทั้งหมดหรือสำหรับสมาชิกพื้นที่ทำงานที่เลือก

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปิดใช้งานตัวเลือกในการเปลี่ยนมุมมอง

ซ่อนมุมมอง

เปิดใช้งานการเข้าถึงมุมมองตามบทบาทของสมาชิก

ปิดใช้งานตัวเลือกในการเปลี่ยนมุมมอง

ตัวออกแบบรายการสามารถจำกัดการเข้าถึงมุมมองรายการได้โดยการปิดใช้งานความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองรายการ ถ้าปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ไว้ ผู้ใช้เครื่องมือรายการจะเข้าถึงได้เฉพาะมุมมองเริ่มต้นของเครื่องมือรายการเท่านั้น

 1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

 2. คลิก การตั้งค่าและตัวเลือก

 3. ยกเลิกการเลือก อนุญาตให้เปลี่ยนมุมมองรายการ เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

ซ่อนมุมมอง

ตัวออกแบบรายการสามารถป้องกันไม่ให้มุมมองปรากฏในเมนูแบบหล่นลงของมุมมองรายการใน Ribbon ได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับมุมมองที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เสริมการทำงาน เช่น การเก็บรายการระเบียนเพื่อใช้ในการค้นหา เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มุมมองเหล่านี้ไม่ใช่มุมมองสำหรับให้สมาชิกพื้นที่ทำงานใช้

 1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

 2. ขยายส่วน มุมมอง แล้วคลิกมุมมองที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. คลิก คุณสมบัติ

 4. ยกเลิกการเลือก แสดงมุมมองนี้สำหรับผู้อื่นในเมนู 'มุมมอง'

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการเข้าถึงมุมมองตามบทบาทของสมาชิก

ตัวออกแบบรายการสามารถทำให้มุมมองพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกพื้นที่ทำงานตามบทบาทของสมาชิกได้

 1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

 2. ขยายส่วน มุมมอง แล้วคลิกมุมมองที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. คลิก คุณสมบัติ

 4. เลือกหรือยกเลิกการเลือกบทบาทของสมาชิกที่ควรจะสามารถเข้าถึงมุมมองรายการนี้ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×