การจัดโครงสร้างหน้าด้วยเส้นบอกแนวเค้าโครง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้ใช้เส้นบอกแนวเค้าโครงเพื่อจัดระเบียบข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ ลงในคอลัมน์และแถวเพื่อให้สิ่งพิมพ์ของคุณดูเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน

ในบทความนี้

เส้นบอกแนวเค้าโครงคืออะไร

โครงสร้างหน้ากับเส้นบอกแนวเค้าโครง

เส้นบอกแนวเค้าโครงคืออะไร

เส้นบอกแนวเค้าโครงประกอบด้วยระยะขอบ คอลัมน์ แถว และเส้นบอกแนวหลัก

เส้นบอกแนวเค้าโครง

1. เส้นบอกแนวระยะขอบ

2. เส้นบอกแนวคอลัมน์

3. เส้นบอกแนวแถว

4. เส้นบอกแนวหลัก

5. เส้นบอกแนวไม้บรรทัด

คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวเค้าโครงเพื่อสร้างเส้นตารางบนหน้าต้นแบบได้ เส้นตารางนี้จะปรากฏในทุกหน้าที่มีการใช้หน้าต้นแบบในสิ่งพิมพ์ของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นบอกแนวไม้บรรทัดในแสดง หรือซ่อนไม้บรรทัดบทความ

ด้านบนของหน้า

การจัดโครงสร้างหน้าด้วยเส้นบอกแนวเค้าโครง

การตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อพิมพ์แบบสองหน้าประชิด (เหมือนกับหนังสือ)

 1. บนเมนู จัดเรียง ให้คลิก เส้นบอกแนวเค้าโครง แล้วคลิกแท็บ เส้นบอกแนวระยะขอบ

 2. ภายใต้หน้าต้นแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแบบสองหน้าต้นแบบ

 3. ภายใต้เส้นบอกแนวระยะขอบ ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการสำหรับระยะขอบของหน้าภายในภายนอกบน และกล่องด้านล่าง

การตั้งค่าเส้นบอกแนวคอลัมน์และแถว

 1. บนเมนู จัดเรียง ให้คลิก เส้นบอกแนวเค้าโครง แล้วคลิกแท็บ เส้นบอกแนวของเส้นตาราง

 2. ใต้ เส้นบอกแนวคอลัมน์ ให้ใส่จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่อง คอลัมน์ จากนั้นใส่ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่อง ระยะห่าง

 3. ใต้ เส้นบอกแนวแถว ให้ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการในกล่อง แถว จากนั้นใส่ระยะห่างระหว่างแถวที่คุณต้องการในกล่อง ระยะห่าง

 4. คลิก ตกลง

 5. สร้างกล่องข้อความสำหรับคอลัมน์ ด้วยการคลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือของวัตถุ แล้ว ลากภายในคอลัมน์ที่กำหนด โดยเส้นบอกแนวเค้าโครง

การตั้งค่าเส้นบอกแนวหลัก

เส้นบอกแนวหลักจะช่วยให้คุณจัดแนวข้อความที่ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงระหว่างกล่องข้อความหลายกล่องข้อความในคอลัมน์ได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดการจัดแนวข้อความโดยการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดข้อความให้ตรงกับเส้นบอกแนวหลัก (เมนู รูปแบบ คำสั่ง ย่อหน้า แท็บ การเยื้องและระยะห่าง )

 1. บนเมนูจัดเรียง คลิกเส้นบอกแนวเค้าโครง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บเส้นบอกแนวหลัก

  หมายเหตุ: ถ้าเปิดใช้งานภาษาเกาหลี คุณจำเป็นต้องคลิกแนวนอน หรือแนวตั้ง

 2. ภายใต้หลักตามแนวนอน ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องระหว่างแนวหลักในกล่องระยะห่าง

  การดูเส้นบอกแนวหลักในสิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกเส้นบอกแนว บนเมนูมุมมอง

 3. ในกล่องออฟเซต ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องระหว่างเส้นบอกแนวหลักแรกและระยะขอบบน

  หมายเหตุ: ออฟเซตถูกวัดจากระยะขอบบน ไม่ใช่จากส่วนบนสุดของกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×