การจัดโครงสร้างหน้าด้วยเส้นบอกแนวเค้าโครง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้ใช้เส้นบอกแนวเค้าโครงเพื่อจัดระเบียบข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ ลงในคอลัมน์และแถวเพื่อให้สิ่งพิมพ์ของคุณดูเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน

ในบทความนี้

เส้นบอกแนวเค้าโครงคืออะไร

โครงสร้างหน้ากับเส้นบอกแนวเค้าโครง

เส้นบอกแนวเค้าโครงคืออะไร

เส้นบอกแนวเค้าโครงช่วยให้คุณสามารถรักษาการจัดแนวของวัตถุได้ เช่น รูปภาพ กล่องข้อความ และตาราง เมื่อเปิดใช้งาน เส้นบอกแนวเค้าโครงจะให้คุณเห็นแนวสำหรับการจัดแนวบนหน้าที่ดียิ่งขึ้น รูปร่าง รูปภาพ กล่องข้อความ ตาราง อักษรศิลป์ และวัตถุที่จัดกลุ่มสามารถจัดแนวได้โดยใช้ขอบหรือแนวกึ่งกลางของวัตถุเหล่านั้น ตารางยังสามารถจัดแนวได้โดยใช้เส้นตารางอีกด้วย เมื่อคุณลากหรือปรับขนาดวัตถุบนเส้นบอกแนวเค้าโครง ขอบ แนวกึ่งกลาง และ (ในกรณีของตาราง) เส้นตารางจะติดกับเส้นบอกแนวนั้นชั่วคราว เพื่อบอกให้คุณรู้ถึงตำแหน่งของเส้นบอกแนวนั้น

เส้นบอกแนวเค้าโครงประกอบด้วยระยะขอบ คอลัมน์ แถว และเส้นบอกแนวหลัก

เส้นบอกแนวเค้าโครง

1. เส้นบอกแนวระยะขอบ

2. เส้นบอกแนวคอลัมน์

3. เส้นบอกแนวแถว

4. เส้นบอกแนวหลัก

5. เส้นบอกแนวไม้บรรทัด

คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวเค้าโครงเพื่อสร้างเส้นตารางบนหน้าต้นแบบได้ เส้นตารางนี้จะปรากฏในทุกหน้าที่มีการใช้หน้าต้นแบบในสิ่งพิมพ์ของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นบอกแนวไม้บรรทัดในแสดง หรือซ่อนไม้บรรทัดบทความ

ด้านบนของหน้า

การจัดโครงสร้างหน้าด้วยเส้นบอกแนวเค้าโครง

การตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อพิมพ์แบบสองหน้าประชิด (เหมือนกับหนังสือ)

 1. บนแท็บ ออกแบบหน้า ให้คลิก ระยะขอบ แล้วเลือก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง ภายใต้ หน้าต้นแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้า

 3. ภายใต้ เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้ใส่ระยะห่างของระยะขอบกระดาษในกล่อง ซ้าย, ขวา, บน และ ล่าง

  หมายเหตุ: นี้จะตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าต้นแบบที่ถูกนำไปใช้กับหน้าปัจจุบันเท่านั้น ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณใช้หน้าต้นแบบมากกว่าหนึ่ง หน้าต้นแบบอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยการตั้งค่าระยะขอบเหล่านี้

การตั้งค่าเส้นบอกแนวคอลัมน์และแถว

 1. บนแท็บ ออกแบบหน้า ให้คลิก เส้นบอกแนว แล้วคลิกแท็บ เส้นบอกแนวของเส้นตาราง

 2. ใต้ เส้นบอกแนวคอลัมน์ ให้ใส่จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่อง คอลัมน์ จากนั้นใส่ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่อง ระยะห่าง

 3. ใต้ เส้นบอกแนวแถว ให้ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการในกล่อง แถว จากนั้นใส่ระยะห่างระหว่างแถวที่คุณต้องการในกล่อง ระยะห่าง

 4. เมื่อต้องการรวมเส้นบอกแนวเพิ่มเติมในกึ่งกลางของช่องว่างระหว่างแต่ละคอลัมน์และแถว ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มเส้นบอกแนวตรงกึ่งกลางระหว่างคอลัมน์และแถว

 5. คลิก ตกลง

การตั้งค่าเส้นบอกแนวหลัก

เส้นบอกแนวหลักจะช่วยให้คุณจัดแนวข้อความที่ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงระหว่างกล่องข้อความหลายกล่องข้อความในคอลัมน์ได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดการจัดแนวข้อความโดยการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดข้อความให้ตรงกับเส้นบอกแนวหลัก (เมนู รูปแบบ คำสั่ง ย่อหน้า แท็บ การเยื้องและระยะห่าง )

 1. บนแท็บหน้าแรก คลิกที่ปุ่มระยะห่างบรรทัด นั้นแล้ว เลือกเส้นบอกแนวหลัก

 2. บนแท็บ เส้นบอกแนวหลัก ภายใต้ แนวหลักตามแนวนอน ให้ใส่ระยะห่างระหว่างแนวหลักที่คุณต้องการในกล่อง ระยะห่าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการแก้ไขการติดตั้งภาษาเอเชียตะวันออกคุณจะเห็นการตั้งค่าแนวหลักตามแนวตั้ง

 3. ในกล่อง ออฟเซต ให้ใส่ระยะห่างระหว่างเส้นบอกแนวหลักเส้นแรกกับระยะขอบบนที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ออฟเซตถูกวัดจากระยะขอบบน ไม่ใช่จากส่วนบนสุดของกล่องข้อความ

 4. เมื่อต้องการดูเส้นบอกแนวหลักในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิก แนวหลัก บนเมนู มุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการแก้ไขการติดตั้งภาษาเอเชียตะวันออกคุณจะคลิกแนวหลักตามแนวนอน และแนวหลักตามแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×