การจัดแนวหรือกระจายวัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดแนวหรือกระจายวัตถุโดยสัมพันธ์กับวัตถุอื่นหรือโดยสัมพันธ์กับ เส้นบอกแนวระยะขอบ

จัดแนว หรือวัตถุที่สัมพันธ์กันกับการแจกจ่าย

 1. กด SHIFT ค้างไว้เมื่อคุณคลิกทุกสิ่งที่คุณต้องการจัดแถว

 2. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ จัดแนวหรือกระจาย แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดชิดซ้าย เพื่อจัดแถวเส้นขอบด้านซ้ายของวัตถุ

  • จัดกึ่งกลาง เพื่อจัดแถวกึ่งกลางของวัตถุในแนวตั้ง

  • จัดชิดขวา เพื่อจัดแถวเส้นขอบด้านขวาของวัตถุ

  • จัดชิดด้านบน เพื่อจัดแถวเส้นขอบด้านบนของวัตถุ

  • จัดตรงกลาง เพื่อจัดแถวตรงกลางของวัตถุในแนวนอน

  • จัดชิดด้านล่าง เพื่อจัดแถวเส้นขอบด้านล่างของวัตถุ

  • กระจายแนวนอน เพื่อจัดเรียงวัตถุอย่างสม่ำเสมอกันในแนวนอน

  • กระจายแนวตั้ง เพื่อจัดเรียงวัตถุอย่างสม่ำเสมอกันในแนวตั้ง

จัดแนว หรือกระจายวัตถุที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ

 1. กด SHIFT ค้างไว้เมื่อคุณคลิกทุกสิ่งที่คุณต้องการจัดแถว

 2. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ จัดแนวหรือกระจาย แล้วคลิก สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ

 3. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ จัดแนวหรือกระจาย แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดชิดซ้าย เพื่อจัดแถวเส้นขอบด้านซ้ายของแต่ละวัตถุกับเส้นบอกแนวระยะขอบด้านซ้าย

  • จัดกึ่งกลาง เพื่อจัดแถวกึ่งกลางของแต่ละวัตถุตามแนวตั้งในกึ่งกลางของเส้นบอกแนวระยะขอบ

  • จัดชิดขวา เพื่อจัดแถวเส้นขอบด้านขวาของแต่ละวัตถุกับเส้นบอกแนวระยะขอบด้านขวา

  • จัดชิดด้านบน เพื่อจัดแถวเส้นขอบด้านบนของแต่ละวัตถุกับเส้นบอกแนวระยะขอบด้านบน

  • จัดตรงกลาง เพื่อจัดแถวตรงกลางของแต่ละวัตถุตามแนวนอนในกึ่งกลางของเส้นบอกแนวระยะขอบ

  • จัดชิดด้านล่าง เพื่อจัดแถวเส้นขอบด้านล่างของวัตถุกับเส้นบอกแนวระยะขอบด้านล่าง

  • กระจายแนวนอน เพื่อจัดเรียงวัตถุอย่างสม่ำเสมอกันในแนวนอนโดยสัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบด้านขวาและด้านซ้าย

  • กระจายแนวตั้ง เพื่อจัดเรียงวัตถุอย่างสม่ำเสมอกันในแนวตั้งโดยสัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบด้านบนและด้านล่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×