การจัดแนววัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดเรียงกล่องข้อความ รูปภาพรูปร่างอัตโนมัติ และวัตถุรูปวาดเพื่อให้พวกเขาบรรทัดกับเส้นตารางหรือแบบTE000128417 หรือคุณสามารถจัดเรียงวัตถุด้วยกันเพื่อให้วางตำแหน่งของวัตถุจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุอื่น กลุ่มของวัตถุ หรือระยะขอบ

จัดแนววัตถุในแถว

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ จัดแนวหรือกระจาย แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ

  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุลงจากศูนย์กลางของหน้า ให้คลิก สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ แล้วคลิก จัดกึ่งกลาง

จัดชิดวัตถุกับวัตถุอื่น ตารางเส้น หรือทำเครื่องหมายไม้บรรทัด

คำสั่ง จัดชิด จะตั้งค่าให้วัตถุเหมือนมีแรงแม่เหล็กดึงดูดให้ไปชิดกับวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง

 1. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ จัดชิด แล้วเลือกตัวเลือก

 2. เลือกวัตถุที่คุณต้องการย้าย

  จุดจับการเลือกจะปรากฏขึ้นรอบวัตถุ

  รูปดอกกุหลาบที่แสดงจุดจับตัวหมุนสีเขียว

 3. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือวัตถุจนกว่าคุณเห็นการย้ายตัวชี้ ตัวชี้การย้าย

 4. ลากวัตถุจนชิดขอบของ ไปยังคู่มือ วัตถุTE000128417 ที่คุณต้องการให้วัตถุชิดกับ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าเส้นบอกแนวถูกซ่อน วัตถุจะยังคงจัดชิดกับเส้นบอกแนว

 • ถ้าคุณเปิดตัวเลือก จัดชิด ทั้งหมด Microsoft Publisher จะพยายามจัดวัตถุให้ชิดกับเส้นบอกแนวที่อยู่ใกล้เคียงก่อน ถ้าไม่มีเส้นบอกแนวที่อยู่ใกล้เคียง Publisher จะจัดชิดกับวัตถุที่ใกล้ที่สุด ถ้าไม่มีวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง Publisher จะจัดชิดกับเครื่องหมายไม้บรรทัดที่ใกล้ที่สุด

จัดแนววัตถุที่สัมพันธ์กับระยะขอบ

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดแนว

 2. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่จัดแนวหรือกระจายแล้ว คลิ ก รูปปุ่ม ที่สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ

 3. เลือกตัวเลือก จัดแนวหรือกระจาย อื่น

  เคล็ดลับ

  เมื่อต้องการจัดแนววัตถุลงจากศูนย์กลางของหน้า ให้เลือกทั้ง สัมพันธ์กับเส้นบอกแนวระยะขอบ และ จัดกึ่งกลาง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×