การจัดแนววัตถุรูปวาดบนเส้นตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก วาด แล้วชี้ไปที่ จัดชิด

  2. เมื่อต้องการจัดแนววัตถุบนเส้นที่มองไม่เห็นโดยอัตโนมัติ ให้คลิก จัดชิดเส้นตาราง

    เมื่อต้องการจัดแนววัตถุโดยอัตโนมัติด้วยเส้นตารางที่ไปยังขอบแนวนอนและแนวตั้งของรูปร่างอื่น ให้คลิก จัดชิดกับรูปร่าง

เคล็ดลับ คุณยังสามารถจัดวัตถุชิดเส้นตารางได้ด้วยการกด ALT ค้างไว้ในขณะที่คุณย้าย วาด หรือปรับขนาดวัตถุรูปวาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×