การจัดแนวข้อความในตัวควบคุมที่มีป้ายชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บนแม่แบบฟอร์มของคุณ ข้อความภายในตัวควบคุมอาจปรากฏสูงกว่าข้อความป้ายชื่อที่อยู่ข้างหน้าเล็กน้อย

ข้อความป้ายชื่อที่ไม่ได้จัดแนวให้เหมาะสมที่มีข้อความภายในตัวควบคุม

การจัดแนวไม่ถูกต้องจะปรากฎชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเอาเส้นขอบจากตัวควบคุมออก ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ป้ายชื่อข้อความที่ไม่ได้จัดแนวให้เหมาะสมที่มีข้อความภายในตัวควบคุมที่ไม่มีเส้นขอบ

เมื่อต้องการทำให้แม่แบบฟอร์มของคุณมีลักษณะเหมือนกับมืออาชีพ คุณสามารถจัดแนวข้อความในตัวควบคุมที่มีป้ายชื่อได้โดยอัตโนมัติ ดังแสดงให้เห็นในกล่องข้อความที่ไม่มีเส้นขอบ

ข้อความป้ายชื่อที่จัดแนวอย่างถูกต้องที่มีข้อความในตัวควบคุม

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความ กล่อง Rich Text กล่องนิพจน์ และตัวใช้เลือกวันที่

จัดแนวข้อความในตัวควบคุม

  1. คลิกขวาตัวควบคุมที่คุณต้องการจัดแนว แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ ขนาด

  3. ภายใต้ จัดแนวตัวควบคุมกับป้ายชื่อ ให้คลิก จัดแนว แล้วคลิก นำไปใช้

    Microsoft Office InfoPath จะปรับการตั้งค่าความสูง ช่องว่างภายในด้านล่าง และระยะขอบล่างของตัวควบคุมตามที่จำเป็น ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ด้วยตนเองในภายหลัง คุณอาจต้องทำซ้ำกระบวนการนี้ใหม่

เคล็ดลับ: เมื่อจัดแนวตัวควบคุมกล่อง Rich Text โปรแกรม InfoPath จะเปลี่ยนค่าที่มีอยู่ในกล่อง ความสูง เป็น อัตโนมัติ สิ่งนี้จะลดความสูงของกล่อง Rich Text เพื่อว่าข้อความภายในจะได้รับการจัดแนวกับข้อความรอบข้างได้ดีขึ้น ถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ ให้ปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ กล่อง Rich Text แล้วกด CTRL+Z เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×