การจัดแนวข้อความในชื่อแผนภูมิและกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกชื่อเรื่อง หรือเส้นขอบของกล่องข้อความ ที่คุณต้องการจัดแนว

  2. ถ้าคุณคลิกชื่อแกนไว้แล้ว ให้คลิก ชื่อแกนที่เลือก บนเมนู รูปแบบ

    ถ้าคุณคลิกชื่อแผนภูมิไว้แล้ว ให้คลิก ชื่อแผนภูมิที่เลือก บนเมนู รูปแบบ

    ถ้าคุณคลิกกล่องข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ บนเมนู รูปแบบ

  3. คลิกแท็บ การจัดแนว

    ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ การจัดแนว ให้คลิก ยกเลิก คลิกนอกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วทำขั้นตอนที่ 1-3 ซ้ำ

  4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของชื่อแผนภูมิที่เลือกและกล่องข้อความได้อย่างรวดเร็ว คลิกจัดชิดซ้าย Button image ,ศูนย์ Button image หรือจัดชิดขวา Button image บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×