การจัดแนวข้อความภายในกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การจัดแนวตามแนวนอนจะกำหนดวิธีการทำให้ขอบซ้ายและขอบขวาของย่อหน้ามีระยะพอดีระหว่างระยะขอบซ้ายและขวาของกล่องข้อความ ในขณะที่การจัดแนวตามแนวตั้งจะกำหนดการวางข้อความภายในกล่องข้อความตามแนวตั้ง

จัดแนวข้อความในแนวนอน

  1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนวข้อความตามแนวตั้ง

  2. เมนู รูปแบบ ให้คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

  3. ภายใต้ ทั่วไป ในรายการ การจัดแนว ให้คลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ

จัดแนวข้อความในแนวตั้ง

  1. คลิกขวาที่กล่องข้อความที่คุณต้องการกำหนดการจัดแนวตามแนวตั้ง

  2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ

  3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบกล่องข้อความ ให้คลิกแท็บ กล่องข้อความ

  4. ในกล่อง การจัดแนวตามแนวตั้ง ให้เลือก บนกลาง หรือ ล่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×