การจัดเรียงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้ง รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอาจมีการจัดเรียงที่ไม่ถูกต้อง และคุณพยายามที่จะจัดเรียงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้วยตนเอง ช้าก่อน! ให้ลองดำเนินการดังนี้

  1. เลือกข้อความสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมดในรายการ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะไม่ปรากฏว่ามีการเลือกไว้

ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก

  1. คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก ปรับการเยื้องรายการ

  2. คลิก ตกลง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

กล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×