Office

การจัดเรียงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

ในบางครั้ง รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอาจมีการจัดเรียงที่ไม่ถูกต้อง และคุณพยายามที่จะจัดเรียงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้วยตนเอง ช้าก่อน! ให้ลองดำเนินการดังนี้

  1. เลือกข้อความสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมดในรายการ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะไม่ปรากฏว่ามีการเลือกไว้

ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก

  1. คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก ปรับการเยื้องรายการ

  2. คลิก ตกลง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

กล่องโต้ตอบปรับการเยื้องรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×