การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในขณะที่การออกแบบฟอร์มพื้นฐานที่มีข้อความและตัวควบคุมสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การกระทำเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้คุณออกแบบฟอร์มที่สวยงามน่าสนใจและและชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่จะกรอกข้อมูลได้ การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath จะทำโดยใช้ตาราง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นเมื่อกรอกฟอร์มได้

ในบทความนี้

การเลือกเค้าโครงเพจ

เพจแต่ละเพจจะประกอบด้วยเค้าโครงเพจซึ่งได้รับการรวมไว้อยู่แล้วตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มออกแบบฟอร์มใหม่ และตารางจำนวนหนึ่งภายในเค้าโครงเพจนั้นๆ คุณสามารถใช้เค้าโครงเพจที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้นได้ด้วยการแทรกเค้าโครงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบใดแบบหนึ่งที่มีอยู่ในแท็บ การออกแบบเพจ

การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath 2010

เมื่อต้องการนำเค้าโครงเพจไปใช้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ลบคอนเทนเนอร์เค้าโครงที่มีอยู่

 2. คลิกในพื้นที่ว่างบนเพจ

 3. บนแท็บ การออกแบบเพจ ในกลุ่ม เค้าโครงเพจ ให้คลิก แม่แบบเค้าโครงเพจ

 4. คลิกเค้าโครงเพจ

เค้าโครงเพจแบบพื้นฐานจะถูกนำไปใช้กับฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าเค้าโครงของหน้าทั้งหมด และไม่เพียงเนื้อหาภายในเซลล์ของตาราง เป็น right, left หรือจัดกึ่งกลาง เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนว คลิกภายนอกขอบด้านขวาของที่เก็บตาราง ถัดไป บนแท็บหน้าแรก คลิกซ้าย การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath 2010 ขวา การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath 2010 หรือศูนย์ การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath 2010

ด้านบนของหน้า

การแทรกตาราง

หลังจากที่เลือกเค้าโครงเพจแล้ว คุณจะต้องระบุตำแหน่งของป้ายชื่อและตัวควบคุม การวางตำแหน่งสามารถทำได้โดยใช้ตารางภายในเค้าโครงเพจ ซึ่งจะเป็นการจัดป้ายชื่อและตัวควบคุมให้เป็นระเบียบ โดยป้ายชื่อและตัวควบคุมแสดงอยู่ในแนวตรงกันทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง

นอกจากนี้ ยังมีตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งพร้อมให้ใช้งานได้อีกด้วย ตารางเหล่านี้จะรวมชุดรูปแบบไว้และสามารถกำหนดเองได้เหมือนตารางมาตรฐาน ถ้าคุณแทรกตารางแบบกำหนดเอง คุณจะต้องกำหนดลักษณะตารางนั้นด้วยตนเอง และไม่สามารถนำชุดรูปแบบไปใช้ได้

การแทรกลักษณะตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. คลิกในส่วนเนื้อหาของเค้าโครงเพจ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิกที่ลักษณะตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

  การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath 2010

การแทรกตารางแบบกำหนดเอง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางตารางในแม่แบบฟอร์ม

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตารางแบบกำหนดเอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแทรกตาราง

 4. บนเส้นตารางที่แสดงขึ้น ให้คลิกเพื่อระบุขนาดของตารางที่คุณต้องการแทรก โดยจะมีการแสดงสี่เหลี่ยมที่มีการเน้นในขณะที่คุณเลื่อนเมาส์ไปเหนือเส้นตาราง

 5. คลิก จัดเค้าโครงตาราง เพื่อระบุขนาดของตารางที่จะแทรกด้วยการป้อนจำนวนคอลัมน์และแถวด้วยตนเอง แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก วาดตาราง เพื่อวาดตารางด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการระบุขนาดตารางโดยรวม แล้วกำหนดตำแหน่งที่จะวางตัวแบ่งแถวและคอลัมน์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก วาดตาราง เพื่อปิดคุณลักษณะวาดตาราง

  การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath 2010

เคล็ดลับในการเลือกเค้าโครงตาราง

ต่อไปนี้คือรายการวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อจัดเค้าโครงฟอร์มใน InfoPath 2010

 • เลือกลักษณะตารางที่มีลักษณะหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยที่จำเป็นสำหรับชนิดของฟอร์มที่คุณต้องการสร้าง

 • ให้พิจารณาว่าผู้ใช้จะเข้าถึงแบบฟอร์ม ถ้าผู้ใช้ small หน้าจอแล้วพิจารณาแยกฟอร์มข้ามหลายมุมมอง ดังที่แสดงไว้ในเพิ่ม ลบ และสลับมุมมอง (หน้า) ในฟอร์ม

 • เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มที่ไม่คุ้นเคยจะสามารถกรอกฟอร์มได้ง่ายที่สุด ให้ใช้ป้ายชื่อที่จัดชิดซ้ายตามค่าเริ่มต้นในตารางแบบสองคอลัมน์ เพื่อให้สามารถอ่านจากบนลงล่างได้อย่างง่ายดาย

 • พิจารณาการใช้ตารางที่มีเขตข้อมูลสำหรับป้อนข้อมูลแบบคอลัมน์เดียวสำหรับฟอร์มที่ใช้บ่อย เนื่องจากจะช่วยลดเวลาในการกรอกฟอร์มของผู้ใช้

 • ถ้ามีพื้นที่หน้าจอในแนวตั้งจำกัด และฟอร์มนั้นไม่ใช่รูปแบบที่คุ้นเคย ให้ใช้ป้ายชื่อแบบจัดชิดขวา การทำเช่นนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างป้ายชื่อและตัวควบคุมมีความชัดเจนมากขึ้น (เหมือนในตัวเลือกคอลัมน์เดียว) และทำให้คุณสามารถประหยัดพื้นที่ได้ด้วยการวางป้ายชื่อและตัวควบคุมไว้ในบรรทัดเดียวกัน

 • ใช้เค้าโครงที่เหมาะสมกับจำนวนข้อมูลที่คุณคาดว่าผู้ใช้จะป้อน ตัวอย่างเช่น สำหรับส่วนหมายเหตุ ให้ใช้รูปแบบคอลัมน์เดียวเพื่อให้ผู้ใช้มีพื้นที่สำหรับป้อนเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนที่อยู่ ให้พิจารณาการใช้ตารางที่มีหลายคอลัมน์ แต่ผสานเซลล์ในแถวแรก การทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีเขตข้อมูลที่อยู่ถนนในแถวยาวแถวหนึ่ง โดยมีเขตข้อมูลเมือง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์อยู่ในแถวเดียวกันข้างใต้

ด้านบนของหน้า

การนำชุดรูปแบบไปใช้

ชุดรูปแบบทำให้คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของเค้าโครงเพจและลักษณะตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งใช้ในแม่แบบฟอร์มของคุณได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากชุดรูปแบบอนุญาตให้คุณสามารถปรับเส้นขอบและเซลล์ภายในตารางของคุณได้นอกเหนือจากลักษณะแบบอักษรที่ใช้สำหรับข้อความของคุณ

เมื่อต้องการนำธีม บนแท็บออกแบบหน้า ในกลุ่มธีม เลือกชุดรูปแบบที่ต้องการ คุณสามารถเลือกจากประเภทธีมห้าได้แก่SharePoint, ProfessionalอุตสาหกรรมPlayground และทันสมัย ออก ใช้ InfoPath ธีมสีอื่นให้ตรงกับสีของธีมพร้อมใช้งานใน SharePoint ผลลัพธ์เป็น ได้ง่าย ๆ เพื่อทำให้เทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath ที่ตรงกับไซต์ชุดรูปแบบใน SharePoint

การจัดเค้าโครงฟอร์ม InfoPath 2010

สิ่งสำคัญ: ชุดรูปแบบเท่านั้นมีผลต่อลักษณะตารางนอกเหนือจากข้อความที่ยังไม่ได้ด้วยตนเองในรูปแบบและเค้าโครงหน้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์เป็น เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุดเพื่อนำธีมไปใช้ก่อนที่จะใช้แบบกำหนดเองการจัดรูปแบบ เปลี่ยนฟอนต์ (เช่นทำให้เป็นตัวหนา เป็นตัวเอียง หรือเลือกฟอนต์อื่นทั้งหมดได้), หรือเปลี่ยนพื้นหลังของเซลล์ตาราง

ด้านบนของหน้า

หลังจากเค้าโครงเทมเพลตฟอร์ม

หลังจากเทมเพลตฟอร์มีการจัดวางเค้าโครง ยังคง โดยการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล ตัวควบคุม มุมมอง และกฎก่อนที่จะประกาศไว้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×