การจัดอันดับเนื้อหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การจัดอันดับเนื้อหาสามารถช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้องในรายการ ไลบรารี หรือไซต์ได้

ในบทความนี้

ภาพรวม

จัดอันดับเนื้อหาในรายการหรือไลบรารี

แก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดอันดับของรายการหรือไลบรารี

จัดอันดับหน้าบนไซต์หรือ wiki

เปลี่ยนการจัดอันดับปัจจุบันของคุณ

ภาพโดยรวม

การจัดอันดับสามารถช่วยคุณให้มีผลตอบสนองเกี่ยวกับเนื้อหา ดังนั้นจึงสามารถช่วยให้บุคคลอื่นระบุเนื้อหาที่มีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องบนไซต์ได้

การจัดอันดับสามารถนำไปใช้กับรายการ ไลบรารี หรือเว็บเพจได้ ถ้าเจ้าของไซต์ทำให้คุณลักษณะนี้พร้อมใช้งาน โดยทั่วไป การจัดอันดับจะปรากฏเป็นคอลัมน์ดาวในรายการหรือไลบรารี บนเพจคุณสมบัติของข้อมูลในรายการ หรือเป็นชุดดาวบนเว็บเพจ

การจัดอันดับ

หลังจากที่คุณเลือกการจัดอันดับ การจัดอันดับนั้นจะถูกส่งและนำมาหาค่าเฉลี่ยกับการจัดอันดับอื่นๆ หลังจากนั้นอีกไม่นาน การจัดอันดับที่ปรับปรุงแล้วจะปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ โดยยึดตามช่วงเวลาที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณตั้งค่าไว้

การจัดอันดับเนื้อหา

ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มสองจำนวน อาจมีดาวดวงหนึ่งที่มีการเติมเต็มบางส่วน โดยปกติ การจัดอันดับจะมี 5 ดาว โดยเลข 5 คือการจัดอันดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม องค์กรของคุณอาจกำหนดวิธีการทำงานหรือลักษณะที่ปรากฏของการจัดอันดับเองได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถจำได้หรือไม่ มีการจัดอันดับเนื้อหา คุณสามารถวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือคอลัมน์จัดอันดับหรือตัวควบคุม ถ้าคุณได้กำหนดให้จัดอันดับ ตัวเลขจะแสดงในข้อความป็อปอัพ เช่นอันดับของฉัน: 5 ถ้าคุณไม่มีการจัดอันดับเนื้อหา แต่ ข้อความป็อปอัพสถานะการจัดอันดับของฉัน: ไม่มีการจัดอันดับยัง

การจัดอันดับปัจจุบันของคุณ

เมื่อคุณจัดอันดับเนื้อหา ค่าของคุณคือ averaged จัดอันดับอื่น ๆ และตามค่าเริ่มต้น บุคคลอื่นไม่เห็นการจัดอันดับแต่ละค่าของคุณ การจัดอันดับแต่ละรายการของคุณอาจจะพร้อมใช้งาน หรือทำให้สามารถมองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ในโปรแกรมแบบกำหนดเองโดยยึดตามฟีเจอร์การจัดอันดับ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณแชร์ผ่านการจัดอันดับ ไซต์ของฉัน และฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การจัดอันดับเนื้อหาในรายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการจัดอันดับเนื้อหาในรายการหรือไลบรารี จะต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการจัดอันดับก่อน ในแม่แบบศูนย์กลางเอกสาร การจัดอันดับจะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณลักษณะนี้ถูกเปิดใช้งาน คุณจะเห็นการจัดอันดับคอลัมน์ เช่นการจัดอันดับ (0-5), เมื่อคุณดูรายการหรือไลบรารีที่ดูโดยทั่วไป ถ้าเปิดใช้งานการจัดอันดับ แต่ไม่ได้แสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบันของรายการหรือไลบรารี คุณสามารถใช้ขั้นตอนแก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดอันดับของรายการหรือไลบรารีในหัวข้อนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับจะเปิดใช้งานหรือบนรายการหรือไลบรารีของคุณ ดูบุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือจัดการไซต์ของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการจัดอันดับในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการจัดอันดับ
  ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ปรากฏบน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก การกระทำในไซต์ จากนั้นคลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อของรายการหรือไลบรารี

 2. ในคอลัมน์ การจัดอันดับ (0-5) ที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการจัดอันดับ ให้วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจำนวนดาวที่คุณต้องการกำหนดให้กับรายการนั้น

  จำนวนดาวที่สัมพันธ์กับการจัดอันดับจะเปลี่ยนสี จำนวนดาวที่มากขึ้นหมายถึงการจัดอันดับที่สูงขึ้น

 3. คลิกเพื่อกำหนดการจัดอันดับของคุณ คุณจะเห็นข้อความว่าการจัดอันดับของคุณถูกส่งแล้ว หลังจากที่การจัดอันดับของคุณถูกส่งและนำมาหาค่าเฉลี่ยกับการจัดอันดับอื่นๆ แล้ว การจัดอันดับนั้นจะนำไปใช้กับการจัดอันดับโดยรวมที่สัมพันธ์กับรายการ

  หมายเหตุ: 

  • การนำการจัดอันดับโดยเฉลี่ยไปใช้อาจใช้เวลาระยะหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ช่วงเวลานี้จะถูกตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

  • ในบางรายการ เช่น ปฏิทิน คอลัมน์การจัดอันดับอาจไม่ปรากฏในมุมมองเริ่มต้น คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อนำการจัดอันดับของคุณไปใช้กับคุณสมบัติสำหรับข้อมูลในรายการ

การแก้ไขคุณสมบัติการจัดอันดับของข้อมูลในรายการหรือไลบรารี

ถ้าการจัดอันดับถูกเปิดใช้งานสำหรับรายการหรือไลบรารีของคุณ แต่คอลัมน์ การจัดอันดับ (0-5) ไม่แสดงในมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีใดๆ คุณสามารถใช้กระบวนงานนี้ในการปรับปรุงคุณสมบัติการจัดอันดับสำหรับข้อมูลในรายการหรือเอกสารได้

เขตข้อมูลการจัดอันดับในคุณสมบัติ

กระบวนงานนี้จะให้ผลลัพธ์เหมือนกับการนำการจัดอันดับในคอลัมน์ การจัดอันดับ (0-5) ไปใช้สำหรับข้อมูลในรายการ แต่อาจจะสะดวกมากกว่าถ้าคุณกำลังดูคุณสมบัติของรายการอยู่แล้ว กระบวนงานนี้ยังจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คอลัมน์ การจัดอันดับ (0-5) ไม่แสดงในมุมมองปัจจุบันของรายการหรือไลบรารีของคุณอีกด้วย

เมื่อต้องการจัดอันดับเนื้อหาในรายการหรือไลบรารี จะต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการจัดอันดับก่อน ถ้ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะแล้ว คุณจะเห็นคอลัมน์การจัดอันดับ ซึ่งโดยปกติจะแสดงเป็นการจัดอันดับ (0-5) เมื่อคุณดูรายการหรือไลบรารี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับจะเปิดใช้งานหรือบนรายการหรือไลบรารีของคุณ ดูบุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือจัดการไซต์ของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการจัดอันดับในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเปิดใช้ด่วน คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการจัดอันดับ ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่บน Quick Launch คลิกการกระทำในไซต์ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารี

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากข้อมูลรายการหรือเอกสารที่คุณต้องการจัดอันดับ

 3. บน Ribbon ในกลุ่มจัดการ คลิกแก้ไขคุณสมบัติ

 4. ถัดจากการจัดอันดับ (0-5), วางตัวชี้เมาส์ของคุณบนจำนวนดาวที่คุณต้องการกำหนดให้กับรายการ จำนวนของดาวที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับจะเปลี่ยนสี ยิ่งจำนวนดาว จัดอันดับสูง

 5. คลิกเพื่อกำหนดการจัดอันดับของคุณ คุณจะเห็นข้อความว่าการจัดอันดับของคุณถูกส่งแล้ว หลังจากที่การจัดอันดับของคุณถูกส่งและนำมาหาค่าเฉลี่ยกับการจัดอันดับอื่นๆ แล้ว การจัดอันดับนั้นจะนำไปใช้กับการจัดอันดับโดยรวมที่สัมพันธ์กับรายการ

หมายเหตุ: การนำการจัดอันดับโดยเฉลี่ยไปใช้อาจใช้เวลาระยะหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ช่วงเวลานี้จะถูกตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

การจัดอันดับเพจบนไซต์หรือ Wiki

คุณอาจจะสามารถจัดอันดับเพจบางเพจได้ ถ้าผู้ออกแบบเพจนำเค้าโครงที่มีการตั้งค่าการจัดอันดับไปใช้

การจัดอันดับบนเพจ SharePoint

กระบวนงานนี้จะเหมือนกับการนำการจัดอันดับไปใช้ในรายการหรือไลบรารี กล่าวคือ คุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจำนวนดาวที่คุณต้องการนำไปใช้ แล้วคลิก ผู้ออกแบบเพจอาจกำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมเองได้

 1. บนเพจ ให้วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจำนวนดาวที่คุณต้องการกำหนดให้กับรายการนั้น จำนวนดาวที่สัมพันธ์กับการจัดอันดับจะเปลี่ยนสี จำนวนดาวที่มากขึ้นหมายถึงการจัดอันดับที่สูงขึ้น

 2. คลิกเพื่อกำหนดการจัดอันดับของคุณ คุณจะเห็นข้อความว่าการจัดอันดับของคุณถูกส่งแล้ว หลังจากที่การจัดอันดับของคุณถูกส่งและนำมาหาค่าเฉลี่ยกับการจัดอันดับอื่นๆ แล้ว การจัดอันดับนั้นจะนำไปใช้กับการจัดอันดับโดยรวมที่สัมพันธ์กับรายการ

หมายเหตุ: ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน และกำหนดค่าการจัดอันดับในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนการจัดอันดับปัจจุบันของคุณ

ถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจหลังจากนำการจัดอันดับไปใช้แล้ว หรือเลือกการจัดอันดับที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดอันดับของคุณได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับที่มีอยู่ คุณสามารถใช้กระบวนงานเดิมที่คุณใช้ครั้งแรกในการนำการจัดอันดับไปใช้ได้

คุณสามารถเห็นการจัดอันดับแรกเริ่มของคุณได้ด้วยการวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือเนื้อหา เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับของคุณ ให้วางตัวชี้เมาส์ไว้ด้านบนแล้วคลิกจำนวนดาวที่ปรับปรุงที่คุณต้องการ

การจัดอันดับปัจจุบันของคุณ

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับวิธีเซิร์ฟเวอร์ของคุณถูกกำหนดค่า อาจใช้เวลาสักสำหรับการจัดอันดับเฉลี่ยจะถูกนำไปใช้โดยยึดตามการจัดอันดับการเปลี่ยนแปลงของคุณ ช่วงเวลานี้ถูกตั้งค่า โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×