การจัดหน่วยความจำให้ดีที่สุดเมื่อฟื้นฟูในรายงาน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับให้เหมาะสมหน่วยความจำสำหรับรายงาน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Open Database Connectivity (ODBC) เท่านั้น คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ที่ต้องทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

 1. เมื่อต้องการเริ่มใช้ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart ให้กด ALT+D+P

  เคล็ดลับ

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart ลงในแถบเครื่องมือด่วน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ แล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ ให้เลือก ตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

 2. ที่หน้า ขั้นที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือก แหล่งข้อมูลภายนอก จากนั้นคลิก ถัดไป

 3. ที่หน้า ขั้นที่ 2 ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก รับข้อมูล

 4. เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC ดูใช้ Microsoft Query เพื่อเรียกใช้ข้อมูลภายนอก

 5. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง คลิกตัวเลือก

 6. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable เลือกกล่องกาเครื่องหมายหน่วยความจำที่ปรับให้เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×