การจัดวัตถุชิดกับเส้นบอกแนว เครื่องหมายไม้บรรทัด หรือวัตถุอื่นๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนู จัดเรียง ให้ชี้ไปที่ จัดชิด แล้วคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เครื่องหมายไม้บรรทัด

    • เส้นบอกแนว

    • วัตถุ

  2. คลิกวัตถุคุณต้องการย้าย แล้ววางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือวัตถุจนกว่าคุณเห็นการย้าย ตัวชี้ ตัวชี้การย้าย

  3. ลากวัตถุจนกว่าขอบของวัตถุจะชิดกับเส้นบอกแนว เครื่องหมายไม้บรรทัด หรือวัตถุที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: วัตถุจะยังคงจัดชิดกับเส้นบอกแนวแม้แต่ในขณะที่เส้นบอกแนวถูกซ่อนอยู่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×