การจัดรูปแบบ การวางตำแหน่ง และการปรับขนาดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนตัวแทนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ด้วยการปรับขนาด หรือย้ายที่ใดก็ได้บนสไลด์

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ไปยังด้านบนของแต่ละหน้าเอกสารประกอบคำบรรยายหรือหน้าบันทึกย่อในงานนำเสนอของคุณ หรือ ไปด้านล่างของแต่ละสไลด์ เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือหน้าบันทึกย่อ โดยใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดูที่การเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 • เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขสไลด์ หมาย เลขหน้า หรือวัน หรือเวลาลงในสไลด์ของคุณ ดูเพิ่มหมายเลขสไลด์ หมาย เลขหน้า หรือวัน และเวลา

 • ในขณะนี้คุณยังไม่สามารถเพิ่มกราฟิก (ตัวอย่างเช่น โลโก้) ไว้ในส่วนหัวหรือส่วนท้ายได้

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก สี หรือระยะห่างสำหรับข้อความภายในตัวแทน ให้เลือกข้อความนั้น คลิกแท็บ หน้าแรก จากนั้นในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษ คลิกพื้นที่สำรองไว้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ชี้ไปที่จับสำหรับปรับขนาดของหนึ่ง และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรแบบสองหัว ลากจุดจับ

   คลิกเส้นขอบของที่จับปรับขนาดของมุมเพื่อปรับขนาดส่วนท้าย
  • เมื่อต้องการย้ายตัวแทน ให้คลิกตัวแทนที่คุณต้องการย้าย ชี้ไปที่เส้นขอบ และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว ให้ลากตัวแทนส่วนท้ายยึดไปยังตำแหน่งใหม่

   ใช้ลูกศรสี่หัวเพื่อย้ายตัวแทนดังกล่าว

เมื่อคุณปรับขนาด หรือย้ายพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนสไลด์นั้นเท่านั้น เมื่อต้องการปรับขนาด หรือย้ายพื้นที่ที่สำรองไว้บนภาพนิ่งหลายก่อนที่คุณสร้างงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงสไลด์ใดก็ เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับต้นแบบสไลด์จะนำไปใช้กับภาพนิ่งใหม่ทั้งหมดที่ถูกเพิ่มลงในงานนำเสนอ และทำให้การเปลี่ยนแปลงไปยังเค้าโครงสไลด์จะนำไปใช้กับอินสแตนซ์ทั้งหมดของเค้าโครงที่สไลด์ที่คุณเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถแก้ไขต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองต้นแบบ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×