ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ของ Excel ที่ไม่ได้ถูกถ่ายโอนไปยังรูปแบบไฟล์อื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รูปแบบของสมุดงาน .xlsx ที่นำมาใช้ใน Excel ๒๐๐๗จะรักษาเวิร์กชีตและข้อมูลแผนภูมิทั้งหมดการจัดรูปแบบและฟีเจอร์อื่นๆที่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าและรูปแบบเวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร (.xlsm) จะรักษาแมโครและแผ่นงานแมโครนอกเหนือจากที่ คุณลักษณะ .

ถ้าคุณแชร์ข้อมูลในเวิร์กบุ๊กกับผู้ที่ใช้ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าคุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากันได้เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลและความจงรักภักดีเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าหรือคุณสามารถใช้ตัวแปลงที่ช่วยให้คุณ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่บันทึกเวิร์กบุ๊ก excel เพื่อความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่นเช่นรูปแบบไฟล์ข้อความการจัดรูปแบบและข้อมูลบางอย่างอาจสูญหายไปและฟีเจอร์อื่นๆอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้มีฟีเจอร์และการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่อธิบายไว้

ในบทความนี้

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

ข้อความ (Unicode)

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

รูปแบบ DIF (Data Interchange Format)

SYLK (ลิงก์แบบสัญลักษณ์)

เว็บเพจและเว็บเพจแบบไฟล์เดียว

XML Spreadsheet 2003

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

รูปแบบไฟล์นี้ (.prn) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

ถ้าแถวของเซลล์มีอักขระมากกว่า๒๔๐อักขระใดก็ตามที่มีอักขระเกิน๒๔๐ตัดไปยังบรรทัดใหม่ที่ส่วนท้ายของไฟล์ที่แปลง ตัวอย่างเช่นถ้าแถว1ถึง10มีอักขระมากกว่า๒๔๐ข้อความที่เหลือในแถวที่1จะถูกวางไว้ในแถวที่11ข้อความที่เหลือในแถวที่2จะถูกวางไว้ในแถวที่12และอื่นๆ

คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและแต่ละแถวของข้อมูลจะสิ้นสุดลงในการส่งกลับค่าขนส่ง ถ้าเซลล์ที่แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าสูตรสูตรจะถูกแปลงเป็นข้อความ การจัดรูปแบบกราฟิกวัตถุและเนื้อหาเวิร์กชีตอื่นๆทั้งหมดจะสูญหายไป สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

หมายเหตุ: ก่อนที่จะบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการแปลงจะมองเห็นได้และมีระยะห่างที่เพียงพอระหว่างคอลัมน์ มิฉะนั้นข้อมูลอาจสูญหายหรือไม่ถูกแยกออกอย่างถูกต้องในไฟล์ที่แปลง คุณอาจจำเป็นต้องปรับความกว้างของคอลัมน์ของเวิร์กชีตก่อนที่คุณจะแปลงเป็นรูปแบบข้อความที่จัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

รูปแบบไฟล์นี้ (.txt) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกคั่นด้วยอักขระแท็บและแต่ละแถวของข้อมูลจะสิ้นสุดลงในการส่งกลับค่าขนส่ง ถ้าเซลล์มีเครื่องหมายจุลภาคเนื้อหาของเซลล์จะถูกล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ถ้าข้อมูลประกอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเครื่องหมายอัญประกาศคู่จะแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศและเนื้อหาของเซลล์จะถูกล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ การจัดรูปแบบกราฟิกวัตถุและเนื้อหาเวิร์กชีตอื่นๆทั้งหมดจะสูญหายไป สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

ถ้าเซลล์ที่แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าสูตรสูตรจะถูกบันทึกเป็นข้อความ เมื่อต้องการรักษาสูตรถ้าคุณเปิดไฟล์ใน Excel อีกครั้งให้เลือกตัวเลือกที่คั่นหน้าในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความแล้วเลือกอักขระแท็บเป็นตัวคั่น

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีอักขระฟอนต์พิเศษเช่นสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ (©) และคุณจะใช้ไฟล์ข้อความที่แปลงแล้วบนคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการอื่นให้บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เหมาะสมสำหรับระบบนั้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนคอมพิวเตอร์ Macintosh ให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Macintosh) ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนระบบที่ใช้ Windows หรือ Windows NT ให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Windows)

ด้านบนของหน้า

ข้อความ (Unicode)

รูปแบบไฟล์นี้ (.txt) จะบันทึกข้อความและค่าทั้งหมดตามที่ปรากฏในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่

อย่างไรก็ตามถ้าคุณเปิดไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Unicode) โดยใช้โปรแกรมที่ไม่ได้อ่าน Unicode เช่น Notepad ใน Windows ๙๕หรือโปรแกรมที่ใช้ Microsoft MS-DOS ข้อมูลของคุณจะสูญหาย

หมายเหตุ: Notepad ใน Windows NT จะอ่านไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Unicode)

ด้านบนของหน้า

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

รูปแบบไฟล์นี้ (.csv) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ แถวทั้งหมดและอักขระทั้งหมดในแต่ละเซลล์จะถูกบันทึก คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและแต่ละแถวของข้อมูลจะสิ้นสุดลงในการส่งกลับค่าขนส่ง ถ้าเซลล์มีเครื่องหมายจุลภาคเนื้อหาของเซลล์จะถูกล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ถ้าเซลล์ที่แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าสูตรสูตรจะถูกแปลงเป็นข้อความ การจัดรูปแบบกราฟิกวัตถุและเนื้อหาเวิร์กชีตอื่นๆทั้งหมดจะสูญหายไป สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีอักขระฟอนต์พิเศษเช่นสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ (©) และคุณจะใช้ไฟล์ข้อความที่แปลงแล้วบนคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการอื่นให้บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เหมาะสมสำหรับระบบนั้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังใช้ Windows และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนคอมพิวเตอร์ Macintosh ให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบ CSV (Macintosh) ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนระบบที่ใช้ Windows หรือ Windows NT ให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบ CSV (Windows)

ด้านบนของหน้า

รูปแบบ DIF (Data Interchange Format)

รูปแบบไฟล์นี้ (dif) จะบันทึกเฉพาะข้อความค่าและสูตรบนเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ถ้าตัวเลือกเวิร์กชีตถูกตั้งค่าให้แสดงผลลัพธ์ของสูตรในเซลล์เฉพาะผลลัพธ์ของสูตรจะถูกบันทึกในไฟล์ที่แปลงแล้วเท่านั้น เมื่อต้องการบันทึกสูตรให้แสดงสูตรบนเวิร์กชีตก่อนที่จะบันทึกไฟล์

วิธีการแสดงสูตรในเซลล์เวิร์กชีต

 1. ไปที่ตัวเลือกไฟล์>

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกของ Excel

 2. จากนั้นไปที่ตัวเลือกการแสดง >ขั้นสูงสำหรับเวิร์กชีตนี้แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสูตรในเซลล์แทนผลลัพธ์จากการคำนวณ

ความกว้างของคอลัมน์และรูปแบบตัวเลขส่วนใหญ่จะถูกบันทึกแต่รูปแบบอื่นๆทั้งหมดจะสูญหายไป

การตั้งค่าการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะสูญหายไป

ข้อคิดเห็นของเซลล์กราฟิกแผนภูมิฝังตัววัตถุตัวควบคุมฟอร์มไฮเปอร์ลิงก์การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและฟีเจอร์อื่นๆของเวิร์กชีตจะสูญหายไป

ข้อมูลที่แสดงในมุมมองปัจจุบันของรายงาน PivotTable จะถูกบันทึก ข้อมูล PivotTable อื่นๆทั้งหมดจะสูญหายไป

โค้ดของ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) จะสูญหายไป

สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

ด้านบนของหน้า

SYLK (ลิงก์แบบสัญลักษณ์)

รูปแบบไฟล์นี้ (slk) จะบันทึกเฉพาะค่าและสูตรบนเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่และการจัดรูปแบบเซลล์ที่จำกัด

อักขระสูงสุด๒๕๕จะถูกบันทึกต่อเซลล์

ถ้าฟังก์ชัน Excel ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ SYLK Excel จะคำนวณฟังก์ชันก่อนที่จะบันทึกไฟล์และแทนที่สูตรด้วยค่าผลลัพธ์

การจัดรูปแบบข้อความส่วนใหญ่จะถูกบันทึก ข้อความที่แปลงแล้วจะใช้รูปแบบของอักขระตัวแรกในเซลล์ ข้อความที่หมุนเซลล์ที่ผสานและการตั้งค่าการจัดแนวข้อความแนวนอนและแนวตั้งจะสูญหายไป สีฟอนต์อาจถูกแปลงเป็นสีที่แตกต่างกันถ้าคุณเปิดแผ่นงาน SYLK ที่แปลงแล้วใน Excel เส้นขอบจะถูกแปลงเป็นเส้นขอบเดี่ยว การแรเงาของเซลล์จะถูกแปลงเป็นการแรเงาสีเทาแบบจุด

การตั้งค่าการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะสูญหายไป

ข้อคิดเห็นของเซลล์จะถูกบันทึก คุณสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้ถ้าคุณเปิดไฟล์ SYLK อีกครั้งใน Excel

กราฟิกแผนภูมิฝังตัววัตถุตัวควบคุมฟอร์มไฮเปอร์ลิงก์การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและฟีเจอร์อื่นๆของเวิร์กชีตจะสูญหายไป

โค้ด VBA หายไป

ข้อมูลที่แสดงในมุมมองปัจจุบันของรายงาน PivotTable จะถูกบันทึก ข้อมูล PivotTable อื่นๆทั้งหมดจะสูญหายไป

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อบันทึกไฟล์สมุดงานสำหรับใช้งานใน Microsoft Multiplan Excel ไม่มีตัวแปลงรูปแบบไฟล์สำหรับการแปลงไฟล์เวิร์กบุ๊กลงในรูปแบบ Multiplan โดยตรง

ด้านบนของหน้า

เว็บเพจและเว็บเพจแบบไฟล์เดียว

รูปแบบไฟล์หน้าเว็บเหล่านี้ (.htm, .html), รูปแบบไฟล์เว็บเพจแบบไฟล์เดียว (.mht, mhtml) สามารถใช้สำหรับการส่งออกข้อมูล Excel ได้ ใน Excel ๒๐๐๗และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าฟีเจอร์เวิร์กชีต (เช่นสูตรแผนภูมิ pivottable และ Visual Basic for Application (VBA)) จะไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์เหล่านี้อีกต่อไปและพวกเขาจะสูญหายไปเมื่อคุณเปิดไฟล์ในรูปแบบไฟล์นี้อีกครั้งใน Excel

ด้านบนของหน้า

XML Spreadsheet 2003

รูปแบบไฟล์๒๐๐๓สเปรดชีต XML นี้ (.xml) ไม่เก็บฟีเจอร์ต่อไปนี้:

 • ลูกศรติดตามการตรวจสอบ

 • แผนภูมิและวัตถุกราฟิกอื่นๆ

 • แผ่นงานแผนภูมิแผ่นงานแมโครแผ่นงานโต้ตอบ

 • มุมมองแบบกำหนดเอง

 • การอ้างอิงการรวมข้อมูล

 • เลเยอร์วัตถุรูปวาด

 • การจัดเค้าร่างและการจัดกลุ่มฟีเจอร์

 • ข้อมูลเวิร์กชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • สถานการณ์

 • ประเภทของฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

 • โครงการ VBA

ฟีเจอร์ใหม่ที่นำมาใช้กับ Excel ๒๐๐๗และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเช่นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ได้รับการปรับปรุงจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์นี้ ข้อจำกัดของแถวและคอลัมน์ใหม่ที่นำมาใช้กับ Excel ๒๐๐๗ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่:ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ Excel

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

บันทึกเวิร์กบุ๊ก excel เพื่อความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ปัญหาความเข้ากันได้ของเวิร์กชีต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×