การจัดรูปแบบและคุณลักษณะ Excel ที่ไม่ถูกถ่ายโอนไปยังรูปแบบแฟ้มอื่น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รูปแบบ.xlsx เวิร์กบุ๊กใน Excel 2007 รักษาแผ่นงานทั้งหมด และข้อมูลของแผนภูมิ จัดรูป แบบ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า และรูปแบบ (.xlsm) เวิร์กบุ๊กแบบรักษาแมโครและแผ่นงานแมโครนอกเหนือจากเหล่านั้น ลักษณะการทำงาน

ถ้าคุณบ่อยบุ๊กข้อมูลร่วมกับบุคคลที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel คุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากันได้เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและความเที่ยงตรงเมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า หรือคุณสามารถใช้ตัวแปลงซึ่งช่วยให้คุณ เปลี่ยนข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสมุดบันทึกแบบ Excel สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ถ้าคุณบันทึกสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้มอื่น เช่น รูปแบบแฟ้มข้อความ การจัดรูปแบบและข้อมูลบางส่วนอาจสูญหาย และคุณลักษณะอื่นๆ อาจไม่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบแฟ้มต่อไปนี้มีคุณลักษณะและการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่อธิบายไว้

ในบทความนี้

Formatted Text (Space delimited)

Text (Tab delimited)

Text (Unicode)

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

DIF (Data Interchange Format)

SYLK (Symbolic Link)

เว็บเพจและ Single File Web Page

กระดาษคำนวณ XML 2003

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.prn) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ถ้าแถวของเซลล์มีอักขระมากกว่า 240 ตัว อักขระที่เกิน 240 จะถูกตัดไปขึ้นบรรทัดใหม่ที่ด้านล่างของแฟ้มที่ถูกแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าแต่ละแถวของแถว 1 ถึง 10 มีอักขระมากกว่า 240 ตัว ข้อความส่วนเกินในแถว 1 จะถูกวางในแถว 11 และข้อความส่วนเกินในแถว 2 จะถูกวางในแถว 12 เป็นต้น

คอลัมน์ของข้อมูลจะคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และแต่ละแถวของข้อมูลจบด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะแสดงค่าของสูตร แสดงว่าสูตรถูกแปลงเป็นข้อความ การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของแผ่นงานทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

หมายเหตุ: ก่อนบันทึกแผ่นงานในรูปแบบนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมองเห็นข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการแปลง และมีช่องว่างระหว่างคอลัมน์อยู่พอ มิฉะนั้นข้อมูลอาจสูญหายหรือไม่แยกกันอย่างเหมาะสมในแฟ้มที่แปลง คุณอาจต้องปรับความกว้างคอลัมน์ของแผ่นงานก่อนที่จะแปลงไปเป็นรูปแบบข้อความที่จัดรูปแบบแล้ว

ด้านบนสุดของหน้า

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.txt) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกแยกด้วยอักขระแท็บ และแต่ละแถวข้อมูลจะลงท้ายด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์มีเครื่องหมายจุลภาค เนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ถ้าข้อมูลมีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว เครื่องหมายอัญประกาศคู่ก็จะแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว และเนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ด้วย การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของแผ่นงานอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าของสูตร สูตรดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นข้อความ เมื่อต้องการให้มีการเก็บสูตรไว้เมื่อเปิดแฟ้มนั้นใหม่ใน Excel ให้เลือกตัวเลือก ตัวคั่น ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ และเลือกอักขระแท็บเป็นตัวคั่น

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยอักขระพิเศษฟอนต์ เช่นแมค (), และคุณจะใช้ไฟล์ข้อความที่ถูกแปลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระบบปฏิบัติการ บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เหมาะสมสำหรับระบบที่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนคอมพิวเตอร์ Macintosh บันทึกไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Macintosh) ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนระบบการใช้งาน Windows หรือ Windows NT บันทึกไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Windows)

ด้านบนสุดของหน้า

Text (Unicode)

รูปแบบไฟล์นี้ (.txt) จะบันทึกข้อความและค่าทั้งหมดที่ปรากฏในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Unicode) โดยใช้โปรแกรม ที่ไม่ได้อ่าน Unicode เช่น Notepad ใน Windows 95 หรือโปรแกรม Microsoft โปรแกรม-DOS น ข้อมูลของคุณจะสูญหาย

หมายเหตุ: Notepad ใน Windows NT อ่านไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Unicode)

ด้านบนสุดของหน้า

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.csv) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น แถวและอักขระทั้งหมดในแต่ละเซลล์จะถูกบันทึก คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค และแต่ละแถวข้อมูลจะลงท้ายด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์มีเครื่องหมายจุลภาค เนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าของสูตร สูตรดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นข้อความ การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของแผ่นงานอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณประกอบด้วยอักขระพิเศษฟอนต์เช่นแมค (), และคุณจะใช้ไฟล์ข้อความที่ถูกแปลงบนคอมพิวเตอร์กับระบบปฏิบัติการอื่น บันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เหมาะสมสำหรับระบบที่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Windows และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนคอมพิวเตอร์ Macintosh บันทึกไฟล์ในรูปแบบ CSV (Macintosh) ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนระบบการใช้งาน Windows หรือ Windows NT บันทึกไฟล์ในรูปแบบ CSV (Windows)

ด้านบนสุดของหน้า

รูปแบบ DIF (Data Interchange Format)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.dif) จะบันทึกเฉพาะข้อความ ค่า และสูตรบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ถ้าตัวเลือกแผ่นงานถูกตั้งค่าให้แสดงผลลัพธ์ของสูตรในเซลล์ เฉพาะผลลัพธ์ของสูตรจะถูกบันทึกในแฟ้มที่แปลง เมื่อต้องการบันทึกสูตร ให้แสดงสูตรบนแผ่นงานก่อนบันทึกแฟ้ม

วิธีการแสดงสูตรในเซลล์แผ่นงาน

 1. ไปที่ไฟล์ >ตัวเลือก

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จาก นั้นคลิกตัวเลือกของ Excel

 2. แล้ว ไปที่ขั้นสูง >ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ และเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงสูตรในเซลล์แทนผลลัพธ์จากการคำนวณของพวกเขา

บันทึกความกว้างคอลัมน์และการจัดรูปแบบตัวเลขส่วนใหญ่ แต่การจัดรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมดจะหายไป

การตั้งค่าของการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองจะสูญหาย

ข้อคิดเห็นของเซลล์ กราฟิก แผนภูมิฝังตัว วัตถุ ตัวควบคุมฟอร์ม การเชื่อมโยงหลายมิติ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และคุณลักษณะแผ่นงานอื่นๆ จะสูญหาย

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบันของรายงาน PivotTable จะถูกบันทึก แต่ข้อมูล PivotTable อื่นๆ จะสูญหาย

โค้ด Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) จะสูญหาย

สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

ด้านบนสุดของหน้า

SYLK (Symbolic Link)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.slk) จะบันทึกเฉพาะค่าและสูตรบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น และมีการจัดรูปแบบเซลล์ที่จำกัด

อักขระจะถูกบันทึกได้ถึง 255 อักขระต่อเซลล์

ถ้าสูตรประกอบด้วยฟังก์ชันที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ SYLK แล้ว Excel จะคำนวณฟังก์ชันก่อนบันทึกแฟ้ม และจะแทนที่สูตรด้วยค่าผลลัพธ์

รูปแบบข้อความส่วนใหญ่จะถูกบันทึก ข้อความที่แปลงจะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรแรกในเซลล์ ข้อความที่หมุน เซลล์ที่ผสาน และการตั้งค่าการจัดแนวข้อความแบบแนวนอนและแนวตั้งจะสูญหาย สีแบบอักษรอาจถูกแปลงไปเป็นสีอื่น ถ้าคุณเปิดแผ่นงาน SYLK ที่แปลงใหม่ใน Excel เส้นขอบจะถูกแปลงเป็นเส้นขอบเดี่ยว การแรเงาเซลล์จะมีการแปลงเป็นการแรเงาแบบจุดสีเทา

การตั้งค่าของการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองจะสูญหาย

ข้อคิดเห็นในเซลล์จะถูกบันทึก คุณสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้ถ้าคุณเปิดแฟ้ม SYLK ใหม่ใน Excel

กราฟิก แผนภูมิฝังตัว วัตถุ ตัวควบคุมฟอร์ม การเชื่อมโยงหลายมิติ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และคุณลักษณะของแผ่นงานอื่นๆ จะสูญหาย

โค้ด VBA จะสูญหาย

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบันของรายงาน PivotTable จะถูกบันทึก แต่ข้อมูล PivotTable อื่นๆ จะสูญหาย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อบันทึกแฟ้มสมุดงานเพื่อใช้ใน Microsoft Multiplan แต่ Excel จะไม่รวมตัวแปลงรูปแบบแฟ้มสำหรับการแปลงแฟ้มสมุดงานลงในรูปแบบ Multiplan โดยตรง

ด้านบนสุดของหน้า

เว็บเพจและ Single File Web Page

รูปแบบไฟล์เว็บเพจ (.htm, .html), สามารถใช้รูปแบบไฟล์ Single File Web Page (.mht, .mhtml) สำหรับการส่งออกข้อมูลใน Excel ได้ ใน Excel 2007 และใหม่ กว่า ฟีเจอร์ของเวิร์กชีต (เช่นสูตร แผนภูมิ Pivottable และแอปพลิเคชัน (VBA) โครงการ Visual Basic for) ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์เหล่านี้ และพวกเขาจะสูญหายเมื่อคุณเปิดไฟล์ในรูปแบบไฟล์นี้อีกครั้งใน Excel

ด้านบนสุดของหน้า

XML Spreadsheet 2003

รูปแบบแฟ้ม XML Spreadsheet 2003 (.xml) นี้จะไม่เก็บคุณลักษณะต่อไปนี้ไว้

 • ลูกศรติดตามการตรวจสอบ

 • แผนภูมิและวัตถุกราฟิกอื่นๆ

 • แผ่นแผนภูมิ แผ่นงานแมโคร แผ่นกล่องโต้ตอบ

 • มุมมองแบบกำหนดเอง

 • การอ้างอิงการรวมข้อมูล

 • เลเยอร์วัตถุรูปวาด

 • คุณลักษณะเค้าร่างและการจัดกลุ่ม

 • ข้อมูลแผ่นงานที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • สถานการณ์สมมติ

 • ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

 • โครงการ VBA

ฟีเจอร์ใหม่ที่นำมาใช้กับ Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เช่นการปรับปรุงรูปแบบตามเงื่อนไข ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์นี้ ใหม่แถวและคอลัมน์ขีดจำกัดนำมาใช้กับ Excel 2007 จะได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู: Excel ข้อกำหนดและขีดจำกัด

ด้านบนสุดของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สมุดบันทึกแบบ Excel สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ปัญหาความเข้ากันได้ของแผ่นงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×