Office

การจัดรูปแบบแผนผังองค์กร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่สร้างแผนผังองค์กรแล้ว คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้แผนผังมีลักษณะตามที่คุณต้องการได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนเส้นทึบเป็นเส้นไข่ปลา

เปลี่ยนสีของแผนผังองค์กรของคุณ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในแผนผังองค์กรของคุณ

การนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณ

เปลี่ยนเส้นทึบเป็นเส้นไข่ปลา

เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของการรายงานแบบเส้นไข่ปลาระหว่างสองกล่อง ให้เปลี่ยนสไตล์ของเส้นระหว่างกล่องทั้งสองนั้น

 1. คลิกขวาที่เส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 2. ถ้าจำเป็น ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เส้น แล้วเลือก ชนิดเส้นประ ที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการเลือกเส้นหลายเส้น ให้กด CTRL แล้วคลิกบนเส้นแต่ละเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของแผนผังองค์กรของคุณ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้จาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

 1. คลิกที่กล่องในกราฟิก SmartArt ซึ่งมีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  กลุ่ม สไตล์ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในแผนผังองค์กรของคุณ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกล่อง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ เติม เลือก ไม่เติม

 3. คลิก สี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณ

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกที่กล่องในกราฟิก SmartArt ซึ่งมีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่า สไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft PowerPoint 2013 คุณสามารถทำให้แผนผังองค์กรของคุณเคลื่อนไหวเพื่อเน้นแต่ละกล่อง แต่ละสาขา หรือแต่ละระดับของลำดับชั้นได้ ให้ดูที่ ทำกราฟิก SmartArt ให้เคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×