การจัดรูปแบบหมายเลขหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขหน้าสำหรับส่วนที่มีอยู่

  1. บนเมนู แทรก ให้คลิก ส่วน

  2. ภายใต้ การให้หมายเลขหน้า ให้เลือกรูปแบบ ตัวเลขที่คุณต้องการจากกล่อง รูปแบบตัวเลข

  3. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ซึ่งจะกำหนดรูปแบบตัวเลขสำหรับหน้าทั้งหมดในส่วน ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์จะมีหนึ่ง ส่วนตามค่าเริ่มต้นเสมอ ถ้าไม่มีการแทรกส่วนอื่นๆ รูปแบบ ตัวเลขจะใช้กับหน้าทั้งหมดในสิ่งพิมพ์

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขหน้าสำหรับส่วนใหม่

  1. บนเมนู แทรก ให้คลิก ส่วน

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มแบ่งส่วนในหน้านี้

  3. ภายใต้ การให้หมายเลขหน้า ให้เลือกรูปแบบ ตัวเลขที่คุณต้องการจากล่อง รูปแบบตัวเลข

  4. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ตามต้องการ

    เมื่อต้องการเริ่มต้นการให้หมายเลขหน้าอีกครั้ง ให้คลิก เริ่มที่ แล้วพิมพ์หรือเลือกหมายเลขหน้าที่คุณต้องการให้ส่วนใหม่เริ่มต้น

หมายเหตุ: ซึ่งจะแทรกส่วนใหม่ ในหน้าปัจจุบันใน สิ่งพิมพ์ ส่วนนี้จะแสดงด้วยตัวแบ่งในไอคอนหน้าที่ด้านล่างของ หน้าต่าง

page icons

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×