การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างเติม)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเติมหมายถึงการเติมภายในรูปร่างหรือเส้น

ถ้าคุณต้องการเพิ่มพื้นหลังลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ ดูรูปแบบพื้นหลังของกราฟิก SmartArt ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แบบเติมรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ ดูที่การเปลี่ยนสีของรูปร่าง เส้น ขอบรูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับรูปร่างของคุณทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเห็นลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนแปลงในกราฟิก SmartArt หรือรูปร่างของคุณโดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้ทันที จึงไม่สามารถที่จะคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงออก คุณต้องคลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน สำหรับแต่ละการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ไม่เติม     เมื่อต้องการทำให้รูปร่างโปร่งใสหรือไม่มีสี หรือเมื่อต้องการเอาการเติมออกจากรูปร่าง ให้คลิกตัวเลือกนี้

สีเติมแบบทึบ     เมื่อต้องการเพิ่มสีและความโปร่งใสลงในรูปร่าง ให้คลิกตัวเลือกนี้

สีเติมไล่ระดับ     เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมไล่ระดับสีลงในรูปร่าง ให้คลิกตัวเลือกนี้

การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว     เมื่อต้องการใช้รูปภาพเป็นการเติมของรูปร่าง หรือเมื่อต้องการเพิ่มพื้นผิวลงในรูปร่าง ให้คลิกตัวเลือกนี้

นำไปใช้กับMicrosoft Office PowerPoint 2007 เท่านั้น

เติมพื้นหลังภาพนิ่ง     เมื่อต้องการใช้พื้นหลังของงานนำเสนอเป็นเติมสำหรับรูปร่าง บรรทัด หรืออักขระ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

สีเติมแบบทึบ

สี     เมื่อต้องการเลือกสีของรูปร่าง ให้คลิก สี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่ต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ความโปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณจะสามารถมองผ่านรูปร่างได้เท่าใด ให้ย้ายแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้จาก 0 (ทึบสนิท ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสเต็มที่)

สีเติมไล่ระดับ

สีที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกสีเติมไล่ระดับที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิก สีที่ตั้งไว้ รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ชนิด     เมื่อต้องการระบุทิศทางที่จะใช้เมื่อวาดสีเติมไล่ระดับ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ ชนิด ที่คุณเลือกจะกำหนด ทิศทาง ที่มีอยู่

ทิศทาง     เมื่อต้องการเลือกการไล่โทนสีของสีและเฉดคนละแบบ ให้คลิก ทิศทาง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ทิศทาง ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับ ชนิด การไล่ระดับสีที่คุณเลือก

มุม     เมื่อต้องการระบุมุมที่สีเติมไล่ระดับถูกหมุนภายในรูปร่าง ให้ป้อนค่าองศาที่คุณต้องการ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือก เชิงเส้น เป็น ชนิด

จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีประกอบด้วยตำแหน่ง สี และค่าโปร่งใส ค่าโปร่งใสจะนำไปใช้กับจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ไม่ใช่กับการเติมทั้งหมด จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างการไล่ระดับสีที่ไม่เป็นเชิงเส้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับจากสีแดงเป็นสีเขียวและเป็นสีน้ำเงิน คุณจำเป็นต้องเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีสามค่า  แต่ละค่าสำหรับแต่ละสี หรือถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่แสดงในมุมของรูปร่างเท่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีเพื่อทำการไล่ระดับที่ไม่เป็นเชิงเส้น

Stop list     สีเติมไล่ระดับประกอบด้วยจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีหลายๆ จุด แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้แค่ครั้งละหนึ่งจุดเท่านั้น เมื่อคุณคลิกจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีที่คุณต้องการแก้ไขในรายการ ตำแหน่ง สี และตัวเลือกความโปร่งใสจะสะท้อนถึงการตั้งค่าปัจจุบันของจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีนั้น

เพิ่ม     เมื่อต้องการเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ให้คลิก เพิ่ม แล้วตั้งค่า ตําแหน่งหยุดสี และ ความโปร่งใส ที่คุณต้องการ

เอาออก     เมื่อต้องการลบจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ให้คลิก จุดหยุด หมายเลข ในรายการที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก เอาออก

ตำแหน่งหยุด      เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งของการเปลี่ยนสีและโปร่งใสในการไล่ระดับ ให้ย้ายแถบเลื่อน ตำแหน่งหยุด หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับแถบเลื่อน

สี     เมื่อต้องการเลือกสีเพื่อใช้สำหรับจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ให้คลิก สี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

โปร่งใส      เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านรูปร่างได้มากเท่าใด ที่ ตำแหน่งหยุด ที่ระบุ ให้ย้ายแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องติดกับแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมดซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

หมุนไปกับรูปร่าง     เมื่อต้องการหมุนสีเติมไล่ระดับไปพร้อมกับการหมุนของรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

พื้นผิว     เมื่อต้องการเลือกพื้นผิวที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกปุ่มนี้ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

แทรกจาก

แฟ้ม     เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ให้คลิกปุ่มนี้แล้วระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกสองครั้งรูปภาพเพื่อแทรกรูปภาพ

คลิปบอร์ด     เมื่อต้องการวางรูปภาพจากคลิปบอร์ดหรือจากโปรแกรมอื่น ให้คัดลอกรูปภาพ จากนั้นให้คลิกปุ่มนี้

ภาพตัดปะ     เมื่อต้องการแทรกภาพตัดปะ ให้คลิกปุ่มนี้ แล้วในกล่อง ค้นหาข้อความ ให้พิมพ์คำที่อธิบายคลิปที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อแฟ้มของคลิปทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อต้องการรวมภาพตัดปะที่พร้อมใช้งานใน Office Online ลงในการค้นหาของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหาจาก Office Online คลิก ไป แล้วคลิกคลิปเพื่อแทรกคลิปนั้น

เรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิว     รูปภาพที่เติมสามารถยืดให้พอดีกับรูปร่างที่เลือก หรือเรียง (ซ้ำในแนวนอนและแนวตั้ง) เพื่อเติมให้เต็มรูปร่างได้ เมื่อต้องการใช้สำเนารูปภาพเดียวกันหลายสำเนาเป็นพื้นผิวของรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ตัวเลือกการยืด

ออฟเซต

ออฟเซตจะกำหนดมาตราส่วนของรูปภาพเพื่อให้พอดีกับรูปร่างโดยสัมพัทธ์กับด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน และด้านล่างของรูปร่าง จำนวนบวกจะย้ายขอบรูปภาพเข้าหากึ่่งกลางของรูปร่าง และจำนวนลบจะย้ายขอบรูปภาพไปจากรูปร่าง

ซ้าย     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์ของรูปภาพหรือพื้นผิวจากเส้นขอบซ้ายของรูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ขวา     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์ของรูปภาพหรือพื้นผิวจากเส้นขอบขวาของรูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

บน     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์ของรูปภาพหรือพื้นผิวจากเส้นขอบบนของรูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ล่าง     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์ของรูปภาพหรือเรียงต่อกันจากเส้นขอบล่างของรูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ตัวเลือกการเรียงต่อกัน

ตัวเลือกด้านล่างจะกำหนดตัวประกอบมาตราส่วนของสีเติมพื้นผิว

ออฟเซต X     เมื่อต้องการสลับสีเติมรูปภาพให้เรียงต่อกันไปทางด้านซ้าย (จำนวนลบ) หรือด้านขวา (จำนวนบวก) ให้ป้อนจำนวนลงในกล่อง

ออฟเซต Y     เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพที่เติมแบบเรียงต่อกันทั้งหมดขึ้น (จำนวนลบ) หรือลง (จำนวนบวก) ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

มาตราส่วน X     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับมาตราส่วนแนวนอนของรูปเดิม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

มาตราส่วน Y     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับมาตราส่วนแนวตั้งของรูปเดิม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

การจัดแนว     การจัดแนวจะกำหนดจุดยึดที่รูปภาพเริ่มเรียงต่อกัน เมื่อต้องการระบุการวางรูปภาพหรือพื้นผิวที่เรียงต่อกัน ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ชนิดเหมือนแบบ     เมื่อต้องการระบุว่าการเรียงต่อสลับกันในแนวนอนหรือแนวตั้งจะแสดงภาพกลับด้านหรือภาพในกระจกเงาแบบสลับชิ้นกันไป ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

โปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านรูปภาพหรือพื้นผิวได้มากเท่าใด ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

หมุนไปกับรูปร่าง     เมื่อต้องการหมุนการใช้รูปภาพหรือพื้นผิวด้วยการหมุนรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×