การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างเติม)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เติมอ้างอิงไปยังภายในรูปร่าง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มการเติมเอฟเฟ็กต์รูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ ดูเปลี่ยนสีของรูปร่าง เส้น ขอบรูปร่าง หรือกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปร่างของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ รูปร่าง หรือวัตถุ อื่น ๆ โดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ไม่เติม     เมื่อต้องการทำให้รูปร่างโปร่งใสหรือไม่มีสี หรือเมื่อต้องการเอาการเติมออกจากรูปร่าง ให้คลิกตัวเลือกนี้

สีเติมแบบทึบ     เมื่อต้องการเพิ่มสีและความโปร่งใสลงในรูปร่าง ให้คลิกตัวเลือกนี้

สีเติมไล่ระดับ     เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมไล่ระดับสีลงในรูปร่าง ให้คลิกตัวเลือกนี้

การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว     เมื่อต้องการใช้รูปภาพเป็นการเติมของรูปร่าง หรือเมื่อต้องการเพิ่มพื้นผิวลงในรูปร่าง ให้คลิกตัวเลือกนี้

เติมลวดลาย     เมื่อต้องการใช้การออกแบบของการทำซ้ำเส้นแนวนอน หรือแนวตั้ง จุด เส้นประ หรือริ้วเป็นเติมสำหรับรูปร่าง คลิกตัวเลือกนี้

เติมพื้นหลังภาพนิ่ง (PowerPoint เท่านั้น)    การใช้พื้นหลังของงานนำเสนอเป็นเติมสำหรับรูปร่าง บรรทัด หรืออักขระ คลิกตัวเลือกนี้

สีเติมแบบทึบ

สีเติม

สี     เมื่อต้องการเลือกสีของรูปร่าง ให้คลิก สี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่ต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

ความโปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณจะสามารถมองผ่านรูปร่างได้เท่าใด ให้ย้ายแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้จาก 0 (ทึบสนิท ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสเต็มที่)

สีเติมไล่ระดับ

สีเติมไล่ระดับคือการค่อยๆ ผสมสีเติมอย่างน้อยสองสีเข้าด้วยกัน

ไดอะแกรมแสดงรูปร่างที่มีสีเติมไล่ระดับและสีสามสีที่เป็นส่วนประกอบของการไล่ระดับสี
สีเติมรูปร่างที่ค่อยๆ เปลี่ยนระดับสีระหว่างสามสี

สีที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกสีเติมไล่ระดับที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิก สีที่ตั้งไว้ รูปปุ่ม จากนั้นจึงคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ชนิด     เมื่อต้องการระบุทิศทางที่จะใช้เมื่อวาดสีเติมไล่ระดับ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ ชนิด ที่คุณเลือกจะกำหนด ทิศทาง ที่มีอยู่

ทิศทาง     เมื่อต้องการเลือกการไล่โทนสีของสีและเฉดคนละแบบ ให้คลิก ทิศทาง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ทิศทาง ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับ ชนิด การไล่ระดับสีที่คุณเลือก

มุม     เมื่อต้องการระบุมุมที่หมุนสีเติมไล่ระดับภายในรูปร่าง ให้คลิกองศาที่คุณต้องการจากรายการ ตัวเลือกนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือก เชิงเส้น เป็น ชนิด

จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

หยุดการไล่ระดับสีแทนแต่ละสีที่ประกอบขึ้นการไล่ระดับสี ถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่ค่อย ๆ ปรากฏจากสีแดงถึงสีเขียวถึงสีน้ำเงิน คุณจำเป็นต้องหยุดการไล่ระดับที่สาม: การไล่ระดับสีแดง แบบสีน้ำเงิน และสีเขียวหนึ่ง การไล่ระดับถูกกำหนด โดยคุณสมบัติสี่:ตำแหน่งสีความสว่าง และความโปร่งใส แต่ละรายการของค่าเหล่านี้นำไปใช้กับการไล่ระดับสีเอง ไม่เติมโดยรวม

หยุดการไล่ระดับสีแถบเลื่อน    สีเติมไล่ระดับถูกสร้างขึ้นจากหลายการไล่ระดับ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการไล่ระดับสีเพียงหนึ่งครั้ง คลิกที่การไล่ระดับสีที่คุณต้องการแก้ไข และตัวเลือกสีตำแหน่งความสว่าง และความโปร่งใส จะแสดงการตั้งค่าสำหรับการไล่ระดับสีที่ปัจจุบัน

ตัวเลื่อนจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี
ตัวเลื่อนจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

หยุดการไล่ระดับสีเพิ่ม     ปุ่ม เพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี เมื่อต้องการเพิ่มการไล่ระดับสี คลิก ปุ่ม เพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี นั้นแล้ว ตั้งค่าสีความสว่าง และความโปร่งใส ตัวเลือกที่คุณต้องการ 

เอาการไล่ระดับสี     เอาปุ่ม จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ออก เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสี คลิกหยุดบนแถบเลื่อนที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ ก เอาปุ่ม จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ออก  

สี     เมื่อต้องการเลือกสีเพื่อใช้สำหรับจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ให้คลิก สี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

ตำแหน่ง     เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของการไล่ระดับสี ใส่ตัวเลขในกล่อง หรือเลื่อนการไล่ระดับสีบนแถบเลื่อนไล่ระดับสี ตำแหน่งของเครื่องหมายหยุดกำหนดตำแหน่งสีที่ปรากฏในการไล่ระดับสี

ตัวเลื่อนจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

ความสว่าง     เลื่อนตัวเลื่อน ความสว่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อน

ความโปร่งใส     เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถดูไปตามที่ระบุตำแหน่ง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสหรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้

หมุนไปกับรูปร่าง     เมื่อต้องการหมุนสีเติมไล่ระดับไปพร้อมกับการหมุนของรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

พื้นผิว     เมื่อต้องการเลือกพื้นผิวที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกปุ่มนี้ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

แทรกจาก

แฟ้ม     เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ให้คลิกปุ่มนี้แล้วระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกสองครั้งรูปภาพเพื่อแทรกรูปภาพ

คลิปบอร์ด     เมื่อต้องการวางรูปภาพจากคลิปบอร์ดหรือจากโปรแกรมอื่น ให้คัดลอกรูปภาพ จากนั้นให้คลิกปุ่มนี้

คลิปอาร์ต     เมื่อต้องการแทรกภาพตัดปะ คลิกปุ่มนี้ ทางนั้น ในกล่องค้นหาข้อความ พิมพ์คำที่อธิบายคลิป ที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ลงในทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อไฟล์ของภาพตัดปะ เมื่อต้องการรวมภาพตัดปะที่พร้อมใช้งานบน Office.com ในการค้นหา เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมเนื้อหาจาก Office.com คลิกไป ทางแล้ว คลิกภาพตัดปะเพื่อทำการแทรก

เรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิว     รูปภาพที่เติมสามารถยืดให้พอดีกับรูปร่างที่เลือก หรือเรียง (ซ้ำในแนวนอนและแนวตั้ง) เพื่อเติมให้เต็มรูปร่างได้ เมื่อต้องการใช้สำเนารูปภาพเดียวกันหลายสำเนาเป็นพื้นผิวของรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ตัวเลือกการเรียงต่อกัน

ตัวเลือกด้านล่างจะกำหนดตัวประกอบมาตราส่วนของสีเติมพื้นผิว

ออฟเซต X     เมื่อต้องการสลับสีเติมรูปภาพให้เรียงต่อกันไปทางด้านซ้าย (จำนวนลบ) หรือด้านขวา (จำนวนบวก) ให้ป้อนจำนวนลงในกล่อง

ออฟเซต Y     เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพที่เติมแบบเรียงต่อกันทั้งหมดขึ้น (จำนวนลบ) หรือลง (จำนวนบวก) ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

มาตราส่วน X     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับมาตราส่วนแนวนอนของรูปเดิม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

มาตราส่วน Y     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับมาตราส่วนแนวตั้งของรูปเดิม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

การจัดแนว     การจัดแนวจะกำหนดจุดยึดที่รูปภาพเริ่มเรียงต่อกัน เมื่อต้องการระบุการวางรูปภาพหรือพื้นผิวที่เรียงต่อกัน ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ชนิดเหมือนแบบ     เมื่อต้องการระบุว่าการเรียงต่อสลับกันในแนวนอนหรือแนวตั้งจะแสดงภาพกลับด้านหรือภาพในกระจกเงาแบบสลับชิ้นกันไป ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

โปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านรูปภาพหรือพื้นผิวได้มากเท่าใด ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

หมุนไปกับรูปร่าง     เมื่อต้องการหมุนการใช้รูปภาพหรือพื้นผิวด้วยการหมุนรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

เติมลวดลาย

เมื่อต้องการใช้การออกแบบของการทำซ้ำเส้นแนวนอน หรือแนวตั้ง จุด เส้นประ หรือริ้วเป็นเติมสำหรับรูปร่าง คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

สีพื้นหน้า     เมื่อต้องการเลือกสีที่ใช้สำหรับพื้นหน้าของสีเติมลวดลาย คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน ไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

สีพื้นหลัง     เมื่อต้องการเลือกสีที่ใช้เป็นพื้นหลังของสีเติมลวดลาย คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน ไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

การเติมพื้นหลังภาพนิ่ง

PowerPoint เท่านั้น

การใช้พื้นหลังของงานนำเสนอเป็นเติมสำหรับรูปร่าง บรรทัด หรืออักขระ คลิกตัวเลือกนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×