การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างเงา)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนสี ลักษณะพิเศษ หรือออฟเซตของแรเงาได้โดยใช้ตัวเลือกด้านล่างนี้

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปร่างของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในกราฟิก SmartArt ของคุณหรือรูปร่างโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ค่าที่ตั้งไว้     การเลือกเอฟเฟ็กต์เงาภายใน คลิกค่าที่ตั้งไว้ ปุ่มเงาที่ตั้งไว้ แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

สี     เมื่อต้องการเลือกสีสำหรับเงา คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบน สีแบบกำหนดเองของแท็บแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน จะไม่อัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

ความโปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านเงาได้มากเท่าใด ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0 (ทึบสนิท ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสเต็มที่)

ขนาด     เมื่อต้องการระบุขนาดของเงาให้สัมพันธ์กับขนาดของวัตถุเดิม ให้เลื่อนแถบเลื่อน ขนาด หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับแถบเลื่อน

ไม่ชัด     เมื่อต้องการตั้งค่ารัศมีของความไม่ชัดในการแรเงา ให้เลื่อนเส้นขอบ ไม่ชัด หรือป้อนหมายเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ยิ่งมีรัศมีมาก รูปร่างหรือบรรทัดจะยิ่งไม่ชัดหรือ "ยิ่งยุ่งเหยิง"

มุม     เมื่อต้องการระบุมุมที่วาดเงา ให้ลากแถบเลื่อน มุม หรือป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน เมื่อต้องการใช้ตัวเลือก มุม และ ระยะห่าง พร้อมกัน คุณสามารถวางเงาที่ตำแหน่งใดก็ได้โดยสัมพันธ์กับรูปร่าง

ระยะห่าง     เมื่อต้องการตั้งค่าระยะที่วาดเงาใน มุม ของเงา ให้ป้อนตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×