การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างสีเส้น)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปร่างของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างของคุณหรือวัตถุ อื่น ๆ โดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ไม่มีเส้น     เมื่อต้องการทำให้เส้นเป็นแบบโปร่งใส หรือ colorless คลิกตัวเลือกนี้

เส้นทึบ     เมื่อต้องการเพิ่มสีและความโปร่งใสให้กับเส้น ให้คลิกตัวเลือกนี้

เส้นไล่ระดับสี     เมื่อต้องการเพิ่มไล่ระดับสีให้กับเส้น ให้คลิกตัวเลือกนี้

เส้นทึบ

สี     เมื่อต้องการเลือกสีให้กับเส้น ให้คลิก สี ตัวใช้เลือกสี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่ต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ถูกปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารในภายหลัง

โปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณจะมองเห็นรูปร่างได้มากแค่ไหน ให้เลื่อนตัวเลื่อน ความโปร่งใส หรือป้อนหมายเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน คุณอาจแยกแยะเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด, ค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (โปร่งใสทั้งหมด

เส้นไล่ระดับสี

สีเติมไล่ระดับคือการค่อยๆ ผสมสีเติมอย่างน้อยสองสีเข้าด้วยกัน

ไดอะแกรมแสดงรูปร่างที่มีสีเติมไล่ระดับและสีสามสีที่เป็นส่วนประกอบของการไล่ระดับสี
สีเติมรูปร่างที่ค่อยๆ เปลี่ยนระดับสีระหว่างสามสี

สีที่กำหนดไว้     เมื่อต้องการเลือกสีเติมไล่ระดับสีภายในสำหรับเส้น คลิกสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ชนิด     เมื่อต้องการระบุทิศทางที่จะใช้เมื่อวาดสีเติมไล่ระดับ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ ชนิด ที่คุณเลือกจะกำหนด ทิศทาง ที่มีอยู่

ทิศทาง     เมื่อต้องการเลือกการไล่โทนสีของสีและเฉดคนละแบบ ให้คลิก ทิศทาง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ทิศทาง ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับ ชนิด การไล่ระดับสีที่คุณเลือก

มุม     เมื่อต้องการระบุมุมที่หมุนสีเติมไล่ระดับภายในรูปร่าง ให้คลิกองศาที่คุณต้องการจากรายการ ตัวเลือกนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือก เชิงเส้น เป็น ชนิด

จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

หยุดการไล่ระดับสีแทนแต่ละสีที่ประกอบขึ้นการไล่ระดับสี ถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่ค่อย ๆ ปรากฏจากสีแดงถึงสีเขียวถึงสีน้ำเงิน คุณจำเป็นต้องหยุดการไล่ระดับที่สาม: การไล่ระดับสีแดง แบบสีน้ำเงิน และสีเขียวหนึ่ง การไล่ระดับถูกกำหนด โดยคุณสมบัติสี่:ตำแหน่งสีความสว่าง และความโปร่งใส แต่ละรายการของค่าเหล่านี้นำไปใช้กับการไล่ระดับสีเอง ไม่เติมโดยรวม

หยุดการไล่ระดับสีแถบเลื่อน    สีเติมไล่ระดับถูกสร้างขึ้นจากหลายการไล่ระดับ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการไล่ระดับสีเพียงหนึ่งครั้ง คลิกที่การไล่ระดับสีที่คุณต้องการแก้ไข และตัวเลือกสีตำแหน่งความสว่าง และความโปร่งใส จะแสดงการตั้งค่าสำหรับการไล่ระดับสีที่ปัจจุบัน

ตัวเลื่อนจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี
ตัวเลื่อนจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

หยุดการไล่ระดับสีเพิ่ม     ปุ่ม เพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี เมื่อต้องการเพิ่มการไล่ระดับสี คลิก ปุ่ม เพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี นั้นแล้ว ตั้งค่าสีความสว่าง และความโปร่งใส ตัวเลือกที่คุณต้องการ 

เอาการไล่ระดับสี     เอาปุ่ม จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ออก เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสี คลิกหยุดบนแถบเลื่อนที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ ก เอาปุ่ม จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ออก  

สี     เมื่อต้องการเลือกสีเพื่อใช้สำหรับจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ให้คลิก สี ตัวใช้เลือกสี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นสีที่ไม่อยู่ในสีของธีม ให้คลิก สีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บ มาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บ กำหนดเอง สีแบบกำหนดเองและสีบนแท็บ มาตรฐาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสารนั้นในภายหลัง

ตำแหน่ง     เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของการไล่ระดับสี ใส่ตัวเลขในกล่อง หรือเลื่อนการไล่ระดับสีบนแถบเลื่อนไล่ระดับสี ตำแหน่งของเครื่องหมายหยุดกำหนดตำแหน่งสีที่ปรากฏในการไล่ระดับสี

ตัวเลื่อนจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

ความสว่าง     เลื่อนตัวเลื่อน ความสว่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อน

ความโปร่งใส     เมื่อต้องการระบุเท่าใดคุณสามารถดูไปตามที่ระบุตำแหน่ง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสหรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×