การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างลักษณะเส้น)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปร่างของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในกราฟิก SmartArt ของคุณหรือรูปร่างโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ลักษณะเส้น

ความกว้าง     เมื่อต้องการระบุความกว้างของเส้น ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ชนิดผสม     เมื่อต้องการนำลักษณะที่ประกอบด้วยเส้นคู่หรือสามเส้นไปใช้ ให้คลิก ผสม จากนั้นจึงคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

ชนิดเส้นประ     เมื่อต้องการนำลักษณะที่ประกอบด้วยเส้นประแบบผสมผสาน ให้คลิก เส้นประ จากนั้นจึงคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

ชนิดตัวพิมพ์ใหญ่     เมื่อต้องการระบุลักษณะที่ใช้กับปลายเส้น ให้เลือกลักษณะที่คุณต้องการจากรายการ ชนิดตัวพิมพ์ใหญ่

  • จุดจำกัดแบบจัตุรัส เหลี่ยม: สิ้นสุดบรรทัดจะถูกจำกัดไว้กับรูปร่างสี่เหลี่ยมนั้น

  • จุดจำกัดแบบกลม ปัดเศษ: สิ้นสุดของบรรทัดจะถูกปัดเศษออก

  • จุดจำกัดแบบแบน แบบแฟลต: สิ้นสุดของบรรทัดเป็นแบบแฟลต

ชนิดการเชื่อม     เมื่อต้องการระบุลักษณะที่ใช้เมื่อสองเส้นเชื่อมต่อกัน เลือกลักษณะที่คุณต้องการจากรายการ ชนิดรวม

  • การเชื่อมแบบกลม ปัดเศษ: มุมตัดสองบรรทัดที่จะถูกปัดเศษ

  • การเชื่อมแบบมุมเอียง ยกนูน: มุมที่ตัดกันสองบรรทัดจะตัดที่มุม 45 องศา

  • การเชื่อมแบบมุม 45 องศา Mitre: มุมที่ตัดกันสองบรรทัดจะนี้ออก

การตั้งค่าลูกศร

ชนิดหัวลูกศร     เมื่อต้องการเพิ่มลูกศรให้กับหัวเส้น ให้คลิก ชนิดหัวลูกศร จากนั้นจึงคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

ชนิดปลายลูกศร     เมื่อต้องการเพิ่มลูกศรให้กับปลายเส้น ให้คลิก ชนิดปลายลูกศร จากนั้นจึงคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

ขนาดหัว     เมื่อต้องการระบุขนาดลูกศรที่ใช้ตรงจุดเริ่มของเส้น ให้คลิก ขนาดหัว จากนั้นคลิกขนาดที่คุณต้องการ

ขนาดปลาย     เมื่อต้องการระบุขนาดลูกศรที่ใช้ตรงปลายเส้น ให้คลิก ขนาดปลาย แล้วคลิกขนาดที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×