การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างลักษณะเส้น)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนลักษณะของเส้นโดยการเปลี่ยนความกว้าง การเพิ่มลักษณะของเส้นเพิ่มเติม การเปลี่ยนเส้นทึบเป็นจุดหรือเส้นประ หรือการเปลี่ยนปลายเส้นโดยการเพิ่มจุดจำกัดหรือหัวลูกศร คุณยังสามารถระบุลักษณะของเส้นสองเส้นเมื่อมาเชื่อมต่อกันในตัวเลือก ชนิดการเชื่อม

สิ่งสำคัญ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปร่างของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงใน SmartArt กราฟิก เส้น หรือรูปร่างโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ลักษณะเส้น

ความกว้าง     เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของเส้น ใส่ตัวเลขในกล่อง

ชนิดผสม     เมื่อต้องการนำลักษณะที่ประกอบด้วยเส้นคู่หรือสามเส้นไปใช้ ให้คลิก ผสม จากนั้นจึงคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

ชนิดเส้นประ     เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทึบเป็นเส้นประหรือจุด คลิกเส้นประ ทางแล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

ชนิดทุน     เมื่อต้องการระบุลักษณะ for the ends of บรรทัด เลือกสไตล์ที่คุณต้องการจากรายการชนิดทุน

จุดจำกัดแบบจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัส: สิ้นสุดของบรรทัดจะถูกจำกัดไว้กับรูปร่างสี่เหลี่ยม

จุดจำกัดแบบกลม ปัดเศษ: สิ้นสุดของบรรทัดจะถูกปัดเศษ

จุดจำกัดแบบแบน แบบแฟลต: สิ้นสุดของบรรทัดเป็นแบบแฟลต

ชนิดรวม     เมื่อต้องการระบุลักษณะที่ปรากฏเมื่อสองบรรทัดที่เชื่อมต่อกัน เลือกสไตล์ที่คุณต้องการจากรายการชนิดรวม

การเชื่อมแบบกลม ปัดเศษ: มุมตัดสองบรรทัดที่จะถูกปัดเศษ

การเชื่อมแบบมุมเอียง ยกนูน: มุมที่ตัดกันสองบรรทัดจะตัดที่มุม 45 องศา

การเชื่อมแบบมุม 45 องศา Miter: มุมที่ตัดกันสองบรรทัดจะนี้ออก

การตั้งค่าลูกศร

เริ่มพิมพ์     เมื่อต้องการเพิ่มหัวลูกศรไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดของคุณ คลิกเริ่มชนิด นั้นแล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

ชนิดของจุดสิ้นสุด     เมื่อต้องการเพิ่มหัวลูกศรไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดของคุณ คลิกชนิดสิ้นสุด นั้นแล้ว คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

ขนาดเริ่มต้น     เมื่อต้องการระบุขนาดของหัวศรที่ใช้สำหรับการเริ่มต้นของบรรทัด คลิกเริ่มขนาด แล้ว คลิ กขนาดที่คุณต้องการ

ขนาดสิ้นสุด     เมื่อต้องการระบุขนาดของหัวศรที่ใช้สำหรับการสิ้นสุดของบรรทัด คลิกสิ้นสุดขนาด แล้ว คลิ กขนาดที่คุณต้อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×