การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างตำแหน่ง)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปร่างของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างของคุณหรือวัตถุ อื่น ๆ โดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกำลังใช้ ได้ทันทีไม่ไปคลิกการยกเลิกการ ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกเลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ตำแหน่งบนภาพนิ่ง

จัดแนวตามแนวนอน     เมื่อต้องการระบุขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบซ้ายของรูปร่างหรือวัตถุ และขอบซ้ายของสไลด์ ใส่ตัวเลขในกล่อง ตั้งค่าตำแหน่งจะสัมพันธ์กับรูปร่างไม่หรือวัตถุแบบหมุนเสมอ

จาก     เมื่อต้องการระบุจุดที่คุณต้องการจัดตำแหน่งขอบซ้ายของการเลือกรูปร่างหรือวัตถุ คลิกตัวเลือกในรายการ

จัดแนวตามแนวตั้ง     เมื่อต้องการระบุขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบบนของรูปร่าง หรือวัตถุ และด้านบนของสไลด์ ใส่ตัวเลขในกล่อง ตั้งค่าตำแหน่งจะสัมพันธ์กับรูปร่างไม่หรือวัตถุแบบหมุนเสมอ

จาก      เมื่อต้องการระบุจุดที่คุณต้องการจัดตำแหน่งขอบบนของรูปร่างที่เลือกหรือวัตถุ คลิกตัวเลือกในรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×