การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างคุณสมบัติ)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับรูปร่างของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในร่างของคุณหรือวัตถุ อื่น ๆ โดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

การวางตำแหน่งวัตถุ

ย้ายและปรับขนาดเท่ากับเซลล์     มีรูปร่างหรือวัตถุ ย้าย และปรับขนาดเมื่อคุณย้าย หรือการปรับขนาดเซลล์หรือแบบแผนภูมิ คลิกตัวเลือกนี้ ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับรูปร่างหรือวัตถุกับเซลล์ต้นแบบของพวกเขา รูปร่างไม่สามารถสูง กว่าแถว หรือกว้างกว่าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

ย้าย แต่ไม่ปรับขนาดกับเซลล์     การมีย้ายร่างหรือวัตถุ แต่ไม่ปรับขนาดเมื่อคุณย้าย หรือปรับขนาดเซลล์หรือแบบแผนภูมิ คลิกตัวเลือกนี้

ไม่ย้าย หรือขนาดกับเซลล์     เพื่อป้องกันไม่ให้รูปร่างหรือวัตถุจากย้าย และปรับขนาดเซลล์ คลิกตัวเลือกนี้

พิมพ์วัตถุ     เมื่อต้องการพิมพ์รูปร่างที่เลือกหรือวัตถุ เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีต เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ล็อก     เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้รูปร่างที่เลือกหรือวัตถุ จากการเปลี่ยนแปลง ย้าย ปรับขนาด หรือลบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณยังต้องเลือกล็อกข้อความ ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงข้อความภายในวัตถุที่เลือก

ล็อกข้อความ     เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความในรูปร่างที่เลือกหรือวัตถุ ถูกเลือกไว้ หรือแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×